โซลูชันระดับโลกสำหรับ Corporate

AIR FRANCE KLM และ Delta ให้บริการโซลูชันการจัดการการเดินทางแบบมีศูนย์กลางการติดต่อจุดเดียว เพื่อช่วยให้มีการควบคุมข้อกำหนดการเดินทางทั่วโลกได้มากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และได้รับการประหยัดต้นทุนสูงสุดให้กับหลายๆ ประเทศ
 

เกณฑ์ในการร่วมเป็น Global Corporate

หากบริษัทของคุณต้องการทำข้อตกลง Global ต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้;

  • ต้องรวมประเทศตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้นไป
  • มีการใช้จ่ายในการเดินทางที่เป็นไปได้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ AIRFRANCE KLM หรือ Delta โดยมีมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ต่อปี
นอกจากนี้บริษัทของคุณต้องยังต้อง;
  • ได้รับการแนะนำผ่านทาง Global Travel Management Programme
  • ได้รับการสนับสนุนจาก Global Travel Management Programme
  • ได้รับการจัดการข้อมูลด้วย Global Management Information