เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับ KLM คุณได้ยอมรับเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของเราสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ

เนื้อหา

เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึก เวอร์ชั่นฉบับเต็มของเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2017 / ทั่วโลก

 
 • ข้อบังคับที่ 1: นิยาม

 • ข้อบังคับที่ 2: ขอบเขตของแอพพลิเคชั่น

 • ข้อบังคับที่ 3: ตั๋วโดยสาร

 • ข้อบังคับที่ 4: ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าบริการ

 • ข้อบังคับที่ 5: การจอง

 • ข้อบังคับที่ 6: ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อบังคับที่ 7: การช่วยเหลือพิเศษ

 • ข้อบังคับที่ 8: การเช็คอิน/การขึ้นเครื่อง

 • ข้อบังคับที่ 9: การปฏิเสธและการจำกัดการขนส่ง

 • ข้อบังคับที่ 10: สัมภาระ

 • ข้อบังคับที่ 11: ตารางเวลา

 • ข้อบังคับที่ 12: ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน

 • ข้อบังคับที่ 13: การปฏิเสธการรับขึ้นเครื่องและการดาวน์เกรด

 • ข้อบังคับที่ 14: การคืนเงิน

 • ข้อบังคับที่ 15: หลักปฏิบัติบนเครื่องบิน

 • ข้อบังคับที่ 16: บทบัญญัติสำหรับบริการเสริม

 • ข้อบังคับที่ 17: ผู้ขนส่งทางอากาศที่รับช่วง

 • ข้อบังคับที่ 18: ระเบียบวิธีในการบริหาร

 • ข้อบังคับที่ 19: ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

 • ข้อบังคับที่ 20: การจำกัดเวลาสำหรับการเรียกร้องและการดำเนินคดี