ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเวาเชอร์ TDC

ดูข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับใบรับรองส่วนลดการเดินทาง (TDC) ของ KLM

ในหน้านี้:

เวาเชอร์ TDC

  1. TDC สามารถแลกได้เมื่อซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น
  2. TDC สามารถแลกสำหรับการซื้อค่าโดยสารที่จำหน่าย ซึ่งออกตั๋วโดย AIR FRANCE, KLM หรือ Delta Air Lines การใช้ TDC จำกัดเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้ชื่อหมายเลขเที่ยวบินโดย AIR FRANCE, KLM หรือ Delta Air Lines เท่านั้น
  3. TDC สามารถโอนได้ แต่ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือค่าตอบแทนอื่นๆ TDC ที่ซื้อไปสามารถถูกเรียกคืนได้ ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนา TDC ไม่อนุญาตให้ขอเปลี่ยน TDC
  4. ต้องแสดง TDC ในเวลาที่ออกตั๋ว TDC จะไม่มีผลย้อนหลัง
  5. TDC สามารถใช้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ใบต่อการซื้อตั๋วใหม่หนึ่งใบ
  6. กฎทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินสำหรับตั๋วที่ซื้อโดยใช้ใบรับรองเหล่านี้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของค่าโดยสารที่จำหน่าย
  7. ผู้ที่แลก TDC มีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เวาเชอร์ TDC มีอายุ 2 ปีหลังจากวันที่ออก