เดินทางโดยรถโดยสารหรือรถไฟด้วยตั๋ว KLM

KLM มีบริการรถโดยสารหรือรถไฟรับ-ส่งจากสนามบินฟรีในบางเส้นทาง เพียงเลือกบริการนี้ขณะจองตั๋วเครื่องบิน
 

การเดินทางถึงสนามบินโดยรถโดยสารหรือรถไฟ

ให้แน่ใจว่าคุณรับสัมภาระด้วยตนเองก่อนลงจากรถโดยสารหรือรถไฟ

เมื่อมาถึงที่ Amsterdam Airport Schiphol หรือที่ Paris-Charles de Gaulle Airport คุณสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องของคุณ คุณสามารถดรอปสัมภาระที่จะเช็คอินไว้ที่นี่ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดรอปสัมภาระที่ Amsterdam Airport Schiphol

KLM airport bus
 
  • รถโดยสาร KLM: Schiphol Airport ไปหรือกลับจาก Nijmegen, Arnhem, Veenendaal หรือ Rhenen

  • รถโดยสาร KLM: Maastricht/Eindhoven ไปหรือกลับจาก Schiphol

  • รถโดยสารระหว่างสถานีรถไฟ Ottawa และ Montreal

  • การเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเนเธอร์แลนด์/เบลเยียม/ฝรั่งเศส

  • เดินทางด้วยรถไฟในฝรั่งเศส