การใช้เวาเชอร์ KLM ของคุณ

คุณได้รับเวาเชอร์ KLM (เอกสาร ‘EMD’ หรือ ‘TDC’ ) หรือไม่ คุณสามารถใช้บางเวาเชอร์แทนเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินครั้งถัดไปและ/หรือการซื้อตัวเลือกเสริม บางเวาเชอร์สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เวาเชอร์ KLM: EMD และ TDC

หากคุณขอเงินชดเชยทาง KLM.com หรือการเดินทางของคุณไม่เป็นไปตามแผน คุณอาจได้รับเงินชดเชยในรูปแบบของเวาเชอร์ KLM ซึ่งอาจเป็นหนึ่งใน 2 ประเภทต่อไปนี้:

 • เวาเชอร์ EMD เป็นเวาเชอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับทางอีเมล หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘คืนเงินได้’ ก็จะสามารถใช้แลกคืนเป็นเงินสดได้ หากมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ คุณสามารถใช้เวาเชอร์นั้นทาง KLM.com เป็นเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินหรือการซื้อตัวเลือกเสริมได้
 • ใบรับรองส่วนลดการเดินทาง (TDC) เป็นเวาเชอร์กระดาษที่สามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับการจองเที่ยวบินได้
 • คุณสามารถใช้เวาเชอร์ KLM ได้สูงสุด 2 ใบ หรือเวาเชอร์ AIR FRANCE สูงสุด 1 ใบต่อตั๋วโดยสารหรือต่อตัวเลือกพิเศษ
 

การใช้เวาเชอร์ EMD

คุณสามารถแลกเปลี่ยนเวาเชอร์ ‘EMD’ ได้ทางKLM.com

 • สำหรับเงินสดในบัญชีธนาคารของคุณ - หากเอกสาร EMD มีข้อความ ‘คืนเงินได้’ แลกเปลี่ยน EMD ของคุณเป็นเงินสด 
 • เมื่อทำการจองเที่ยวบิน KLM, Delta Air Lines หรือ Air France หรือซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM (เช่น ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ) - หากเวาเชอร์ EMD ของคุณมีข้อความว่า ‘ไม่สามารถคืนเงินได้’ สำหรับเครดิตใดๆ ที่ยังคงเหลือ คุณจะได้รับเวาเชอร์ EMD ใหม่
  • ใช้เวาเชอร์ EMD ของคุณ ในการจองเที่ยวบินทาง KLM.com
  • หากคุณมีบุ๊คกิ้งแล้ว: ใช้เวาเชอร์ EMD เพื่อซื้อตัวเลือกเสริมสำหรับเที่ยวบิน KLM ผ่านทาง My Trip
  • หากสกุลเงินของ EMD แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ออกตั๋ว อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราการขายของธนาคารที่ธนาคารท้องถิ่นของ KLM

* คุณไม่สามารถใช้เวาเชอร์ EMD ของคุณเพื่อชำระเงินสำหรับข้อเสนอแพ็คเกจของ KLM หรือภาษีตั๋วรางวัล

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเวาเชอร์ EMD

 

การใช้เวาเชอร์ TCD

ใบรับรองส่วนลดการเดินทาง (TDC) สามารถใช้เป็นเครดิต เมื่อจองเที่ยวบินด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ KLM, Air France หรือ Delta Air Lines

วิธีใช้เวาเชอร์ TDC
โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์เพื่อจองเที่ยวบินของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวาเชอร์ (Voucher) อยู่กับคุณ คุณจะต้องมีหมายเลขการลงทะเบียนบนเวาเชอร์ (Voucher) เพื่อทำให้การจองเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการแลกเวาเชอร์ TDC โปรดติดต่อ:


หากจำนวนเงินที่ต้องชำระสูงกว่าเครดิตบนเวาเชอร์ TDC ของคุณ คุณจะต้องชำระจำนวนเงินส่วนต่างนั้น หากจำนวนเงินต่ำกว่าเครดิตใน TDC ของคุณ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

เวาเชอร์ TDC มีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่ออก ซึ่งเวาเชอร์ดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เวาเชอร์ TDC ไม่สามารถแลกได้ที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร KLM หรือทาง KLM.com

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับเวาเชอร์ TDC