Begränsade eller förbjudna föremål

Det finns ett antal föremål som inte får transporteras i handbagaget och/eller i det incheckade bagaget, eller som är begränsade. Läs mer om de särskilda regler vi har gällande att ta med sig vissa föremål ombord.
 

Vätskor i handbagaget

airport baggage check for security

Vätskor får tas med i handbagaget, men endast i små behållare som inte överstiger 100 ml (3,4 oz) per artikel. Du måste placera alla vätskor tillsammans i en genomskinlig och återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter. De ska utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd. Varje passagerare får medta en genomskinlig plastpåse.

Du får dock alltid ta med dig:

 • Barnmat som ska ätas under flygningen
 • Medicin som ska tas under flygningen, förutsatt att du har ett recept eller intyg från en läkare
 • Specialdiet som ska ätas under flygningen

Tax free-shopping på flygplatsen?

Läs mer om att resa med flytande tax free-varor

 

Kontroll av elektroniska enheter för flygningar till USA och Kanada

För flygningar från Amsterdam-Schiphols flygplats, eller från Paris-Charles de Gaulle flygplats till destinationer i USA eller Kanada, kommer alla batteridrivna elektroniska enheter i handbagaget att genomgå en extra kontroll. Vid gaten kommer dessa enheter att behöva tas ur sina fodral eller skydd, sättas igång och kunna uppvisas som fungerande.

Trasiga, inkompletta eller skadade elektroniska enheter kan inte accepteras på grund av säkerhetsskäl.

 

Litiumbatterier

Litiumbatterier kan generera en stor mängd värme om de kortsluts, eller kan fatta eld om de skadas, är felaktigt konstruerade eller felaktigt monterade. Därför är lösa litiumbatterier och strömbanker för personligt bruk i enheter såsom bärbara datorer, mobiltelefoner och dvd-spelare, och för medicinsk utrustning begränsade och får endast transporteras i handbagaget. Varje extrabatteri måste förpackas separat i originalförpackningen. Om du inte längre har kvar förpackningen måste du täcka batteriets kontaktytor med icke ledande tejp för att isolera dem, och sedan förpacka varje batteri i en separat plastpåse. Skadade, defekta eller återkallade batterier får inte transporteras med flyg. Laddning av batterier ombord är inte tillåtet. Apparater i incheckat bagage måste vara helt avstängda och måste skyddas mot skador.

Vänligen notera: för bagage utrustade med ett litiumbatteri, andra än litiumknappceller (smartbags) måste batteriet vara löstagbart. Om det erbjuds som incheckat bagage, måste batteriet avlägsnas och transporteras i kabinen. Bagage med litiumbatterier som inte kan avlägsnas är förbjudna för transport både som incheckat bagage och handbagage.

Läs mer om begränsningar gällande att ta med sig litiumbatterier ombord.

 

Självbalanserande produkter

Litiumbatteridrivna självbalanserande produkter eller personliga förflyttningsprodukter, såsom hoverboards, airboards, oxboards, e-skates, waveboards, U-runners och elektroniska fordon som bagage får inte tas med ombord även om batteriet är urkopplat eller borttaget. Självbalanserande produkter kan användas av funktionshindrade passagerare men kräver tillstånd före avresa via telefonbokningar. Skadade, defekta eller återkallade bärbara elektroniska enheter får inte transporteras med flyg.

Läs mer om begränsningar gällande att ta med sig litiumbatterier ombord.

 

Elektroniska cigaretter

För de flesta länder kan du endast ta med dig din e-cigarett eller annan typ av elektronisk cigarett (inklusive extrabatterier) i handbagaget. Det är inte tillåtet att packa ner den i ditt incheckade bagage. Eftersom reglerna om att ta med sig en elektronisk cigarett ombord kan variera i varje land, rekommenderar vi att alltid kontrollera de juridiska begränsningarna för de länder som ingår i din resa. Det är däremot inte tillåtet att använda elektroniska cigaretter, eller ladda dem eller dess batterier, vid någon tid eller plats ombord på KLM-flygningar.

Läs mer om begränsningar gällande att ta med sig litiumbatterier ombord.

 

Produkter med animaliskt ursprung

Generellt får du inte ta med dig några produkter med animaliskt ursprung. Det inkluderar (delar av) djur som är ett resultat av jakt.

Obs: ett undantag gäller för barnmat och specialdietmat som ska ätas under flygningen.
 

Skjutvapen

Du får endast ta med dig skjutvapen och ammunition för sport- och jaktändamål som incheckat bagage, om du innehar alla nödvändiga tillstånd och licenser, under vissa strikta villkor och endast efter att du har bokat transport av skjutvapnet och ammunitionen.

Du får inte ta med dig andra skjutvapen som inte faller under kategorin skjutvapen och ammunition, och sådana vapen som det inte krävs licens för, som handbagage. Dessa måste därför transporteras i ditt incheckade bagage.

 • Luftpistoler, luftgevär och hagelgevär
 • Vapen för rundkulor
 • Slangbellor
 • Armborst
 • Komponenter till eldvapen (med undantag för kikarsikten och sikten)
 • Harpuner och pilgevär
 • Slaktmasker
 • Industriella bult- och spikpistoler
 • Smycken eller amuletter som är tillverkade av riktiga kulor eller tomma patronhylsor*
 • Repliker och imitationer av eldvapen
 • Signalpistoler
 • Startpistoler
 • Elchockvapen som bedövningsbatonger och ballistiska elchockvapen (taser)
 • Leksaksskjutvapen
 • * gäller enbart för flyg till och från Filippinerna

Läs mer om specialbagage

Läs mer om att transportera vapen och ammunition

 

Spetsiga/vassa vapen eller föremål

Spetsiga eller vassa föremål som kan vålla skada får inte medföras i handbagaget. Exempel på sådana ämnen:
 • Pilar och spjut
 • Yxor och handyxor
 • Isbroddar
 • Isyxor och isklyvare
 • Skridskor
 • Knivar med spärrbart blad eller springknivar, oberoende av bladets längd
 • Knivar, inbegripet ceremoniknivar, av metall eller annat material som är starkt nog att användas som potentiellt vapen
 • Macheter
 • Köttyxor
 • Rakknivar och rakblad (med undantag för säkerhetsrakhyvlar och engångsrakhyvlar där bladen är monterade i en kassett)
 • Sablar, svärd och värjkäppar
 • Skalpeller
 • Saxar
 • Nålar för hobbyändamål och virknålar gjorda av metall eller annat material som är starkt nog att användas som vapen
 • Skidstavar och vandringsstavar
 • Kaststjärnor
 • Verktyg som kan användas som spetsiga eller skarpa vapen, t.ex. borrar och borrskär, tapetknivar, verktygsknivar, alla typer av sågar, skruvmejslar, kofotar, hammare, tänger, skiftnycklar och skärbrännare
 

Trubbiga redskap

Trubbiga föremål som kan vålla skada om de används som tillhygge får inte medföras i handbagaget. Exempel på sådana föremål:
 • Baseball- och brännbollsslagträn
 • Biljard-, snooker och poolköer
 • Cricketslagträn
 • Fiskespön
 • Golfklubbor
 • Hockeyklubbor
 • Kajak- eller kanotpaddlar
 • Lacrosse-racketar
 • Kampsportutrustning, t.ex. knogjärn, klubbor, batonger, rice flails, num chucks, kubotan och kubasaunt
 • Styva och flexibla klubbor och batonger, t.ex. blydaggar, polisbatonger och fjäderbatonger
 • Skateboardar och longboards
 

Explosiva och brandfarliga ämnen

Explosiva eller (lätt) antändliga ämnen som kan utgöra en hälso- eller egendomsrisk för passagerare, besättning och flygplan får inte tas med i vare sig handbagage eller incheckat bagage. Exempel på sådana ämnen:
 • Färg i sprejburk
 • Alkoholhaltiga drycker med över 70 volymprocent alkohol (140 normalstyrka)
 • Ammunition
 • Tändhattar
 • Detonatorer och tändrör
 • Explosiva ämnen och anordningar
 • Fyrverkeripjäser eller bloss av olika slag (inklusive smällare, julsmällare och knallpulver)
 • Lättantändligt flytande bränsle, t.ex. bensin, dieselolja, tändarvätska, alkohol och etanol
 • Gas och gasbehållare (t.ex. butan, propan, acetylengas och syre) i stora volymer
 • Granater
 • Litiumbatteridrivna självbalanserande produkter eller personliga förflyttningsprodukter, såsom hoverboards, airboards, oxboards, e-skates, waveboards och U-runners.
 • Minor och andra militära spränganordningar
 • Repliker eller imitationer av spränganordningar eller sprängmedel
 • Rökbomber och rökpatroner
 • Terpentin och thinner
Små cigarettändare och säkerhetständstickor får endast tas med i fickan, inte som handbagage.
 

Kemikalier och giftiga ämnen

Kemikalier eller giftiga ämnen som kan utgöra en risk för passagerarnas och personalens hälsa eller egendom eller för flygplanets säkerhet får inte medföras i handbagaget. Exempel på sådana ämnen:
 • Syror och baser, till exempel våtcellsbatterier ur vilka vätska kan spilla ut.
 • Frätande eller blekande ämne, t. ex. kvicksilver och klor
 • Funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, t. ex. tårgas eller pepparsprej
 • Brandsläckare
 • Smittsamma eller biologiskt farliga material, t.ex. smittat blod, bakterier och virus
 • Material som kan självantända
 • Giftiga ämnen
 • Radioaktiva material, t. ex. medicinska eller kommersiella isotoper
 • Skrivarpatroner eller tonerkasetter

Kontakta din resebyrå eller telefonbokningen om du vill veta mer.