สิ่งที่เราสามารถทำร่วมกัน

นอกเหนือจากการลงทุนด้านคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเองแล้ว เราทราบว่าผู้โดยสารต้องการมีบทบาทในการลดผลกระทบของพวกเขาต่อสภาพอากาศ ผลลัพธ์คือบริการการชดเชยที่เรียกว่า CO2ZERO ด้วยการมีส่วนร่วมเล็กน้อย คุณสามารถทำให้เที่ยวบินของคุณปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

CO2ZERO

CO2ZERO คือบริการที่คุณสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนตัวของคุณโดยลงทุนในโครงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับฉลาก Gold Standard ที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้นทุนน้อยที่สุดในการปรับสมดุลก๊าซ CO2

KLM รักษาต้นทุนให้ต่ำด้วยวิธีต่อไปนี้: 

  • หลีกเลี่ยงเอเย่นต์คนกลางที่ไม่จำเป็นและต้นทุนสูง
  • มุ่งเน้นที่การรับรู้โครงการพลังงานทดแทนที่มีการรับประกัน ไม่ใช่มุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของหากแต่ผลกระทบของโครงการต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ
  • การเลือกโครงการในขั้นตอนการพัฒนาขั้นต้นในขณะที่ราคายังต่ำอยู่
  • การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามจริงตามจุดหมายปลายทาง เนื่องจากประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและวิธีการคำนวณค่าตามจริง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบิน
  • โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจัดการตามจริงเท่านั้น


  •         

การตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซและวิธีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนดำเนินการโดย KPMG Sustainability 

ดาวน์โหลดคำประกาศที่จัดเตรียมโดย KPMG

ดาวน์โหลดคำอธิบายวิธีการคำนวณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นความยั่งยืนของ KLM ได้ที่ klmtakescare.com 