มีอะไรให้เราช่วยหรือไม่

ติดต่อเรา

Because of the coronavirus, the waiting times are long. Are you abroad and trying to get back home? We’re treating the questions about how to get home with the highest priority. If your question can wait, please do so. Thanks for understanding. Please share your personal details via private messages only.

หากเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หรือสัมภาระสูญหาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของคุณและบริการที่เกี่ยวข้อง:
  • รายละเอียดเที่ยวบินปัจจุบันของคุณ
  • รายงานสัมภาระมาถึงล่าช้า
  • ขอเงินคืน
>