Särskild assistans från KLM CARES

Behöver du särskild assistans på flygplatsen eller ombord? Till exempel, om du reser med en rullstol eller med din ledarhund, eller om du behöver ta med din medicinska utrustning? KLM CARES finns där för att hjälpa dig. Kontakta oss för särskild assistans.
 

Kontrollera om du behöver begära särskild assistans

Kontakta KLM CARES senast 48 timmar innan avgång om:
 • Du måste ordna assistans på flygplatsen vid ombordstigning, avstigning och/eller mellanlandning, eller för att hitta rätt på flygplatsen
 • Du tar med dig din egen (elektriska) rullstol (skoter) ombord
 • Du tar med dig särskild medicinsk utrustning i handbagaget eller i det incheckade bagaget, även om du inte använder utrustningen ombord
 • Du måste ta med din ledarhund in i kabinen
 • Ditt ben måste hållas i horisontellt läge (gipsat), på grund av medicinska skäl.

Att ordna särskild assistans är inte möjligt eller nödvändigt

 • Du kan ta med dina kryckor, rullator eller käpp ombord kostnadsfritt och utan bokning.
 • Vi erbjuder inte särskild assistans i händelse av flygrädsla.

Ordna en säkerhetsassistent eller resande följeslagare själv

 • Om du reser ensam och skulle behöva assistans i den olyckliga händelsen av en nödsituation, är det nödvändigt att ordna någon som kan hjälpa dig, en så kallad "säkerhetsassistent". Du kan antingen ordna det själv eller fråga KLM-personal på flygplatsen för att hjälpa dig att hitta någon. Utan en "säkerhetsassistent" med för att hjälpa dig under din flygning, kommer ombordstigning att nekas.
 • Om du behöver hjälp vid administrering av medicinering, vid användning av toaletten eller när du äter, måste du ordna en resande följeslagare som hjälper dig under din flygning.
 

Så här begär du särskild assistans

Begär särskild assistans senast 48 timmar innan avgång:
 • Online: logga in på Min Resa
 • På e-postadress: KLMCARES@KLM.com (på engelska eller nederländska)
 • Genom telefon: på +800 556 22737 (+800 KLM CARES), i Nederländerna (tullfritt) på 0800 55622737 (mellan 07.00 och 22.00) eller i USA och Kanada på +1 844 7977723.
 

Assistans på flygplatsen

Amsterdam Airport Schiphol och de flesta andra flygplatser är rullstolsvänliga. På Schiphol Airport finns det rullstolar tillgängliga för passagerare som har gångsvårigheter. Om du vill ta med dig din egen rullstol måste du kontakta KLM CARES. Vi kommer att fråga dig om du behöver assistans även på flygplatsen, ombord eller i båda fallen. Efter att ha begärt assistans, vänligen se till att anlända till flygplatsen i god tid innan din avgång: senast 30 minuter innan incheckningstiden, eller om du tar med dig din elektriska rullstol senast 1 timme innan incheckningstiden. Om du avreser från Amsterdam Airport Schiphol, finns vi där för att hjälpa dig ytterligare efter incheckningen vid följande incheckningsdisk:

 • Om du reser i Economy Class kan du checka in vid incheckningsdisk 8 (Schengenländer) eller vid incheckningsdisk 16 (icke-Schengenländer).
 • Om du reser i Business Class kan du checka in vid incheckningsdiskarna 10 eller 11.
 

Att resa med en rullstol

Ta med din egen rullstol kostnadsfritt och gör din bokning senast 48 timmar innan avgång. Vi kommer att undersöka möjligheterna och göra en bokning åt dig med en gång.

Vilken typ av rullstol tar du med dig?

 • Om din manuella rullstol är hopfällbar eller demonterbar, kan du ta med den som handbagage så länge som den inte överskrider de maximala måtten på 33 x 92 x 107 cm (13 x 36 x 42 tum).
 • Andra typer av rullstolar kommer att transporteras som incheckat bagage. Efter incheckning kan du använda en av rullstolarna som vi har tillgängliga för dig på flygplatsen.

Maximal storlek och vikt för rullstolar per flygplanstyp:

FlygplanstypMaxmått
(h x b x l)
Maxvikt
Boeing 777, 747, 787 och Airbus 330

152 x 139 x 149 cm /

59,5 x 54,5 x 58,5 tum

Ingen maxvikt
Boeing 737

112 x 113 x 85 cm /

44 x 44,5 x 33 tum

Ingen maxvikt
Embraer 175 och 190

120 x 100 x 70 cm /

47 x 39 x 27,5 tum

150 kg / 331 lbs
Gjorde du en bokning för att resa med din rullstol? För att checka in din elektriska rullstol ber vi dig att vara närvarande på flygplatsen senast 1 timme innan incheckningstiden; för andra typer av rullstolar senast 30 minuter innan incheckningstiden.


Resurser ombord

 • Hopfällbar rullstol ombord: tillgänglig på alla KLMs och KLM Cityhoppers flygplan.
 • Toalettutrymmet: rullstolstillgängliga toaletter finns på alla KLMs flygplan av typen Boeing 777, Boeing 787 och Airbus A330. Våra flygplan Boeing 737, Boeing 747 och Embraer 190 har ett vikbart draperi som utökar toalettutrymmet. Vår personal hjälper dig att komma till och från toaletten. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig i toalettutrymmet.
 • Toaletthandtag: toaletterna ombord på alla våra KLM-flygplan är utrustade med handtag.
 • Uppfällbara armstöd: på alla våra flygplan har vi ett antal gångplatser och mittplatser som har uppfällbara armstöd, så att du lättare kan förflytta dig till din plats. Antalet rader med uppfällbara armstöd och radernas placering kan variera beroende på flygplanstyp.
 • Särskilda sittlösningar såsom ortopediska sittskal undersöks alltid av vår flygsäkerhetsavdelning, för att fastställa om sittlösningen uppfyller de tillämpliga flygsäkerhetsreglerna som fastställts av FAA. Om sittlösningen inte uppfyller reglerna kan den tyvärr inte accepteras ombord. Vänligen gör din begäran senast 2 arbetsdagar innan avgång genom att ringa KLM CARES.

Read the KLM CARES brochure 'Carefree travel'

Download the brochure
 

Bärbar syrgaskoncentrator (POC)

Endast syrgaskoncentratorer som är batteridrivna eller syrgaskoncentratorer som både är batteridrivna och drivs av nätström är tillåtna för användning ombord. Vänligen se till att du gör din transportbegäran för din bärbara syrgaskoncentrator i god tid innan avgång.

Batterier till bärbar syrgaskoncentrator

Vi kan tyvärr inte garantera tillgång till el vid varje passagerarsäte ombord, så du måste se till att du tar med dig tillräckligt med fulladdade batterier. Baserat på tillverkarens uppskattning av batteritiden när enheten är i drift, och på informationen från din läkare, måste batterierna hålla under minst 150 % av den förväntade maximala längden på din flygning. Batterierna måste förvaras under din stol. Extrabatterier är endast tillåtna i handbagaget, aldrig i ditt incheckade bagage.

Visa begränsningarna för litiumbatterier.

 

Att resa med din ledarhund

Om du tar med dig din ledarhund ombord, kommer vi att ordna det utan kostnad.

Ledarhund

För att ta med din ledarhund in i kabinen, vänligen ladda ner och fyll i Ansökningsblankett för ledarhund och skicka den ifyllda blanketten till KLMCARES@KLM.com. Vänligen ta även med den när du checkar in på flygplatsen.

Hund för emotionellt stöd

Från och med den 15 mars 2019 är det endast tillåtet att ta med sig hund för emotionellt stöd in i kabinen för direktflygningar till och från USA. Dessutom måste din hund för emotionellt stöd vara minst 4 månader gammal. Om du redan har mottagit en bekräftelse kan du fortfarande ta med dig din hund för emotionellt stöd.

Vänligen kontakta alltid KLM CARES senast 48 timmar innan avgång. Utöver det, vänligen ladda ner och fyll i Ansökningsblankett för hund för emotionellt stöd och ordna ett undertecknat intyg från din psykiska vårdgivare. Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med det undertecknade intyget till KLMCARES@KLM.com och ta med dig detta när du checkar in på flygplatsen.

Läs mer om att ta med sig ledarhund.

 

Formulär för medicinsk information

Om någon av beskrivningarna nedan stämmer in på dig bör du rådgöra med din läkare före avresa. I vissa fall måste du eller din resebyrå fylla i Medicinskt formulär A och din läkare måste fylla i och underteckna Medicinskt formulär B. De här formulären måste vara KLM tillhanda senast 48 timmar före avgång.

 • Passagerare som har en smittsam sjukdom.
 • Passagerare som kommer att behöva sjukvård eller som kommer att vara beroende av specifik medicinsk utrustning under flygningen.
 • Passagerare vars hälsotillstånd kan övergå till att bli livshotande eller som kan kräva särskild vård under flygningen.
 • Passagerare som inte kan sitta i flygstolen på ett normalt sätt i upprätt läge.
 

Andra frågor

Har du fortfarande några frågor eller är något oklart? KLM CARES finns där för att hjälpa dig. Du kan alltid kontakta oss:

 • På e-postadress: KLMCARES@KLM.com(på engelska eller nederländska)
 • Genom telefon: på +800 556 22737 (+800 KLM CARES), i Nederländerna (kostnadsfritt) på 0800 55622737 (07.00 - 22.00) eller i USA och Kanada på +1 844 7977723.

Read the KLM CARES brochure 'Carefree travel'

Download the brochure

Titta på videorna om du vill veta mer om särskild assistans vid avresan  och ankomsten samt mellanlandningen  på Amsterdam Airport Schiphol.