เวาเชอร์ EMD

คุณได้รับเวาเชอร์ EMD หรือไม่ บางเวาเชอร์สามารถใช้แทนเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินครั้งถัดไปและ/หรือเพื่อซื้อตัวเลือกเสริมได้ บางเวาเชอร์สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
 

เวาเชอร์ EMD แบบคืนเงินได้ และแบบไม่สามารถคืนเงินได้

หากคุณร้องขอค่าชดเชยทาง KLM.com หรือการเดินทางของคุณไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คุณอาจได้รับค่าชดเชยในรูปแบบของเวาเชอร์ EMD นี่คือเวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับทางอีเมล หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘คืนเงินได้’ ก็จะสามารถใช้แลกคืนเป็นเงินได้ หากมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ คุณสามารถใช้เวาเชอร์นั้นทาง KLM.com เป็นเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินหรือการซื้อตัวเลือกเสริมได้ ในขณะนี้ คุณสามารถแลกได้เพียงเวาเชอร์ KLM ในเว็บไซต์ KLM เท่านั้น
 
 

การใช้เวาเชอร์ EMD

คุณสามารถแลกเปลี่ยนเวาเชอร์ EMD ได้ทาง KLM.com:

  • ใช้เวาเชอร์ EMD ของคุณ เพื่อจองเที่ยวบินทาง KLM.com
  • หากคุณมีการจองอยู่แล้ว ใช้เวาเชอร์ EMD เพื่อซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM ผ่าน My Trip
  • สำหรับเงินในบัญชีธนาคารของคุณ - หากเวาเชอร์ EMD มีข้อความว่า “คืนเงินได้” แลก EMD ของคุณเป็นเงินสด .
  • เมื่อจองเที่ยวบิน KLM, Delta Air Lines หรือ Air France หรือซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM (เช่น ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ) - หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ สำหรับเครดิตใดๆ ที่ยังคงเหลือ คุณจะได้รับเวาเชอร์ EMD ใหม่
  • หากสกุลเงินของ EMD แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ออกตั๋ว อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราขายของธนาคารที่ธนาคารท้องถิ่นของ KLM

คุณไม่สามารถใช้เวาเชอร์ EMD เพื่อชำระเงินสำหรับดีลแพ็กเกจของ KLM หรือภาษีตั๋วรางวัลได้

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเวาเชอร์ EMD 