เวาเชอร์ EMD

คุณได้รับเวาเชอร์ EMD หรือไม่ บางเวาเชอร์สามารถใช้แทนเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินครั้งถัดไปและ/หรือเพื่อซื้อตัวเลือกเสริมได้ บางเวาเชอร์สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 

เวาเชอร์ EMD แบบคืนเงินได้ และแบบไม่สามารถคืนเงินได้

หากคุณร้องขอเงินชดเชยทาง KLM.com หรือการเดินทางของคุณไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คุณอาจได้รับเงินชดเชยในรูปแบบของเวาเชอร์ EMD นี่คือเวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับทางอีเมล หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘คืนเงินได้’ ก็จะสามารถใช้แลกคืนเป็นเงินสดได้ หากมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ คุณสามารถใช้เวาเชอร์นั้นทาง KLM.com เป็นเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินหรือการซื้อตัวเลือกเสริมได้ คุณสามารถใช้เวาเชอร์ KLM ได้สูงสุด 2 ใบ หรือเวาเชอร์ AIR FRANCE สูงสุด 1 ใบต่อตั๋วโดยสารหรือต่อตัวเลือกพิเศษ
 
 

การใช้เวาเชอร์ EMD

คุณสามารถแลกเปลี่ยนเวาเชอร์ EMD ได้ที่ KLM.com

  • สำหรับเงินสดในบัญชีธนาคารของคุณ - หากเวาเชอร์ EMD มีข้อความว่า ‘คืนเงินได้’ แลกเปลี่ยน EMD ของคุณเป็นเงินสด .
  • เมื่อจองเที่ยวบิน KLM, Delta Air Lines หรือ Air France หรือซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM (เช่น ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ) - หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ สำหรับเครดิตใดๆ ที่ยังคงเหลือ คุณจะได้รับเวาเชอร์ EMD ใหม่
    • ใช้เวาเชอร์ EMD ของคุณเพื่อจองเที่ยวบินทาง KLM.com
    • หากคุณจองเที่ยวบินแล้ว ใช้เวาเชอร์ EMD เพื่อซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM ผ่านทาง My Trip
    • หากสกุลเงินของ EMD แตกต่างจากสกุลเงินที่ออกตั๋ว อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราการขายของธนาคารท้องถิ่นของ KLM

คุณไม่สามารถใช้เวาเชอร์ EMD เพื่อชำระเงินสำหรับดีลแพ็กเกจของ KLM หรือภาษีตั๋วรางวัลได้

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเวาเชอร์ EMD