Villkor och bestämmelser: förköpt extra bagage

Villkor och bestämmelserför förbetalt extra bagage Extra bagage omfattas av särskilda regler och villkor.

1. Ta med extra bagage

1.1 När du bokar en flygresa, checkar in online och via Min Resa erbjuder KLM dig möjligheten att ta med fler bagagekollin än den tillåtna standardmängden, i enlighet med villkoren för din biljett, mot en extra avgift.

1.2 Observera att när du avgår från vissa flygplatser är det inte möjligt att boka extra bagage på KLM.com. I så fall, vänligen gå till disken på flygplatsen för att boka extra bagage.

Läs mer om incheckat bagage

2. Villkor för förbetalt extra bagage

2.1 Det förbetalda extra bagaget får endast utnyttjas ihop med den biljett som du köpte det extra bagaget för när du checkade in online. Det förbetalda extra bagaget är personligt och kan inte överlåtas.

2.2 Den betalning som har gjorts i förväg för det extra bagaget gäller för en enkel resa (utresa eller returresa) till platsen för mellanlandningen eller slutdestinationen, och enbart för avgångar med KLM.

2.3 KLMs allmänna villkor för bagage utgör del av de här villkoren.

2.4 Du måste uppge fullständig information när du gör din reservation och i förväg betalar för det extra bagaget.

Läs mer om specialbagage

3. Återbetalning

3.1 Du är berättigad till en återbetalning av de specifika kostnaderna för ditt förbetalda extra bagage om:

(I) KLM kan inte utföra din flygning, eller
(II) Om det extra bagage som du har betalat för att ta med försvinner och inte återfinns inom rimlig tid.

3.2 Du har inte rätt till återbetalning om du bestämmer dig för att avboka din flygning eller ta med dig mindre bagage än du har rätt till i enlighet med ditt förköpta extra bagage. Om du bestämmer dig för att ta med mer bagage än vad som är tillåtet, inklusive det förbetalda extrabagaget, får du betala den normala avgiften för den överstigande mängden.

3.3 Om du kan ändra flyg, i enlighet med de avgiftsvillkor som gäller för din biljett, förblir din i förväg gjorda betalning för extra bagage giltig ihop med din ändrade biljett.

3.4 En ansökan om återbetalning kan endast skickas via vår webbplats.

Läs mer om kompensation och återbetalningar