Vapentillstånd och licenser

Skjutvapen och ammunition för sport- och jaktändamål får endast tas med som incheckat bagage. Du måste också inneha rätt licenser och boka transporten av vapnet i förväg.

Bokning, handlingar och licenser

För att kunna ta med dig skjutvapen och/eller ammunition på flyget måste du följa dessa tre steg:

1. Gör en bokning via din resebyrå eller KLMs telefonbokning

2. Se till att du har följande handlingar:


3. Ansök om en licens från den nederländska tullmyndigheten för att få resa med vapen och ammunition till, från eller via Nederländerna (se nedan).

Ansöka om licens för att få resa med vapen

För att få tillstånd att transportera skjutvapen och ammunition måste du fylla i en ansökningsblankett för din utresa och returresa, samt uppvisa kopior på följande handlingar:

  • Pass för vapnets licensinnehavare
  • Vapenlicensen
  • Inbjudan eller tillstånd från det land där jakten äger rum

För att ladda ner ansökningsblanketten för licens att transportera skjutvapen går du till www.belastingdienst.nl (endast på engelska).

Ansökningsblanketter går även att beställa från den nederländska tullmyndigheten via följande adress:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN

Den nederländska tullmyndigheten kommer att skicka tillbaka blanketterna tillsammans med en licens, samt informera tullmyndigheten och säkerhetsavdelningen på Schiphol om transporten. Denna process kan ta upp till åtta veckor.

Under resan måste du ha med dig de relevanta licensblanketterna. Om du inte har med dig de nödvändiga licenserna kan dina skjutvapen och din ammunition komma att konfiskeras.

Undantag: ingen licens krävs

Följande passagerare måste inte ansöka om en licens från den nederländska tullmyndigheten:

  • Jägare som är bosatta i Nederländerna och har en giltig jaktlicens, när de reser till eller från Nederländerna. Skjutvapnen i fråga måste anges på jaktlicensen.
  • Medlemmar av en skytteklubb som är bosatta i Nederländerna, på villkor att de kan visa upp en skriftlig inbjudan eller ett skriftligt intyg från en skytteklubb i landet de reser till, när de reser till eller från Nederländerna.
  • Passagerare med ett EU-pass som reser inom Europeiska unionen och som har ett officiellt europeiskt skjutvapenpass i passformat. Det europeiska skjutvapenpasset måste ha utfärdats i passagerarens namn och för skjutvapnet i fråga. Observera att vissa EU-länder utfärdar skjutvapenpass utan referens till EU. Innehavare av dessa pass måste ha licens.li>
  • Militär personal som reser på uppdrag av regeringen (NATO, FN).