เกี่ยวกับราคาตั๋วของเรา

ราคาตั๋วทาง KLM.com รวมภาษีและค่าบริการต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ระหว่างการจองจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจองและค่าธรรมเนียมการชำระเงินเท่านั้น
 

ราคาตั๋วก่อนการจอง

ที่ KLM.com เราเสนอประเภทค่าโดยสารราคาต่ำที่สุดที่มีก่อนเสมอ สำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ระหว่างการจอง คุณสามารถเปลี่ยนประเภทค่าโดยสารเป็นประเภทที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (ตัวอย่างเช่น ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนวันที่เดินทางของคุณ) การดำเนินการนี้อาจทำให้ได้รับราคาตั๋วที่สูงขึ้น

ราคาตั๋วรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังต่อไปนี้:


ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รวมใน
ราคาตั๋ว
จำนวนต่อผู้โดยสาร
ภาษีสนามบินสำหรับ Amsterdam Airport
Schiphol
ค่าธรรมเนียมความปลอดภัย 12.17 ยูโร
ค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร 14.38 ยูโร
ค่าธรรมเนียมเสียงรบกวน 0.50 ยูโร
รวม: 27.05 ยูโร
ภาษีสนามบินสำหรับสนามบินอื่นๆ ที่
คุณจะออกเดินทาง เดินทางไปถึง หรือไป
ต่อเที่ยวบิน
จะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
ค่าธรรมเนียมความปลอดภัยเพื่อครอบคลุมการประกัน
และมาตรการความปลอดภัย
5 ยูโรต่อเที่ยวบิน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสายการบิน
จะแตกต่างกันไปในแต่ละปลายทาง
 

ค่าธรรมเนียมการจอง

ค่าธรรมเนียมบางส่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่รวมในราคาตั๋ว จะเพิ่มในระหว่างการจอง หากมีเพิ่มเติม

การจองที่ทำผ่านทางออนไลน์

  • ในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจองออนไลน์
  • ค่าธรรมเนียมการจองออนไลน์แตกต่างไปตามประเทศที่ออกเดินทาง
  • จะมีการแจ้งจำนวนที่แน่นอนให้ทราบในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการจอง

การจองที่ทำผ่านทางโทรศัพท์หรือสำนักงานขายตั๋ว

สำหรับตั๋วที่ทำการจองผ่านการสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ของ KLM หรือสำนักงานขายตั๋ว KLM ค่าธรรมเนียมจะมากกว่าการจองทางออนไลน์

 

ราคาตั๋วรวม

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าโดยสาร ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมพิเศษ ตลอดจนราคาตั๋วรวม:

  • ในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการจองทาง KLM.com
  • ในอีเมลยืนยันการจอง
  • ใน My Trip

คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อหากมีคำถาม


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการชำระเงิน