สิทธิประโยชน์ของ Flying Blue Explorer

เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม Flying Blue คุณจะได้เป็น Explorer เยี่ยมเลย! ตอนนี้คุณสามารถสะสมและใช้จ่ายไมล์ พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ครั้งแรกที่คุณได้รับจาก Flying Blue สะสมให้ได้ 100 XP (Experience Points) ภายใน 12 เดือนสิ แล้วคุณจะเลื่อนสู่ระดับ Silver

ตรวจสอบเครื่องนับไมล์และ XP ของคุณ

ล็อกอิน

สิทธิประโยชน์ของการเป็น Explorer

Flying Blue