ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทาง

โปรดอ่านข้อมูลการเดินทางด้านล่างนี้โดยละเอียด ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนมกราคม 2018

สัมภาระ

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตใช่ไหม ดูน้ำหนักสัมภาระที่คุณสามารถนำมาได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและส่วนลดสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมและสัมภาระพิเศษ

รายการที่มีข้อจำกัดหรือสิ่งต้องห้าม

สิ่งของบางรายการที่ไม่อนุญาตให้นำไว้ในกระเป๋าถือ และ/หรือสัมภาระเช็คอินของคุณ หรือเป็นรายการที่ต้องห้าม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎพิเศษที่เรามีสำหรับการนำสิ่งของบางรายการ ติดตัวขึ้นเครื่องพร้อมกับคุณ

เวลาเช็คอินและเวลาดรอปสัมภาระ

เวลาเช็คอิน
ผู้โดยสารจะต้องมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดที่เคาน์เตอร์เช็คอินและประตูขึ้นเครื่องของ KLM ไม่ช้ากว่าเวลาตามที่ระบุไว้โดย KLM เวลาเช็คอินจะแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน นอกจากนี้เวลาในการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปหากเที่ยวบินของคุณดำเนินการโดยสายการบินพาร์ทเนอร์ โปรดตรวจสอบทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลาเช็คอินที่ถูกต้อง คุณสามารถดูการดำเนินการของสายการบินได้ในการยืนยันการจองของคุณ หากผู้โดยสารไม่เช็คอินหรือมาถึงประตูขึ้นเครื่องในเวลาที่กำหนด KLM สามารถยกเลิกที่ที่สำรองไว้ได้

ดูเวลาเช็คอินและเวลาดรอปสัมภาระ


ความล่าช้า การยกเลิก และการปฏิเสธการรับขึ้นเครื่อง

KLM จะทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า การยกเลิก หรือปฏิเสธการรับขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ KLM จะให้ความช่วยเหลือและเงินชดเชยซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการล่าช้าและระยะเวลาในการเดินทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารเกี่ยวกับเงินชดเชยและ / หรือความช่วยเหลือ โปรดดูเอกสารแผ่นพับ " ความช่วยเหลือและเงินชดเชย " โปรดตรวจสอบ รายละเอียดการติดต่อของคุณ เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบโดยตรง