"คุณทราบหรือไม่"

คุณทราบหรือไม่ว่ามีเหตุผลที่ดีถึงสิบประการในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนตัวของคุณ

คุณทราบหรือไม่

เพียงแค่มีส่วนร่วมชดเชยในเที่ยวบินของคุณ คุณได้ปรับสมดุลผลกระทบส่วนใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแล้วเมื่อคุณเดินทาง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CO2ZERO
 

คุณทราบหรือไม่

เงินที่ระดมทุนผ่านทาง CO2ZERO จะส่งตรงไปยังโครงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรงตามฉลาก Gold Standard ที่ริเริ่มโดย WNF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ klmtakescare.com 
 

คุณทราบหรือไม่

ฉลาก Gold Standard ได้จัดตั้งข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในการชดเชยสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยรับรองว่ามีการลงทุนโดยตรงในโครงการพลังงานที่ยั่งยืนในประเทศที่กำลังพัฒนา โครงการต้องตรงกับข้อกำหนดที่เคร่งครัด ควรอุทิศให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและใช้แค่แรงงานภายในท้องถิ่น

 

คุณทราบหรือไม่

โปรแกรมการชดเชย CO2ZERO คือบริการชดเชยที่ง่ายดายที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการบินแบบ CO2 neutral

 

คุณทราบหรือไม่

ยิ่งสัมภาระของคุณมากขึ้นเท่าไร เครื่องบินจะยิ่งหนักขึ้นเท่านั้น และต้องใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในการบิน จึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้น พยายามเดินทางโดยพกพาสัมภาระเบาๆ

 

คุณทราบหรือไม่

เราทุกคนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสร้างขึ้นทุกครั้งที่เราบิน ขับขี่ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของเรา

 

คุณทราบหรือไม่

CO2 คือสัญลักษณ์ทางเคมีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่มากที่สุดซึ่งเกิดจากมนุษย์เรา

 

คุณทราบหรือไม่

คุณสามารถชดเชยเที่ยวบินไปกลับจากอัมสเตอร์ดัมถึงนิวยอร์กได้โดยมีส่วนร่วมเล็กน้อยเพียง 8.50 ยูโร การลงทุนของคุณได้รับการนำไปใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อเครดิตการปล่อยมลพิษทางอากาศฉลาก Gold Standard และต้นทุนในการจัดการ ตรวจสอบการคำนวณตามจริงตามจุดหมายปลายทาง