Att resa med din ledarhund

Om du tar med dig din ledarhund eller hund för emotionellt stöd ombord på din KLM-flygning, vänligen kontakta KLM CARES och se till att fylla i de nödvändiga formulären.
 

Att ta med din ledarhund

Om du vill resa med din ledarhund ordnar vi det åt dig utan kostnad. Vänligen se till att kontakta KLM CARES minst 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna det åt dig. Vi tillåter inte andra djur än ledarhundar.

Vissa länder kan ha begränsningar för att ta med sig djur. Därför råder vi dig att vidta alla försiktighetsåtgärder (som att ha ett giltigt djurpass och vaccinationsbevis).

Ledarhund
För att ta med din ledarhund in i kabinen, vänligen ladda ner och fyll i ansökningsblankett för ledarhundar  och skicka den ifyllda blanketten till KLMCARES. Vänligen ta även med den när du checkar in på flygplatsen.

hund för emotionellt stöd
Från och med den 15 mars 2019 är det endast tillåtet att ta med sig hund för emotionellt stöd in i kabinen för direktflygningar till och från USA. Dessutom måste din hund för emotionellt stöd vara minst 4 månader gammal. Om du redan har mottagit en bekräftelse kan du fortfarande ta med dig din hund för emotionellt stöd.

Vänligen ladda ner och fyll i ansökningsblankett för hund för emotionellt stöd  och ordna ett undertecknat intyg från din psykiska vårdgivare, vilket uppger att det är nödvändigt för dig att resa med din hund för emotionellt stöd. Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med det undertecknade intyget till KLMCARES och ta med dig detta när du checkar in på flygplatsen.

Undertecknat uttalande från din psykiska vårdgivare
När du tar med dig din hund för emotionellt stöd måste du ha ett undertecknat intyg från en erkänd psykisk vårdgivare, vilket uppger att det är nödvändigt att ha med sig hunden som resekompis. Denna dokumentation får inte vara mer än 1 år gammal och måste inkludera ett undertecknat uttalande från en erkänd psykisk vårdgivare som behandlar passagerarens psykiska eller emotionella funktionshinder, som fastställer att:

1. Passageraren har ett psykiskt hälsorelaterat funktionshinder som anges i “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV)” (KLM får inte fråga dig om ditt psykiska funktionshinder).
2. Det är nödvändigt för passagerarens psykiska hälsa eller behandling att ha med sig sin hund.
3. Individen som ger bedömningen av passageraren är en erkänd psykisk vårdgivare och passageraren omfattas av hans eller hennes professionella vård.
4. Datum och typ av den erkända vårdgivarens registrering samt stat eller annan jurisdiktion där den utfärdades.
 

På flygplatsen

För att få ditt boardingkort, vänligen gå till incheckningsdisken. Vi råder dig att anlända till flygplatsen minst 30 minuter före ordinarie rekommenderad ankomsttid på flygplatsen.

Om din hund inte uppför sig lämpligt på offentliga platser anser vi inte att din hund är en ledarhund, även om hunden har en stödjande roll för en rörelsehindrad passagerare eller är nödvändig för en passagerares emotionella välbefinnande. I detta fall kommer din hund att nekas. Vid tveksamhet kan KLM-personalen begära att du tillhandahåller ytterligare information för att säkerställa att din hund faktiskt är en ledarhund. Om du inte kan ge en rimlig muntlig förklaring kan ytterligare skriftligt bevis begäras.

Om ett flygsegment är planerat att ta 8 timmar eller mer kan vi behöva begära dokumentation om att ledarhunden inte behöver uträtta sina naturbehov eller kan göra detta på ett sätt som inte skapar hälsoproblem eller hygienproblem ombord.

 

Under din flygning

Passagerare som reser med en assistanshund får sitta på vilken plats som helst, såvida inte hunden blockerar en gång eller ett annat område som inte får blockeras av säkerhetsskäl. Din hund måste bära en (bil)sele och vara bunden till ditt säkerhetsbälte under hela flygningen.

Om en ledarhund inte får plats på den tilldelade platsen kommer du att få en annan plats i kabinen inom samma reseklass, där hunden antingen får plats under sätet framför passageraren eller där den inte blockerar något. Vid behov kan vi begära att andra passagerare byter plats. Men vi är inte skyldiga att erbjuda mer utrymme för hunden annat än utrymmet från den bokade platsen eller tillhandahålla en plats i en annan reseklass än den betalda eller neka en annan passagerare på flygningen. Om ingen av platserna i kabinen kan tillgodose för dig och din hund utan att orsaka blockering kan vi erbjuda dig alternativet att resa på en senare flygning eller låta ledarhunden resa i lastutrymmet.