Att ta med sig vapen och ammunition

Vill du ta med dig skjutvapen och ammunition för sport- och jaktändamål? Detta får endast transporteras som incheckat bagage. Se till att inneha rätt licenser och boka transport i god tid.
 

Förbered din resa

När du tar med dig dina (replika) skjutvapen eller din ammunition, vänligen tänk på följande:
 • Du måste ha alla nödvändiga tillstånd med dig.
 • Ammunition får endast vara avsedd för sportskytte.
 • Skjutvapen måste vara oladdade. Både skjutvapen och patroner måste vara säkert förpackade.
 • Gevär måste transporteras åtskilda från ammunitionen. Skjutvapen och ammunition ska packas separat från andra personliga tillhörigheter.
 • Bagage som innehåller ammunition får inte vara märkta med texten ”sprängämnen”.
 • Det är inte tillåtet att transportera ammunition med explosiva eller brandfarliga projektiler.
 • När du checkar in ditt bagage måste du deklarera att ditt vapen är oladdat och att ammunitionen har förpackats separat.
 

Bokning, dokument och licenser

För att ta med dig dina skjutvapen eller ammunition på din flygning, vänligen vidta följande åtgärder:

1. Gör en bokning via din resebyrå eller via KLMs kundtjänst.
2. Se till att du har dessa dokument: 3. Ansök om en licens från den nederländska tullmyndigheten för resor med vapen eller ammunition till, från eller via Nederländerna.
 

Ansök om en licens för att resa med vapen

För att få tillstånd för transport av skjutvapen och ammunition, behöver du fylla i en ansökningsblankett för din utresa och returresa, och tillhandahålla kopior av passet för vapenlicensinnehavaren, vapenlicensen, samt intyget eller tillståndet från landet där jakten kommer att ske.

För att ladda ner ansökningsblanketten om licens för att transportera skjutvapen, vänligen gå till webbplatsen för den nederländska tullmyndigheten .

Den nederländska tullmyndigheten kommer att skicka tillbaka blanketterna tillsammans med en licens, samt informera tullmyndigheten och säkerhetsavdelningen på Schiphol. Denna process kan ta upp till 8 veckor.

Under din resa måste du ha de relevanta licensblanketterna med dig. Om du inte har med dig de nödvändiga licenserna kan dina skjutvapen och din ammunition komma att konfiskeras.
 

Undantag: ingen licens krävs

Följande passagerare behöver inte ansöka om en licens från den nederländska tullmyndigheten:
 • Jägare som är bosatta i Nederländerna och har en giltig jaktlicens, när de reser till eller från Nederländerna. Skjutvapnen i fråga måste anges på jaktlicensen.
 • Medlemmar av en skytteklubb som är bosatta i Nederländerna, på villkor att de kan tillhandahålla en skriftlig inbjudan eller ett skriftligt intyg från en skytteklubb i landet de reser till, när de reser till eller från Nederländerna.
 • Passagerare med ett EU-pass som reser inom Europeiska unionen och som har ett officiellt europeiskt skjutvapenpass i passformat. Det europeiska skjutvapenpasset måste ha utfärdats i passagerarens namn och för skjutvapnet i fråga. Vänligen observera: vissa EU-länder utfärdar skjutvapenpass utan referens till EU. Innehavare av dessa pass behöver ha en licens.
 • Militär personal som reser på uppdrag av regeringen (NATO, FN).