นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KLM

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอธิบายว่าเราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเดินทางกับเรา ซื้อหรือใช้บริการของเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราหรืออย่างอื่นอย่างใดในการโต้ตอบกับเรา เราแบ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นหมวดต่างๆ กรุณาคลิกหมวดที่เกี่ยวข้องด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • 1. เราคือใคร

  • 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ

  • 3. เราเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

  • 4. สำหรับวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

  • 5. การเปิดเผยหรือการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

  • 6. การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

  • 7. การถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างประเทศ

  • 8. สิทธิของคุณ

  • 9. วิธีการที่เราดูแลนโยบายนี้