การคืนเงินค่าตัวเลือกเพิ่มเติม

ในบางกรณี คุณสามารถขอคืนเงินสำหรับค่าตัวเลือกเพิ่มเติมได้เช่น ที่นั่งหรืออาหาร หากคุณได้ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 

การคืนเงินค่าตัวเลือกเพิ่มเติม

หากหมายเลขตั๋วของคุณขึ้นต้นด้วย '074' คุณสามารถขอคืนเงินสำหรับตัวเลือกเสริมทางด้านล่างนี้ได้ หากหมายเลขตั๋วของคุณขึ้นต้นด้วย '057' คุณสามารถขอคืนเงินผ่าน Air France  หากหมายเลขตั๋วของคุณขึ้นต้นด้วย ‘006’ คุณสามารถขอคืนเงินผ่าน Delta Air Lines 

ขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการตามคำขอคืนเงินของคุณอาจใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ การคืนเงินจะคืนเป็นเงินสกุลเดียวกันและใช้วิธีการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ซื้อตัวเลือกเสริม

หากคุณซื้อตั๋วจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของคุณ สำหรับตั๋วที่ซื้อจากสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ KLM กรุณาติดต่อสายการบินนั้นๆ

 

ที่นั่ง

หากคุณจองที่นั่งปกติแบบมีค่าธรรมเนียม เราจะคืนเงินค่าใช้จ่ายให้ หาก

 • คุณขอคืนเงินค่าตั๋วที่นั่งปกติของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการซื้อ
 • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก
 • มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบินหรือผังที่นั่งในเที่ยวบิน KLM ของคุณ
 • คุณพลาดเที่ยวบิน KLM ข้ามทวีปสำหรับการต่อเครื่องหลังจากเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บินโดย KLM หรือพาร์ทเนอร์ SkyTeam อื่นๆ
 • คุณได้รับที่นั่งที่แตกต่างจากหมายเลขที่นั่งที่คุณเลือกไว้บนเครื่องบินประเภทเดียวกัน
 • คุณได้รับที่นั่งหมายเลขเดียวกันในเครื่องบินประเภทอื่น (ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น หมายเลขของที่นั่งติดหน้าต่างที่กลายเป็นหมายเลขของที่นั่งแถวกลางในเครื่องบินประเภทใหม่ หรือหากคุณไม่ได้รับที่นั่งติดกับผู้ร่วมเดินทางของคุณ)
 • หากคุณสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่บินหรือจำหน่ายโดย KLM แต่ถูกเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้บินหรือไม่ได้จำหน่ายโดย KLM

ขอคืนเงินสำหรับที่นั่งปกติ

หากคุณจองที่นั่งในโซน Economy Comfort, ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างพิเศษ, ที่นั่งติดกันสำหรับ 2 คน หรือที่นั่งในส่วนหน้า เราจะคืนเงินในกรณีต่อไปนี้

 • คุณขอคืนเงินค่าตั๋วที่นั่งสะดวกสบายพิเศษของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการซื้อ
 • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก
 • คุณพลาดเที่ยวบิน KLM ข้ามทวีปสำหรับการต่อเครื่องหลังจากเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บินโดย KLM หรือพาร์ทเนอร์ SkyTeam อื่นๆ
 • คุณไม่ได้ใช้ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ เนื่องจากคุณเปลี่ยนเที่ยวบิน KLM ของคุณ และได้ซื้อที่นั่งสะดวกสบายพิเศษแบบเดียวกันสำหรับเที่ยวบิน KLM เที่ยวใหม่
 • คุณไม่ได้ใช้ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ เนื่องจากคุณเปลี่ยนเที่ยวบิน แต่ไม่มีที่นั่งสะดวกสบายพิเศษประเภทเดียวกันว่างในเที่ยวบินใหม่

ขอคืนเงินสำหรับที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ
อ่านกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสำหรับการเลือกที่นั่ง


คุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่นั่งเสียหรือบกพร่องหรือไม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM

 

ที่นั่งที่สองสำหรับผู้โดยสารรูปร่างใหญ่

หากคุณจองสองที่นั่งติดกันสำหรับผู้โดยสารรูปร่างใหญ่ คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับที่นั่งที่สองได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณขอรับเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
 • เมื่อออกเดินทาง มีที่นั่งอื่นว่างในชั้นโดยสารเดียวกันของเที่ยวบินนั้น
 • มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินหรือผังที่นั่งในเที่ยวบินของคุณ
 • ที่นั่งของคุณหรือที่ติดกันที่คุณซื้อมีความเสียหาย

ขอการชดเชยโดยใช้แบบฟอร์มนี้
 

สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า

เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก หรือคุณได้รับการจองตั๋วใหม่ให้ในเที่ยวบินอื่น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน การติดตาม และการขอการชดเชยสัมภาระที่สูญหาย


หากคุณจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต คุณจะได้รับเงินคืนสำหรับค่าสัมภาระในกรณีต่อไปนี้

 • คุณขอรับเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
 • หากคุณได้รับการจองเที่ยวบินให้ใหม่ที่ไม่ใช่เที่ยวบินของ KLM
 • สัมภาระที่คุณชำระล่วงหน้าสูญหาย (ไม่เพียงล่าช้า)


อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า 
 

อัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ

หากคุณซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ คุณจะได้รับเงินคืนในกรณีต่อไปนี้

 • คุณขอคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการซื้อ
 • เที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก
 • มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินหรือผังที่นั่งในเที่ยวบินของคุณ
 • คุณพลาดเที่ยวบิน KLM ข้ามทวีป จากเที่ยวก่อนหน้าที่บินโดย KLM และพาร์ทเนอร์ SkyTeam อื่นๆ 
 • คุณได้รับการจัดที่นั่งในชั้นประหยัด

หากคุณขอคืนเงินสำหรับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ เงินที่คุณได้ชำระไปสำหรับที่นั่ง Economy Comfort, ที่นั่งติดกันสำหรับ 2 คน, ที่นั่งในส่วนหน้า, หรือที่นั่งพร้อมพื้นที่บริเวณขาเพิ่มเติมจะหักลบออกจากราคาอัปเกรด

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ

หากคุณซื้อการอัปเกรดที่สนามบินหรือบนเครื่อง กรุณาขอการชดเชยโดยใช้แบบฟอร์มนี้

 

อาหาร à la carte (ตามสั่งจากเมนู)

เราจะคืนเงินค่าอาหาร à la carte (ตามสั่งจากเมนู) ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณขอรับเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
 • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก หรือคุณได้รับการจองเที่ยวบินใหม่ให้
 • อาหาร à la carte (ตามสั่งจากเมนู) ที่คุณสั่งไม่มีบนเที่ยวบิน KLM ของคุณ
 • คุณซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ


อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับอาหาร à la carte (ตามสั่งจากเมนู)

 

 

ความยืดหยุ่น

หากคุณซื้อตัวเลือกความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน คุณสามารถขอคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายนั้นได้

 • ภายใน 24 ชั่วโมงหลังซื้อ
 • หาก KLM ยกเลิกเที่ยวบินของคุณ

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับความยืดหยุ่น

ขอคืนเงินค่าตัวเลือกความยืดหยุ่น

 

 

การใช้บริการห้องรับรอง

นอกเวลาทำการของ KLM Crown Lounge 25 ที่ Schiphol Airport ให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากคุณซื้อบริการ Lounge 25 คุณสามารถขอเงินคืนได้โดย

 • คุณขอรับเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ
 • คุณไม่ได้ใช้บริการห้องรับรอง
 • คุณซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ