ขอการชดเชย

หากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบิน การได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน KLM คุณสามารถขอการชดเชยได้ โดยคุณต้องระบุหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

การชดเชยสำหรับการยกเลิกหรือได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ให้

คุณสามารถขอการชดเชยผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ KLM ในกรณีต่อไปนี้
  • เที่ยวบิน KLM มีจำนวนผู้โดยสารที่จองมาเกินที่นั่งและคุณไม่สามารถเดินทางได้
  • มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง (นอกเหนือจากค่าตั๋วและตัวเลือกบริการเสริม) เช่น ค่าโทรศัพท์หรืออาหารกลางวัน

คุณจะได้รับเวาเชอร์ซึ่งสามารถใช้แทนเงินได้ทางKLM.com และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในบางกรณี


ดาวน์โหลดแผ่นพับ ‘การช่วยเหลือและการชดเชย’ 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า KLM

ขอการชดเชย

การชดเชยสำหรับเที่ยวบินที่ล่าช้า

หากเที่ยวบิน KLM ล่าช้า เราต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวก คุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ KLM (ด้านล่าง) เพื่อขอการชดเชยในกรณีต่อไปนี้

  • เที่ยวบินของคุณล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง
  • คุณกำลังเดินทางไป มาจาก หรือผ่านยุโรป
  • เที่ยวบินของคุณไม่ได้ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ เช่น สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือการประท้วงของบุคคลที่สาม

เราจะพิจารณาคำขอของคุณอย่างรอบคอบ การส่งคำขอการชดเชยไม่เป็นการรับประกันถึงการได้รับการชดเชย

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นไปโดยเร็วที่สุด โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ในส่วน ‘ข้อความของคุณ’

  • หมายเลขอ้างอิงการร้องเรียนที่เคยส่ง
  • หากคุณได้รับการจองเที่ยวบินให้ใหม่ กรุณาระบุหมายเลขเที่ยวบินและวันที่เดินทาง
  • นี่เป็นครั้งแรกที่คุณขอการชดเชยใช่หรือไม่

คุณจะได้รับเวาเชอร์ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการซื้อครั้งต่อไป หรือในบางกรณีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ดาวน์โหลดแผ่นพับ ‘การช่วยเหลือและการชดเชย’  

 

เที่ยวบิน KLM ของคุณล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมงหรือไม่

ขอการชดเชย