By visiting KLM.com you accept the use of cookies. Read more about cookies.

Tillbaka till Förbered din resa
Skjutvapen och ammunition för sport- och jaktändamål får endast tas med som incheckat bagage. Du måste också inneha rätt licenser.

Tillstånd

Om du vill ta med dig skjutvapen och/eller ammunition på en flygresa, måste du göra en reservation via din resebyrå eller via KLMs telefonbokning. Du behöver dessutom ett antal tillstånd:

  • Ett tillstånd för vapnet i fråga
  • Import- och exporttillstånd för de länder som berörs
  • En ifylld och undertecknad försäkran för transport av vapen och ammunition(PDF, 24KB) (endast på engelska)
  • En licens från den nederländska tullmyndigheten för resor till, från eller via Nederländerna (se nedan). 

Undantag

Följande passagerare behöver inte ansöka om en licens från den nederländska tullmyndigheten:

  • Jägare som är bosatta i Nederländerna och har en giltig jaktlicens, när de reser till eller från Nederländerna. Skjutvapnen i fråga måste anges på jaktlicensen.
  • Medlemmar av en skytteklubb som är bosatta i Nederländerna, på villkor att de kan visa upp en skriftlig inbjudan eller ett skriftligt intyg från en skytteklubb i landet de reser till, när de reser till eller från Nederländerna.
  • Passagerare med ett EU-pass som reser inom Europeiska unionen och kan visa upp ett officiellt europeiskt skjutvapenpass i passformat. Det europeiska skjutvapenpasset måste ha utfärdats i passagerarens namn och för skjutvapnet i fråga. Vissa EU-länder utfärdar skjutvapenpass utan referens till EU. Innehavare av sådana pass förväntas ha licens.
  • Militär personal som reser på uppdrag av regeringen (NATO, FN).

Ansöka om tillstånd

För att få tillstånd att transportera skjutvapen och ammunition måste du fylla i en ansökningsblankett för både utresan och hemresan.

Hämta ansökningsblanketten för tillstånd att transportera skjutvapen (PDF-fil, 54 KB)(PDF, 83KB).

Ansökningsblanketter går att beställa från den nederländska tullmyndigheten i Groningen på följande adress:

Belastingdienst, Douane Groningen, Centrale dienst voor in- en uitvoer Kempkensberg 12
P. O. Box 30003
9700 RD GRONINGEN
Tel: 0031 88 1512122
Fax: 0031 88 1513182

Öppettider: Måndag till fredag klockan 08.00–17.00

Faxa de ifyllda blanketterna och en kopia av ditt pass till faxnumret som anges ovan. Den nederländska tullmyndigheten kommer att skicka tillbaka blanketterna tillsammans med en licens, samt informera tullmyndigheten och säkerhetsavdelningen på Schiphol om transporten. Detta förfarande kan ta tre till fem arbetsdagar.

Under resan måste du ha de relevanta licensblanketterna med dig och visa upp dem när du uppmanas göra det. Om du inte har med dig de nödvändiga licenserna kan dina skjutvapen och din ammunition komma att konfiskeras.

Baggage

Vanliga frågor

Tillbaka till början
  • www.airfrance.com
  • www.skyteam.com