ขอการชดเชย

หากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบิน การได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน KLM คุณสามารถขอการชดเชยได้ โดยคุณต้องระบุหลักฐานเป็นใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 

การชดเชยสำหรับการยกเลิกหรือได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ให้

คุณสามารถขอรับเงินชดเชยผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • เที่ยวบิน KLM ของคุณมีการจองเกินอัตรา คุณจึงไม่สามารถเดินทางได้
  • มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง (นอกจากค่าตั๋วและตัวเลือกเสริม) เช่น ค่าโทรศัพท์หรืออาหารกลางวัน

คุณจะได้รับเวาเชอร์ซึ่งสามารถใช้จ่ายทาง KLM.com ได้ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในบางกรณี


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินชดเชยเป็นเงินสดและเวาเชอร์ EMD

ดาวน์โหลดแผ่นพับ ‘การช่วยเหลือและเงินชดเชย’ 

ศูนย์บริการลูกค้า KLM

ขอการชดเชย
 

การชดเชยสำหรับเที่ยวบินที่ล่าช้า

หากเที่ยวบิน KLM ของคุณล่าช้า เราต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวก คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM (ด้านล่าง) เพื่อขอรับเงินชดเชยในกรณีต่อไปนี้

  • เที่ยวบินของคุณล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึง
  • คุณกำลังเดินทางไป มาจาก หรือผ่านปลายทางในยุโรป
  • เที่ยวบินของคุณไม่ได้ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ เช่น สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือการประท้วงของบุคคลที่สาม

เราจะพิจารณาคำขอของคุณอย่างรอบคอบ ขออภัย การส่งคำขอรับเงินชดเชยไม่เป็นการรับประกันว่าคุณจะได้รับเงินชดเชย

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณได้โดยเร็วที่สุด กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้ในส่วน ‘ข้อความของคุณ’:

  • หมายเลขอ้างอิงการร้องเรียนที่เคยส่ง
  • หากมีการจองเที่ยวบิน หมายเลขเที่ยวบิน และวันที่เดินทางใหม่ให้คุณ
  • ไม่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่คุณขอรับเงินชดเชยหรือไม่

คุณจะได้รับเวาเชอร์ซึ่งสามารถใช้จ่ายในครั้งต่อไป หรือในบางกรณีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ดาวน์โหลดแผ่นพับ ‘การช่วยเหลือและเงินชดเชย’ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินชดเชยเป็นเงินสดและเวาเชอร์ EMD