ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทาง

โปรดอ่านข้อมูลการเดินทางด้านล่างนี้โดยละเอียด ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนมิถุนายน 2017

สัมภาระ

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตใช่ไหม ดูน้ำหนักสัมภาระที่คุณสามารถนำมาได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและส่วนลดสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมและสัมภาระพิเศษ

รายการที่มีข้อจำกัดหรือสิ่งต้องห้าม

สิ่งของบางรายการที่ไม่อนุญาตให้นำไว้ในกระเป๋าถือ และ/หรือสัมภาระเช็คอินของคุณ หรือเป็นรายการที่ต้องห้าม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎพิเศษที่เรามีสำหรับการนำสิ่งของบางรายการติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมกับคุณ

เวลาเช็คอินและเวลาดรอปสัมภาระ

เวลาเช็คอิน
ผู้โดยสารจะต้องมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดที่เคาน์เตอร์เช็คอินและประตูขึ้นเครื่องของ KLM ไม่ช้ากว่าเวลาตามที่ระบุไว้โดย KLM เวลาเช็คอินจะแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน นอกจากนี้เวลาในการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปหากเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยสายการบินพาร์ทเนอร์ โปรดตรวจสอบทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลาเช็คอินที่ถูกต้อง คุณสามารถดูการดำเนินการของสายการบินได้ในการยืนยันการจองของคุณ หากผู้โดยสารไม่เช็คอินหรือมาถึงประตูขึ้นเครื่องในเวลาที่กำหนด KLM สามารถยกเลิกที่ที่สำรองไว้ได้

ดูเวลาเช็คอินและเวลาดรอปสัมภาระ


ความล่าช้า การยกเลิก และการปฏิเสธการรับขึ้นเครื่อง

KLM จะทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า การยกเลิก หรือปฏิเสธการรับขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ KLM จะให้ความช่วยเหลือและเงินชดเชยซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการล่าช้าและระยะเวลาในการเดินทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารเกี่ยวกับเงินชดเชยและ / หรือความช่วยเหลือ โปรดดูเอกสารแผ่นพับ " ความช่วยเหลือและเงินชดเชย " โปรดตรวจสอบ รายละเอียดการติดต่อของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบโดยตรง

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้โดยสารที่กำลังเดินทางและมีความเกี่ยวข้องกับปลายทางสุดท้ายหรือแวะพักในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเริ่มต้นการเดินทาง จะได้รับคำแนะนำว่า บทบัญญัติของสนธิสัญญาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของอนุสัญญากรุงวอร์ซออาจจะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางตลอดเส้นทาง รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งหมดภายในประเทศต้นทางหรือปลายทาง สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่กำลังเดินทางไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการกำหนดความรับผิดชอบสำหรับสายการบินผู้ให้บริการตามอนุสัญญาและสัญญาพิเศษในการขนส่งที่รวมอยู่ในพิกัดอัตราที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่างๆ ในสัญญาพิเศษดังกล่าว สำหรับการเสียชีวิตของบุคคลหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะมีการจำกัดไว้ในเกือบทุกกรณีสำหรับความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และความรับผิดชอบในขอบเขตดังกล่าวไม่ขึ้นอยู่กับความประมาทในส่วนของผู้ให้บริการ สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวที่เดินทางกับผู้ขนส่งที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาพิเศษดังกล่าวหรืออยู่ในการเดินทางที่ไม่ได้ไปยัง ออกจาก หรือมีสถานที่แวะพักที่กำหนดอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของผู้โดยสารจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 10,000 หรือ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐในทุกกรณี
ชื่อของผู้ให้บริการ ฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาพิเศษจะมีข้อมูลอยู่ที่สำนักงานขายตั๋วโดยสารทั้งหมดของผู้ให้บริการดังกล่าว และอาจได้รับการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถได้รับการป้องกันเพิ่มเติมโดยการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน การประกันดังกล่าวไม่ได้รับผลจากการจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ให้บริการภายใต้อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรือสัญญาพิเศษในการขนส่งดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาสายการบินของคุณหรือตัวแทนบริษัทประกันของคุณ
หมายเหตุ: การจำกัดความรับผิดชอบที่มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐนั้นรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเรียกร้องเกิดขึ้นในรัฐที่มีบทบัญญัติสำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่แยกจากกัน การจำกัดควรมีมูลค่ารวมที่ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
โดยเป็นหนังสือบอกกล่าวที่กำหนดโดยคำสั่ง 69-2-65 ของกรมการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. DOT) และไม่มีเนื้อหาของบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล 1999 ที่อาจบังคับใช้กับการเดินทางของคุณ ไม่อนุญาตให้มีตัวแทนเพื่อความถูกต้องของเนื้อหา

โดยไม่คำนึงถึงข้อความก่อนหน้านี้ ผู้โดยสารอาจอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ความรับผิดที่มีความเหมาะสมมากกว่า การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณในเที่ยวบินที่บินโดย KLM มีดังต่อไปนี้

  1. ไม่มีการจำกัดด้านการเงินสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร และ KLM อาจชำระเงินล่วงหน้าตามสัดส่วนของความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินชดเชย
  2. ในกรณีที่สัมภาระถูกทำลาย สูญหาย เสียหาย หรือในกรณีที่สัมภาระล่าช้า ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว หากมูลค่าของสัมภาระของคุณสูงกว่าข้อจำกัดนี้ โปรดแจ้งมูลค่าของสัมภาระใต้ท้องเครื่องในส่วนที่เกินจากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ จุดเช็คอินหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าสัมภาระของคุณมีการรับประกันเต็มมูลค่าก่อนการเดินทาง
  3. ในกรณีของความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการขนส่งทางอากาศ ความรับผิดของ KLM ถูกจำกัดไว้ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร) สำหรับความเสียหายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

หากการเดินทางของคุณมีความเกี่ยวข้องกับสายการบินอื่นๆ ร่วมด้วย คุณควรติดต่อกับสายการบินเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดชอบ

การประกาศนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ
การประกาศนี้กำหนดโดยระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) ฉบับที่ 889/2002 ไม่สามารถใช้ประกาศนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียกร้องการจ่ายเงินชดเชย หรือการอธิบายบทบัญญัติจากอนุสัญญามอนทรีออล และไม่ได้เป็นส่วนใดของสัญญาระหว่างผู้ขนส่งต่างๆ กับคุณ

การประกาศนี้มีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องในการระบุว่า สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ภายใต้กฎระเบียบและอนุสัญญามอนทรีออล เรามีจุดยืนดังนี้: สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุในการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือในระหว่างการขึ้นเครื่องหรือการลงจากเครื่องนั้น ผู้ขนส่งไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบได้ เว้นเสียแต่ว่าเป็นกรณีที่เกิดจากความประมาทของผู้โดยสาร นอกจากนี้การจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศต่อความล่าช้าของสัมภาระ สัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย โดยมูลค่าทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สำหรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารได้ทำการบอกกล่าวเป็นพิเศษสำหรับมูลค่าที่สูงกว่าข้อจำกัด ณ เวลาที่เช็คอินหรือได้ซื้อประกันเพิ่มเติมไว้แล้ว

ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศที่มีต่อผู้โดยสารและสัมภาระ
ข้อมูลนี้เป็นการแจ้งกฎของการรับผิดชอบโดยสรุปที่บังคับใช้กับผู้ขนส่งทางอากาศของประชาคม (Community air carrier) ตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประชาคมและอนุสัญญามอนทรีออล

การจ่ายเงินชดเชยในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 
ไม่มีการจำกัดทางการเงินสำหรับความรับผิดชอบที่มีต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของผู้โดยสาร สำหรับความเสียหายไม่เกิน 113,100 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 123,000 ยูโร) ผู้ขนส่งทางอากาศไม่สามารถโต้แย้งการเรียกร้องการจ่ายเงินทดแทนได้ ในจำนวนที่มากกว่าจำนวนดังกล่าว ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถโต้แย้งการเรียกร้องโดยการพิสูจน์ว่า ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดพลาดแต่ประการใด

การชำระล่วงหน้า 
หากผู้โดยสารเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องชำระเงินล่วงหน้าให้ครอบคลุมความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรงภายใน 15 วัน นับจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินชดเชย ในกรณีที่มีการเสียชีวิต การชำระเงินล่วงหน้านี้จะต้องไม่น้อยกว่า 16,000 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 20,000 ยูโร)

ความล่าช้าของผู้โดยสาร 
ในกรณีความล่าช้าของผู้โดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้
ความรับผิดต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 4,694 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 5,100 ยูโร)

ความล่าช้าของสัมภาระ 
ในกรณีความล่าช้าของสัมภาระ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย เว้นเสียแต่ว่าสายการบินได้ใช้มาตรการทั้งหมดอย่างสมเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือไม่สามารถที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ ความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของผู้โดยสารจำกัดอยู่ที่ 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร)

กรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย 
ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบต่อกรณีสัมภาระถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหาย ไม่เกิน 1,131 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ประมาณ 1,230 ยูโร) ในกรณีของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สายการบินรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของสายการบินก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการชำรุดของสัมภาระ ในกรณีของสัมภาระขึ้นเครื่อง ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดชอบเมื่อเป็นความผิดชอบของสายการบินเท่านั้น

ข้อจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับสัมภาระ 
ผู้โดยสารสามารถรับสิทธิประโยชน์จากข้อจำกัดความรับผิดชอบที่สูงขึ้นโดยต้องแจ้งเป็นพิเศษอย่างช้าที่สุดเมื่อทำการเช็คอินและด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัมภาระ 
หากสัมภาระได้รับความเสียหาย ล่าช้า สูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนส่งไปที่ผู้ขนส่งทางอากาศโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่สัมภาระใต้ท้องเครื่องเกิดความเสียหาย ผู้โดยสารต้องเขียนข้อร้องเรียนภายใน 7 วัน และภายใน 21 วันในกรณีของความล่าช้า ทั้งสองกรณีนับจากวันที่ผู้โดยสารได้รับสัมภาระ

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามสัญญาและผู้ขนส่งที่ขนส่งจริง 
หากผู้ขนส่งทางอากาศที่เป็นผู้ทำการบินของเที่ยวบินไม่ใช่สายการบินเดียวกันกับผู้ขนส่งตามสัญญา ผู้โดยสารมีสิทธิในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากสายการบินใดสายการบินหนึ่งข้างต้น หากมีการระบุชื่อหรือรหัสของผู้ขนส่งทางอากาศไว้บนตั๋วโดยสาร ผู้ขนส่งทางอากาศดังกล่าวคือผู้ขนส่งทางอากาศตามสัญญา

การจำกัดเวลาสำหรับการดำเนินคดี 
การดำเนินคดีใดๆ ในศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ต้องดำเนินการภายในสองปีจากวันที่เดินทางมาถึงของเครื่องบิน หรือจากวันที่ที่เครื่องบินควรจะมาถึง

พื้นฐานสำหรับข้อมูล 
พื้นฐานสำหรับกฎที่อธิบายไว้ข้างต้นคือ อนุสัญญามอนทรีออล วันที่ 28 พฤษภาคม 1999 ซึ่งได้รับการนำไปใช้ในประชาคมด้วยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 2027/97 (ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EC) ฉบับที่ 889/2002) และกฎหมายในประเทศของประเทศสมาชิก