Passagerare med nedsatt rörlighet

Reser du med din egen (elektriska) rullstol eller rullator, eller behöver du ligga i ett vågrätt läge under din flygning? Vi är engagerade att tillhandahålla bekväma och smidiga resor för alla passagerare med nedsatt rörlighet.
 

Resa med din egen rullstol

Om du vill ta med dig din egen rullstol transporterar vi den åt dig utan kostnad.

Tar du med dig en elektrisk eller batteridriven rullstol? Vänligen tänk på att begränsningar gäller för att ta med elektroniska enheter eller batterier. Vänligen kontakta , så att vi kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen för dig.

Rullstolar som tillåts i kabinen
Passagerares vikbara, hopfällbara eller isärtagbara manuella rullstolar är tillåtna i kabinen, så länge som de uppfyller de maximala storleks- och viktkraven för handbagage: max 55 x 35 x 25 cm (21,5 x 13,5 x 10 tum) och max 12 kg (26 lbs). För flygningar till och från USA är dessa rullstolar tillåtna om måtten inte överskrider 33 x 92 x 107 cm (13 x 36 x 42 tum). Vänligen observera att vi har begränsat utrymme för rullstolar i kabinen. Om det inte finns något utrymme kvar kan vi tyvärr inte transportera din rullstol i kabinen.

Rullstolar som incheckat bagage
Alla typer av rullstolar, både manuella och elektriska, kan transporteras som incheckat bagage. Gör din begäran så långt i förväg som möjligt innan din flygning, men senast 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna de nödvändiga arrangemangen åt dig. Antalet (elektriska) rullstolar som vi kan transportera är begränsat och kan bero på flygplanets storlek.

Här följer storleks- och viktbegränsningarna för rullstolar som transporteras som incheckat bagage per flygplanstyp:

Flygplanstyp

Maxmått 
(l x b x h)

Maxvikt

Boeing 777, 747, 787 och Airbus 330

152 x 139 x 149 cm /
59,5 x 54,5 x 58,5 tum

Ingen maxvikt

Boeing 737

112 x 113 x 85 cm /
44 x 44,5 x 33 tum

Ingen maxvikt

Embraer 175 och 190

120 x 100 x 70 cm /
47 x 39 x 27,5 tum

150 kg / 331 lbs


Måttet på din rullstol kommer att kontrolleras på flygplatsen. Alla rullstolar som transporteras som incheckat bagage kommer endast att placeras i stående position, för att förhindra skador och undvika batteriläckage under flygningen.

Läs mer om att göra en bokning för transport av din rullstol

 

På flygplatsen med din rullstol

Beroende på vilken typ av rullstol du tar med dig kanske du kan använda den efter incheckningen.

Manuell rullstol
Vi ber dig att checka in din manuella rullstol minst 30 minuter före ordinarie rekommenderad ankomsttid på flygplatsen. Flygplatsrullstolar finns tillgängliga i avgångshallen.

Om du vill ta med dig din rullstol fram till avgångsgaten, vänligen ange detta när du gör din bokning. Din rullstol kommer att märkas som incheckat bagage vid incheckningen, men den kommer att lastas på flygplanet vid gaten. Se till att du befinner dig vid avgångsgaten innan ombordstigningstiden som vår markpersonal har uppgett till dig. Personalen vid gaten kommer då att se till att du smidigt kan gå ombord i förväg.

För en kort mellanlandning med en anslutningstid på mindre än 3 timmar är det inte möjligt för dig att använda din incheckade rullstol på flygplatsen. I så fall kommer din rullstol att överföras direkt till nästa flygplan i din resplan. Om du har en mellanlandning på mer än 3 timmar kommer vi att se till att din egen rullstol finns tillgänglig för dig vid gaten, om du har begärt denna tjänst minst 48 timmar i förväg och flygplatsen där du mellanlandar tillåter detta.

På vissa flygplatser kan din rullstol returneras till dig vid gaten vid ankomst. Om detta inte är möjligt kommer din rullstol att transporteras till ankomsthallen, tillsammans med de andra manuellt eller elektriskt drivna rullstolarna och skotrarna, där den kommer att placeras bredvid bagagebandet för din flygning. I så fall kommer en flygplatsrullstol finnas tillgänglig för att ta dig till bagagebandet.

Elektrisk eller batteridriven rullstol
Tar du med dig din egen elektriska eller batteridrivna rullstol? Dessa rullstolar måste alltid transporteras som incheckat bagage. Se till att anlända till flygplatsen minst 1 timme före ordinarie rekommenderad ankomsttid på flygplatsen.

På flygplatsen har vi inget förpackningsmaterial tillgängligt för att transportera din rullstol. För att hjälpa oss att förhindra skador ber vi dig att transportera alla dess avtagbara delar, såsom kuddar och fotstöd, i ditt handbagage. Dessa föremål kommer då att betraktas som ytterligare tillåtet handbagage. Om detta inte är möjligt ber vi dig att tejpa fast dessa delar på rullstolen. Beroende på vilken typ av rullstol du har kan vi också be dig att ta ur batterierna eller strömkablarna och isolera terminalerna, för att förhindra kortslutningar.

Efter incheckning kan du använda en av rullstolarna som vi har tillgängliga för dig på flygplatsen. Om du är helt beroende av din egen rullstol, vänligen kontakta så att vi kan kontrollera vilka ytterligare arrangemang som kan göras åt dig.

Flygplatsrullstolar
På varje flygplats finns det rullstolar tillgängliga för användning mellan incheckning och gate och vid ankomst. Eftersom dessa rullstolar inte är lämpliga för manuell användning av passageraren måste personalen eller din medresenär köra den åt dig. Om du behöver transport mellan gaten och din plats i flygplanet kommer en mindre typ av rullstol att användas.

På Amsterdam-Schiphols flygplats och vissa andra flygplatser kan en elektrisk vagn användas för att transportera passagerare med rörelsehinder från en plats till en annan. Vi kan dock inte garantera om en elektrisk vagn eller manuell rullstol kommer att användas.

Alternativa anordningar för ombordstigning
På vissa platser kommer en trappa användas för ombordstigning eller avstigning. Om du inte kan kliva upp för eller ned för trappor, och du har informerat oss om detta i förväg, kommer vi att tillhandahålla en alternativ anordning för din ombordstigning. Vi kan använda en specialanpassad truck för detta ändamål. Dessa alternativ kanske inte är de mest praktiska lösningarna, men vi försäkrar dig om att vi gör vårt yttersta för att säkerställa din säkerhet, avskildhet och komfort.

 

Resa med din egen rullator

Din rullator kan checkas in utan kostnad. Om du vill ta med dig din rullator fram till avgångsgaten, vänligen ange detta när du checkar in. Din rullator kommer att märkas som incheckat bagage, men kommer inte att lastas på flygplanet förrän du anländer till gaten.

 

Faciliteter under din flygning

För passagerare med nedsatt rörlighet har vi följande faciliteter ombord:

  • Vikbara rullstolar finns tillgängliga ombord på alla KLMs och KLM Cityhoppers flygplan. Dessa rullstolar är speciellt utformade för att passa gångarna i vårt flygplan. Tveka inte att be om att få använda en av dessa rullstolar för att ta dig till och från toaletten. Trots att våra flygvärdinnor kommer att hjälpa dig använda denna rullstol är de inte tillåtna att lyfta eller bära dig.
  • Toaletterna ombord på alla våra KLM-flygplan är utrustade med handtag. Rullstolstillgängliga toaletter finns på alla KLMs flygplan av typen Boeing 777, Boeing 787 och Airbus A330. Våra flygplan Boeing 737, Boeing 747 och Embraer 190 har ett vikbart draperi som utökar toalettutrymmet. Våra flygvärdinnor kommer att hjälpa dig till och från toalettområdet, men de är inte tillåtna att hjälpa dig inom toalettområdet. Om du behöver hjälp med användning av toaletten måste du ordna med en egen medresenär som hjälper dig under din flygning.
  • På alla våra flygplan har vi ett antal gångplatser och mittplatser som har uppfällbara armstöd, så att du lättare kan förflytta dig till din plats. Antalet rader av gångplatser med uppfällbara armstöd och radernas placering kan variera per flygplanstyp. Vänligen kontakta , så att vi kan boka den mest lämpliga platsen åt dig.


Särskilda sittlösningar, såsom ortopediska sittskal, undersöks alltid av vår flygsäkerhetsavdelning, för att fastställa om de uppfyller flygsäkerhetsreglerna. Om sittlösningen inte uppfyller reglerna kan den tyvärr inte accepteras ombord. Vänligen se till att kontakta minst 48 timmar före avgång, för att ge oss tillräckligt med tid att ordna det åt dig.

 

Bårtjänst

Om du behöver ligga i ett vågrätt läge under din flygning på grund av medicinska skäl kan du använda vår bårtjänst. För denna tjänst tillkommer extra kostnader. I de flesta fall kommer denna tjänst att reserveras åt dig av den behöriga organisationen som ansvarar för att organisera din transport.

Du kommer att få en plats i en separat del av kabinen ombord på flygplanet, så att du inte störs av andra passagerare och kan resa i komfort och avskildhet. Du behöver dock åtföljas av någon som kan ge dig medicinsk hjälp.

För att boka vår bårtjänst, vänligen kontakta .