Passagerare med särskilda medicinska krav

Du kan behöva ett medicinskt godkännande när du flyger. Se också till att ta med ett läkarrecept för all medicin och medicinska utrustning som du tar med dig.
 

Medicinskt godkännande

Om någon av beskrivningarna nedan stämmer in på dig bör du rådgöra med din läkare innan du reser. I vissa fall måste du eller din resebyrå fylla i medicinskt informationsformulär A och din läkare måste fylla i och underteckna medicinskt informationsformulär B. Vänligen se till att skicka dessa formulär till Airport Medical Services minst 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna det åt dig.

  • Passagerare som har en smittsam sjukdom.
  • Passagerare som kommer att behöva sjukvård eller som kommer att vara beroende av specifik medicinsk utrustning under flygningen.
  • Passagerare vars hälsotillstånd kan övergå till att bli livshotande eller som kan kräva sällsynt sjukvård för deras säkerhet under flygningen.
  • Passagerare som inte kan sitta i flygstolen på ett normalt sätt i upprätt läge.
  • Passagerare som lider av en sjukdom eller ett psykiskt tillstånd som leder till ovanligt beteende som kan ha en negativ inverkan på andra passagerares eller kabinbesättningens välbefinnande och komfort kan betraktas som en eventuell fara för flygningens säkerhet eller punktlighet
  • Gravida passagerare med kända komplikationer.
  • Ensamresande passagerare med en psykologisk störning som kräver assistans

Medicinskt kort för frekventa resenärer

För passagerare med ett medicinskt tillstånd som reser ofta använder vi FREMEC (Frequent Traveller Medical Card) så att de inte behöver fylla i ett medicinskt informationsformulär varje gång de reser. Detta kort är giltigt under perioden som anges på kortet. FREMEC-koret är endast tillgängligt om du reser minst två gånger per år. Att ha ett FREMEC-kort tillåter oss att ta hänsyn till dina behov när det är möjligt. Men du måste fortfarande göra din bokning minst 48 timmar i förväg. För mer information om FREMEC, vänligen kontakta .

 

Att ta med medicin och medicinsk utrustning ombord

Vänligen se till att du har med dig all medicin som du behöver under flygningen i ditt handbagage. Eventuella restriktioner gällande att ta med vätskor ombord gäller inte för medicin. Förvara det aldrig i ditt incheckade bagage, eftersom detta transporteras i flygplanets lastutrymme och du kommer inte att kunna nå det under flygningen. Vänligen ta med dig ett läkarrecept skrivet på engelska för din medicin och för eventuella sprutor du har, ifall tullen eller väktare har några frågor.

Vårt flygplan har begränsat kylutrymme ombord, så vi rekommenderar att du tar med dig kylpåsar eller termosflaskor. Mediciner i små förpackningar kan dock förvaras i kylskåpet ombord.

Du får ta med dig vissa delar av medicinsk utrustning eller medicinska hjälpmedel ombord, om de kan förvaras under ett säte eller fästas på ett angränsande säte. Vi kan inte garantera tillgång till el ombord, därför måste du se till att du tar med dig ett tillräckligt antal fulladdade batterier ombord. Dina batterier måste hålla under minst 150 % av den förväntade maximala längden på din flygning. Dessa batterier bör också förvaras under ditt säte.

Läs mer om begränsningar gällande att ta med sig (litium)batterier ombord

 

Syre ombord

På alla KLM-flygningar kan vi tillhandahålla extra syre. Vår kabinpersonal hjälper dig att använda denna utrustning. Denna syretillförsel fungerar separat från syretillförseln som används i nödsituationer. Att erhålla denna tjänst innefattar en standardavgift och den måste begäras genom att skicka in ett medicinskt formulär minst 48 timmar för avgång.

Vi kan justera syretillförseln till den exakta mängd som du behöver för ditt medicinska tillstånd (med högst 5,2 liter per minut). Denna facilitet är endast tillgänglig ombord på flygplanet. Om du kräver syre på flygplatsen kan KLM tillhandahålla dig det på Amsterdam-Schiphols flygplats men inte på andra flygplatser.

Bärbar syrgaskoncentrator

Bärbara syrgaskoncentratorer (Portable Oxygen Concentrator, POC) är endast tillåtna för användning ombord om de är batteridrivna eller är både batteridrivna och drivs av nätström. Vänligen gör en bokning för transporten av din bärbara syrgaskoncentrator i god tid innan avgång. Se till att kontakta minst 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna det åt dig.

Vi kan tyvärr inte garantera tillgång till el vid varje passagerarsäte ombord, så du måste se till att du tar med dig tillräckligt med fulladdade batterier för din bärbara syrgaskoncentrator. Dina batterier måste hålla under minst 150 % av den förväntade maximala längden på din flygning. Du måste förvara batterierna under ditt säte. Extrabatterier är endast tillåtna i handbagaget, aldrig i ditt incheckade bagage.