การเดินทางเป็นกลุ่ม

หากคุณเดินทางพร้อมผู้โดยสารตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ไม่รวมเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี) ในเที่ยวบินเดียวกัน KLM ขอเสนอสิทธิประโยชน์ด้วยค่าโดยสารเป็นหมู่คณะที่ราคาไม่แพง มีตัวเลือกในการออกตั๋วแบบยืดหยุ่น และการสนับสนุนโดยเฉพาะต่อการจองการเดินทางเป็นหมู่คณะของคุณ หากคุณต้องการจองเป็นหมู่คณะ หรือต้องการข้อมูล กรุณาติดต่อศูนย์บริการ KLM

สิทธิประโยชน์ของการจองเป็นหมู่คณะ

  • ค่าโดยสารเดียวกันสำหรับผู้โดยสารทุกคนในหมู่คณะ
  • ถึงเวลาที่คุณต้องคิดก่อนที่จะจองที่นั่งซึ่งผูกสัญญาแบบเป็นหมู่คณะ
  • ความยืดหยุ่นในเงื่อนไขการชำระเงินและการยกเลิก
  • เปลี่ยนผู้โดยสารและชื่อก่อนออกตั๋วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เพิ่มจำนวนผู้โดยสารเข้าหมู่คณะในภายหลัง (ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เพิ่มเข้ามาอาจแตกต่างกันไป)
  • สัญญาแบบเป็นหมู่คณะสำหรับ KLM และสายการบินพาร์ทเนอร์ (Air France, HOP!, Delta และ Kenya Airways)
การชำระเงินและการยกเลิก เงื่อนไขต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตลาดและ/หรือช่วงเวลาที่จอง ขนาดหมู่คณะ จำนวนวันก่อนออกเดินทาง โอกาสพิเศษ โปรโมชัน ที่นั่งว่าง ณ เวลาที่จอง โปรดติดต่อศูนย์บริการ KLM เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดของคุณ