การคืนเงินและเงินชดเชย

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายที่สุด อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบิน KLM ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คุณสามารถจะขอเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายหรือเงินชดเชยได้

ขอเงินคืนสำหรับค่าบัตรโดยสาร

คุณต้องการขอคืนเงินค่าตั๋วของคุณใช่หรือไม่ หาคำตอบว่าคุณสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีใดบ้าง และสามารถขอคืนเงินได้อย่างไร

การคืนเงินค่าตัวเลือกบริการเพิ่มเติม

ต้องการขอคืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเลือกเสริม อย่างเช่น ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ อาหาร à la carte (ตามสั่งจากเมนู) หรือความยืดหยุ่นต่างๆ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่คุณสามารถร้องขอคืนเงินได้ในหน้าการคืนเงินตัวเลือกเพิ่มเติมพิเศษ หมายเลขตั๋วของคุณต้องเริ่มต้นด้วย 074 เสมอ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและการขอคืนเงิน 

ร้องขอการชดเชย

นี่คือกรณีที่คุณสามารถร้องขอการชดเชยได้
  • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิกหรือล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง
  • เที่ยวบินของคุณไม่ได้ถูกยกเลิกหรือล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ เช่น สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือการประท้วงของบุคคลที่สาม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและขอเงินชดเชย

คุณได้รับเวาเชอร์ EMD หรือไม่

บางเวาเชอร์สามารถใช้แทนเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินครั้งถัดไปและ/หรือเพื่อซื้อตัวเลือกเสริมได้ บางเวาเชอร์สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเวาเชอร์ EMD ของคุณ

ตรวจสอบสถานะของคำขอเงินคืนของคุณ

 

คุณต้องการขอเงินค่าใช้จ่าย (ตั๋ว) ของคุณคืนใช่หรือไม่

ตรวจสอบสถานะ