ข้อมูลทางกฎหมาย

ในหน้านี้คุณจะพบข้อมูลทางกฎหมายของ KLM
  • © 2017 KLM

  • เว็บไซต์เงื่อนไขการใช้

  • เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

  • ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทาง

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KLM

  • นโยบายคุกกี้ของ KLM

  • รายชื่อสหภาพยุโรปของสายการบินที่ถูกสั่งห้ามหรือจำกัด

  • คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ

  • ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ

  • เงื่อนไขทั่วไปของ Flying Blue