Att resa med din servicehund

Om du tar med dig din utbildade servicehund ombord på din KLM-flygning, vänligen kontakta KLM CARES och se till att fylla i de nödvändiga blanketterna.
 

Att ta med din servicehund

Servicehundar är särskilt utbildade för att hjälpa en person med funktionsnedsättning. Om du vill resa med din utbildade servicehund ordnar vi det åt dig utan kostnad. Vänligen se till att kontakta KLM CARES  minst 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna det åt dig.

 
På alla KLM-flygningar måste din servicehund få plats i det tilldelade utrymmet. Vi tillåter inte andra servicedjur än hundar.

Vissa länder kan ha begränsningar för att ta med sig djur. Därför råder vi dig att vidta alla försiktighetsåtgärder (som att ha ett giltigt djurpass och vaccinationsbevis).
 
Servicehundar på alla flygningar
För att ta med din utbildade servicehund in i kabinen, vänligen ladda ner och fyll i en ansökningsblankett för servicehundar  och skicka den ifyllda blanketten till KLM CARES . Vänligen ta även med den när du checkar in på flygplatsen.
 
Servicehundar på flygningar till och från USA
För att ta med din utbildade servicehund på flygningar till och från USA, vänligen ladda ner och fyll i en ansökningsblankett för servicehundar . Du måste ladda ner och fylla i en ytterligare U.S. DOT Service Animal Transportation-blankett . Skicka båda ifyllda blanketterna till KLM CARES . Vänligen ta även med dig båda blanketterna när du checkar in på flygplatsen.

 

På flygplatsen

För att få ditt boardingkort, vänligen gå till incheckningsdisken. Vi råder dig att anlända till flygplatsen minst 30 minuter före ordinarie rekommenderad ankomsttid på flygplatsen.

Om din hund inte uppför sig lämpligt på offentliga platser anser vi inte att din hund är en ledarhund, även om hunden har en stödjande roll för en rörelsehindrad passagerare eller är nödvändig för en passagerares emotionella välbefinnande. I detta fall kommer din hund att nekas. Vid tveksamhet kan KLM-personalen begära att du tillhandahåller ytterligare information för att säkerställa att din hund faktiskt är en ledarhund. Om du inte kan ge en rimlig muntlig förklaring kan ytterligare skriftligt bevis begäras.

Om ett flygsegment är planerat att ta 8 timmar eller mer kan vi behöva begära dokumentation om att ledarhunden inte behöver uträtta sina naturbehov eller kan göra detta på ett sätt som inte skapar hälsoproblem eller hygienproblem ombord.

 

Under din flygning

Passagerare som reser med en assistanshund får sitta på vilken plats som helst, såvida inte hunden blockerar en gång eller ett annat område som inte får blockeras av säkerhetsskäl. Din hund måste bära en (bil)sele och vara bunden till ditt säkerhetsbälte under hela flygningen.

Om en ledarhund inte får plats på den tilldelade platsen kommer du att få en annan plats i kabinen inom samma reseklass, där hunden antingen får plats under sätet framför passageraren eller där den inte blockerar något. Vid behov kan vi begära att andra passagerare byter plats. Men vi är inte skyldiga att erbjuda mer utrymme för hunden annat än utrymmet från den bokade platsen eller tillhandahålla en plats i en annan reseklass än den betalda eller neka en annan passagerare på flygningen. Om ingen av platserna i kabinen kan tillgodose för dig och din hund utan att orsaka blockering kan vi erbjuda dig alternativet att resa på en senare flygning eller låta ledarhunden resa i lastutrymmet.