เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

เมื่อคุณจองเที่ยวบินกับ KLM คุณได้ยอมรับเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของเราสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ คุณสามารถใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของหน้าเพื่ออ่านข้อบังคับทั้งหมดหรืออ่านเวอร์ชั่นฉบับเต็ม

เนื้อหา

เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน คุณสามารถดาวน์โหลดและบันทึก เวอร์ชั่นฉบับเต็มของเงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

ข้อบังคับที่ 1 คำจำกัดความ 
ข้อบังคับที่ 2 ขอบเขตของแอพพลิเคชั่น 
ข้อบังคับที่ 3 ตั๋วโดยสาร 
ข้อบังคับที่ 4 ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าบริการ  
ข้อบังคับที่ 5 การจอง
ข้อบังคับที่ 6 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อบังคับที่ 7 ความช่วยเหลือพิเศษ
ข้อบังคับที่ 8 การเช็คอินและการขึ้นเครื่อง
ข้อบังคับที่ 9 การปฏิเสธและการจำกัดการขนส่ง
ข้อบังคับที่ 10 สัมภาระ 
ข้อบังคับที่ 11 ตารางเวลา
ข้อบังคับที่ 12 ความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน  
ข้อบังคับที่ 13 การปฏิเสธการรับขึ้นเครื่องและการดาวน์เกรด
ข้อบังคับที่ 14 การคืนเงิน
ข้อบังคับที่ 15 หลักปฏิบัติบนเครื่องบิน 
ข้อบังคับที่ 16 บทบัญญัติสำหรับบริการเสริม
ข้อบังคับที่ 17 ผู้ขนส่งทางอากาศที่รับช่วง
ข้อบังคับที่ 18 ระเบียบวิธีในการบริหาร 
ข้อบังคับที่ 19 ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ข้อบังคับที่ 20 การจำกัดเวลาสำหรับการเรียกร้องและการดำเนินคดี

ข้อบังคับที่ 1 - 5
ข้อบังคับที่ 6 - 10
ข้อบังคับที่ 11 - 15
ข้อบังคับที่ 16 - 20