KLM:s åtgärdsplan

Från kortsiktiga lösningar för att minska CO2-utsläpp och spara energi idag till långsiktiga mål för att utveckla nya flygplan och renare, hållbarare bränslen för morgondagen.

Minska CO2

Förnyad flygflotta – KLM har uppgraderat till de senaste flygplanstyperna Boeing 777 och Airbus A330 för interkontinentala rutter, och dessa är upp till 25 % mer bränsleeffektiva än sina föregångare. Dessutom övergår Cityhopper-flygningarna till att använda de 10 % mer bränsleeffektiva Embraer-jetplanen.

Vingförbättringar – Samtliga av KLM:s Next Generation 737 plan får vertikala vingspetsar monterade. Dessa s.k. ”Winglets” förbättrar aerodynamiken, vilket sparar bränsle och minskar CO2-utsläppen med ca 3 %.

Smart flygplansutnyttjande – en effektivare användning av flygplanen sparar bränsle. Under sommarens högsäsong använder vi t.ex. en stor Boeing 737 för att flyga passagerare till Venedig. Under vintern, när det är färre flygresenärer, byter vi till den mindre Fokker 100.

Bättre motorrengöring – En ren motor förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre CO2. Motortvätt ingår nu som en del i det regelbundna underhållet.

Framtidens flygplan – KLM hjälper forskarna på Delfts tekniska universitet att utveckla ett nytt flygplan som är 50 % effektivare och 50 % tystare. Det kan bli klart för flygning 2025.

Kontrollera CO2

Fuel nozzle

Systemet för handel med utsläppsrätter – KLM stöder utvecklingen av ett europeiskt system för handel med utsläppsrätter, där sådana rätter kan köpas och säljas, även av flygbranschen. Den bakomliggande principen – den som smutsar ner betalar – kan fungera som en ordentlig morot för branschen i arbetet med att minska utsläppen.

 

Ett gemensamt europeiskt luftrum – KLM vill ha en enda gemensam europeisk myndighet för flygtrafikkontroll, så att flygvägarna kan planeras effektivare. Att flyga en rakare väg mellan A och B, utan omvägar, kan minska utsläppen med upp till 12 %.

Kompensera CO2

CO2-neutral tillväxt – KLM arbetar med Världsnaturfonden i Nederländerna för att leda genom exempel och visa hur saker kan göras annorlunda i flygbranschen. Det har resulterat i företagets löfte om att skapa CO2-neutral tillväxt, vilket vi kommer att göra genom våra program för minskning och kompensation. Inget annat större flygbolag har vidtagit någon sådan åtgärd.

Koldioxidkompensation – Till den dag då CO2-utsläpp kan undvikas kommer vi att minska den inverkan som vår verksamhet har på klimatet med det bästa alternativet – kompensation av CO2-utsläpp.

Gold Standard-projekt – Världsnaturfonden föredrar Gold Standard-projekt för att kompensera utsläpp genom investeringar i projekt för förnybar energi, huvudsakligen i utvecklingsländerna. KLM följer deras rekommendationer, och godtar endast Gold Standard-certifierade syften.

CO2ZERO – Vår kompensationstjänst är lätt att använda för passagerarna och den effektivaste i flygbranschen i fråga om CO2-minskning. Det gör den även till det lättaste, effektivaste och billigaste sättet för dig att flyga CO2-neutralt.