General Conditions of Carriage

When you book a flight with KLM you agree to our General Conditions of Carriage for passengers and baggage.

Content

You can download the full version of the General Conditions of Carriage or read the applicable article below.
If you would like to read the Conditions of Carriage in your local language, please scroll down.

This version is last updated: 11 September 2017 / Slovakia

 
 • ARTICLE 1: DEFINITIONS

 • ARTICLE 2: SCOPE OF APPLICATION

 • ARTICLE 3: TICKETS

 • ARTICLE 4: FARES, FEES, TAXES AND CHARGES

 • ARTICLE 5: RESERVATIONS

 • ARTICLE 6: PERSONAL DATA

 • ARTICLE 7: SPECIAL ASSISTANCE

 • ARTICLE 8: CHECK-IN/BOARDING

 • ARTICLE 9: REFUSAL AND LIMITATION ON CARRIAGE

 • ARTICLE 10: BAGGAGE

 • ARTICLE 11: SCHEDULES

 • ARTICLE 12: DELAYS AND CANCELLATION OF FLIGHTS

 • ARTICLE 13: DENIED BOARDING AND DOWNGRADING

 • ARTICLE 14: REFUNDS

 • ARTICLE 15: CONDUCT ABOARD THE AIRCRAFT

 • ARTICLE 16: PROVISIONS FOR ANCILLARY SERVICES

 • ARTICLE 17: SUCCESSIVE AIR CARRIERS

 • ARTICLE 18: ADMINISTRATIVE FORMALITIES

 • ARTICLE 19: LIABILITY FOR DAMAGE

 • ARTICLE 20: TIME LIMIT ON CLAIMS AND LIABILITY ACTION


Obsah

Za účelom jednoduchého čítania si môžete prevziať a uložiť úplné znenie Všeobecných prepravných podmienok.
 
 • ČLÁNOK 1: DEFINÍCIE

 • ČLÁNOK 2: ROZSAH POUŽITIA

 • ČLÁNOK 3: LETENKY

 • ČLÁNOK 4: TARIFY, POPLATKY, DANE A PLATBY

 • ČLÁNOK 5: REZERVÁCIE

 • ČLÁNOK 6: OSOBNÉ ÚDAJE

 • ČLÁNOK 7: ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

 • ČLÁNOK 8: ODBAVENIE/NÁSTUP NA PALUBU

 • ČLÁNOK 9: ODMIETNUTIE A OBMEDZENIE PREPRAVY

 • ČLÁNOK 10: BATOŽINA

 • ČLÁNOK 11: PLÁNY

 • ČLÁNOK 12: MEŠKANIA A ZRUŠENIE LETOV

 • ČLÁNOK 13: ODMIETNUTIE NÁSTUPU A PRERADENIE DO NIŽŠEJ TRIEDY

 • ČLÁNOK 14: VRÁTENIE PLATBY

 • ČLÁNOK 15: SPRÁVANIE NA PALUBE LIETADLA

 • ČLÁNOK 16: POSKYTOVANIE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

 • ČLÁNOK 17: NADVÄZUJÚCI LETECKÍ PREPRAVCOVIA

 • ČLÁNOK 18: ADMINISTRATÍVNE FORMALITY

 • ČLÁNOK 19: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 • ČLÁNOK 20: PREMLČANIE NÁROKOV A ŽALÔB