Villkor och bestämmelser för à la carte-måltider i Economy Class

På många av våra interkontinentala KLM-flyg erbjuder vi à la carte-måltider. Här får du veta hur du beställer en à la carte-måltid.

1. A la carte-måltider

1.1 Mot en extra kostnad erbjuder KLM dig möjligheten att välja måltid i förväg i Economy Class. Den här tjänsten kallar vi ”à la carte-måltid”. Den här tilläggstjänsten erbjuds vid bokning och incheckning online på KLM.com och på ’Min Resa’. Beställning kan göras för de flesta interkontinentala KLM-flyg som avgår från Amsterdam. De traditionella måltiderna finns alltid att tillgå utan extra kostnad.
1.2 De à la carte-måltider som serveras under KLM-flygningen kan avvika i storlek, smak och utseende från beskrivningen (text och/eller bild) på KLM.com. Ingredienserna kan komma att ersättas med likvärdigt innehåll utan föregående meddelande.
1.3 När du har beställt en à la carte-måltid går det inte att ändra eller ta bort beställningen.
1.4 Om du önskar eller behöver en specialmåltid på grund av religiösa skäl, matallergi/intolerans, eller annan anledning (t.ex. vegetarianism), kan du begära en specialmåltid fram till 24 timmar (koshermåltider: fram till 36 timmar) före avresa. Om du har begärt en specialmåltid kan du inte beställa en à la carte-måltid. 
1.5 KLM tillhandahåller ingen lista över ingredienserna i à la carte-måltiderna. Om du lider av någon matallergi eller matintolerans rekommenderar vi dig att inte välja en à la carte-måltid. Du ansvarar helt och hållet för alla konsekvenser av intolerans eller allergi mot ingredienserna.
1.6 KLMs allmänna transportvillkor utgör del av de här villkoren.

2. Krav och förutsättningar

2.1 För att kunna utnyttja erbjudandet om en à la carte-måltid, försäkrar du att du har laglig rätt att ingå det här avtalet och att du följaktligen kommer att vara bunden av villkoren och bestämmelserna i det här avtalet;

2.2 Du försäkrar dessutom att all information som du lämnade vid din bokning av en à la carte-måltid är riktig och att du inte kommer att göra en spekulativ, felaktig eller falsk bokning. Du försäkrar även att du endast kommer att göra en bokning för dig själv eller för en annan person som du är berättigad att agera åt och att även hon eller han uppfyller kraven i avsnitt 2,1.

3. Återbetalning

3.1 Om den à la carte-måltid som du har beställt inte skulle finnas tillgänglig kommer du att serveras en vanlig måltid. Om vi inte serverar dig den à la carte-måltid du har beställt, eller om du har köpt en uppgradering till Business Class, är du berättigad till en återbetalning av samma belopp som du betalade för à la carte-måltiden.
3.2 Om avgångstiden har ändrats eller om du har blivit ombokad kanske inte din à la carte-måltid kan serveras.
3.3 Vid en frivillig ombokning kommer din à la carte-måltid inte att återbetalas.
3.4 Du kan ansöka om återbetalning genom att fylla i en återbetalningsblankett .
3.5 Ingen återbetalning kommer att göras om du inte uppfyller ovanstående kriterier.

4. Användning av dina kontaktuppgifter

4.1 Dina namn- och flyguppgifter kommer att användas av KLM Royal Dutch Airlines och KLM Catering Services BV för att kunna fullfölja din beställning i överensstämmelse med KLMs sekretesspolicy.
4.2 Om du väljer att ange din e-postadress kan vi komma att använda den för att skicka dig ett kvitto, informera dig om statusen på din beställning, och be dig om respons på den här à la carte-tjänsten.

4. Use of your contact details

4.1 Your name and flight details will be used by KLM Royal Dutch Airlines and KLM Catering Services BV for the fulfillment of your order in accordance with the KLM privacy policy.
4.2 If you choose to provide your e-mail address, we may use this to send you a receipt, inform you about the status of your order and ask you to give feedback on the à la carte meal service.