Allt om hållbart resande

Vi försöker alltid att minska den effekt som vårt flygande har på klimatet. Du kan också hjälpa till genom att flyga CO2-neutralt med vår kompensationstjänst CO2ZERO.

Flygresor och klimatet

Flygresor skapar välfärd och arbetstillfällen världen över. Tyvärr ger de också upphov till CO2-utsläpp. Det är därför vi aktivt arbetar med att minska, kontrollera och kompensera CO2-utsläppen.

Vad vi gör

På grund av de åtgärder som vi har vidtagit är vi "bäst i klassen" av de stora internationella flygbolagen när det gäller bränsleeffektivitet, och släpper därför ut mindre CO2.

KLM:s åtgärdsplan

Vad kan vi göra tillsammans?

What can we do together?

Goda nyheter! Du kan själv neutralisera din effekt på klimatförändringarna varje gång du flyger

Läs mer om hur vi kan kompensera för CO2-utsläppen tillsammans

Kompensera nu!

Om du redan har en flygbokning, och vill kompensera för den nu, kan du göra det via Min Resa.

My Trip