การคืนเงินและเงินชดเชย

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายที่สุด อย่างไรก็ตาม หากเที่ยวบิน KLM ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ คุณสามารถจะขอเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายหรือเงินชดเชยได้
 

ขอเงินคืนสำหรับค่าบัตรโดยสาร

คุณต้องการขอคืนเงินค่าตั๋วของคุณใช่หรือไม่ หาคำตอบว่าคุณสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีใดบ้าง และสามารถขอคืนเงินได้อย่างไร
 

การคืนเงินค่าตัวเลือกบริการเพิ่มเติม

ต้องการขอคืนเงินสำหรับค่าตัวเลือกเสริม เช่น ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษ อัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ หรือความยืดหยุ่นต่างๆ หรือไม่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ที่คุณสามารถขอคืนเงินได้ ในหน้าการคืนเงินตัวเลือกเสริม หมายเลขตั๋วของคุณต้องเริ่มต้นด้วย 074 เสมอ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและขอคืนเงิน 
 

ร้องขอการชดเชย

นี่คือกรณีที่คุณสามารถร้องขอการชดเชยได้
  • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิกหรือล่าช้ามากกว่า 3 ชั่วโมง
  • เที่ยวบินของคุณไม่ได้ถูกยกเลิกหรือล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์พิเศษ เช่น สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ความไม่มั่นคงทางการเมือง หรือการประท้วงของบุคคลที่สาม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและขอเงินชดเชย
 

คุณได้รับเวาเชอร์ EMD หรือไม่

บางเวาเชอร์สามารถใช้แทนเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินครั้งถัดไปและ/หรือเพื่อซื้อตัวเลือกเสริมได้ บางเวาเชอร์สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเวาเชอร์ EMD ของคุณ

 

สถานะคำขอคืนเงินของคุณ

เนื่องจากมีคำขอเป็นจำนวนมาก การดำเนินการคำขอและตรวจสอบคุณสมบัติของคุณอาจใช้เวลาถึง 90 วัน อย่างไรก็ตาม เรากำลังพยายามดำเนินการคำขอของคุณให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น หากเกินระยะเวลา 90 วันแล้วแต่คุณยังคงไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM