สิทธิประโยชน์ของ Flying Blue Explorer

เมื่อคุณเข้าร่วมโปรแกรม Flying Blue คุณจะได้เป็น Explorer เยี่ยมเลย! ตอนนี้คุณสามารถสะสมและใช้จ่ายไมล์ พร้อมเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ครั้งแรกที่คุณได้รับจาก Flying Blue สะสมให้ได้ 100 XP (Experience Points) ภายใน 12 เดือนสิ แล้วคุณจะเลื่อนสู่ระดับ Silver
 

 

ตรวจสอบเครื่องนับไมล์และ XP ของคุณ

ล็อกอิน
 

สิทธิประโยชน์ของการเป็น Explorer

ecl:0-fbbyn-6A42C411_19A3_43B4_BA2953D60EC9B439-image-file
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ Flying Blue 