ติดต่อ KLM ประเทศไทย

ติดต่อสำนักงานและหมายเลขต่างๆ และ KLM ประเทศไทย

การจอง/การออกตั๋ว

หมายเลขโทรศัพท์:      00 1800 441 5560 (โทรฟรี)
                                  0 2610 0800 
หมายเลขโทรสาร:           00 1800 441 6333 (โทรฟรี)

เวลาทำการ:    วันจันทร์ถึงวันศุกร์, 08.30 ถึง 17.00 น.  
                           - ปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์

สำนักงานสนามบิน

หมายเลขโทรศัพท์:              0 2134 2188
หมายเลขโทรสาร:                  0 2134 2711

เวลาทำการ:     ทุกวันตั้งแต่ 09.00 ถึง 10.30 น. และ 15.00 ถึง 19.00 น.

สำนักงาน Cargo

ที่อยู่:      777 หมู่ 7 ห้อง 233 ชั้น 2 คาร์โกเทอร์มินัล WRS-PG
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์:     0 2 131 0000
หมายเลขโทรสาร:         0 2 131 0009-10
อีเมล:           customer-service.bkk@klmcargo.com

เวลาทำการ:     วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.90 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 18.00 น.
                           วันเสาร์ 09.00 ถึง 12.00 น.
                           วันหยุดราชการ - ปิด

Flying Blue Helpdesk

ที่อยู่: Flying Blue
GPO Box 3944
Sydney NSW 2001
Australia

หมายเลขโทรศัพท์: 1 800 441 2734 (โทรฟรี)
                            +61 2 8223 9851 

หมายเลขโทรสาร: + 61 2 8223 9861

เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.00 ถึง 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 ถึง 17.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 ถึง 15.00 น.

อีเมล: mail.flyingblue.bkk@airfrance.fr

ฝ่ายบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์:    0 2610 0800 แล้วเลือกตัวเลือก 4 ;

อีเมล:      e-tkt.thailand@klm.com

BlueBiz Helpdesk

หมายเลขโทรศัพท์:     0 2680 9684  
หมายเลขโทรสาร:        0 2680 9680
อีเมล:     mail.bluebiz.thailand@airfrance.fr