KLM:s sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller för alla dina personuppgifter som KLM behandlar om du är kund hos oss, använder våra webbplatser/appar eller om du kontaktar oss. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att hantera dina bokningar, arrangera dina resor och köp och för att besvara dina frågor. Vi kan även använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden som är anpassade efter dina intressen och preferenser. Du har vissa integritetsrättigheter om vi skulle behandla dina personuppgifter. Vi tillhandahåller mer information i denna sekretesspolicy, som är indelad i olika paragrafer, om vilka personuppgifter vi behandlar och vilka dina rättigheter är. Klicka på relevant paragraf nedan för mer information.
  • 1. Vilka vi är

  • 2. De olika typer av personuppgifter vi behandlar

  • 3. Hur vi samlar in din information

  • 4. För vilka ändamål vi använder din information

  • 5. Bevilja åtkomst eller dela information med tredje part

  • 6. Säkerhet och lagring

  • 7. Internationell överföring av din information

  • 8. Dina rättigheter

  • 9. Hur den här sekretesspolicyn uppdateras