เดินทางโดยรถโดยสารหรือรถไฟด้วยตั๋ว KLM

หากคุณจองตั๋วเครื่องบิน KLM ที่มีการเดินทางด้วยรถโดยสารหรือรถไฟเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบมีดังนี้

รถบัสของ KLM สำหรับ Nijmegen/Arnhem/Veenendaal/Rhenen-Schiphol

หากคุณจองเที่ยวบิน KLM และบางช่วงของการเดินทางของคุณอยู่ระหว่าง Nijmegen (QNQ), Arnhem (QAR), Veenendaal (QVX) หรือ Rhenen (QPT) และ Amsterdam Airport Schiphol การเดินทางของส่วนนี้จะเป็นการเดินทางโดยรถบัส

เวลาออกเดินทางและเวลามาถึง

ที่สกิปโพล รถบัสมาถึงที่บริเวณด้านหน้าของห้องพักผู้โดยสารขาออก 2 และออกจากด้านหน้าของห้องพักผู้โดยสารขาออกจากสกิปโพลพลาซ่า (ช่องจราจรรถบัส C) คุณจะขึ้นและลงรถที่หน้า Nijmegen Central Station (Burgemeester Hustinxstraat, Arnhem Central Station (Sonsbeekzijde, Amsterdamseweg), NS Station Veenendaal- De Klomp ใน Veenendaal และที่ Ouwehands Dierenpark ใน Rhenen (Grebbeweg 111)

โปรดตรวจสอบเวลาออกเดินทางและเวลามาถึงของรถบัสที่มีบริการ:


Nijmegen bus table

ก่อนออกเดินทาง
 • สามารถขึ้นรถบัสได้ 20 นาทีก่อนรถออก (ใน Arnhem, Veenendaal และ Rhenen: เมื่อรถโดยสารมาถึง) เพียงแสดงตั๋วโดยสารและ ID ของคุณ
 • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณตามที่ระบุในตั๋วโดยสารจะใช้สำหรับส่วนของการเดินทางโดยรถบัสเช่นกัน
 • คุณสามารถนำรถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการมาด้วยได้ อย่างไรก็ตาม รถบัสไม่มีรถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการบริการ
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงบนรถโดยสาร
 • ไม่สามารถนำจักรยาน จักรยานแบบปั่นสองคน ชุดอุปกรณ์สกี หรือ สัมภาระพิเศษ อื่นๆ ขึ้นรถบัสได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสของ KLM สำหรับ Nijmegen/Arnhem/Veenendaal/Rhenen-Schiphol

รถบัสของ KLM สำหรับ Maastricht/Eindhoven-Schiphol

หากคุณจองเที่ยวบิน KLM และส่วนหนึ่งของการเดินทางที่เป็นการเดินทางระหว่าง Maastricht Central Station (ZYT) สนามบิน Maastricht Aachen (MST) หรือสนามบิน Eindhoven (EIN) และสนามบิน Amsterdam Schiphol จะเป็นการเดินทางโดยรถบัส

เวลาออกเดินทางและเวลามาถึง

ที่สกิปโพล รถบัสมาถึงที่บริเวณด้านหน้าของห้องพักผู้โดยสารขาออก 2 และออกจากด้านหน้าของห้องพักผู้โดยสารขาออกจากสกิปโพลพลาซ่า (ช่องจราจรรถบัส C) คุณจะขึ้นและลงรถทางด้านหลังของ Central Station ใน Maastricht (Meerssenerweg) หรือสนามบิน Maastricht Aachen (Vliegveldweg) หรือสนามบิน Eindhoven (Luchthavenweg, ที่จอดรถสำหรับรถบัสท่องเที่ยว) โปรดตรวจสอบเวลาออกเดินทางและเวลามาถึงของรถบัสที่มีบริการ:


Maastricht bus table

ก่อนออกเดินทาง

 • สามารถขึ้นรถบัสได้ 20 นาทีก่อนรถออก (ที่ Maastricht Central Station และ Schiphol: เมื่อรถบัสมาถึง) สามารถขึ้นรถบัสที่สนามบิน Maastricht Aachen และที่สนามบิน Eindhoven ได้ก่อนรถออกเล็กน้อย เพียงแสดงตั๋วโดยสารและ ID ของคุณ
 • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณตามที่ระบุในตั๋วโดยสารจะใช้สำหรับส่วนของการเดินทางโดยรถบัสเช่นกัน
 • คุณสามารถนำรถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการมาด้วยได้ อย่างไรก็ตาม รถบัสไม่มีรถเข็นสำหรับคนป่วยหรือคนพิการบริการ
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงบนรถโดยสาร
 • ไม่สามารถนำจักรยาน จักรยานแบบปั่นสองคน ชุดอุปกรณ์สกี หรือ สัมภาระพิเศษ อื่นๆ ขึ้นรถบัสได้
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสของ KLM สำหรับ Maastricht/Eindhoven-Schiphol

รถโดยสารระหว่างสถานีรถไฟ Ottawa และ Montreal

หากคุณจองเที่ยวบิน KLM และส่วนหนึ่งของการเดินทางจะมาจาก Ottawa Railway Station (XDS) ไปยัง Montreal (YUL) และ/หรือในทางกลับกัน การเดินทางในส่วนนี้จะเป็นรถโดยสาร KLM คุณสามารถขึ้นรถโดยสารได้โดยแสดงตั๋วและบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

 • ออกเดินทางจาก Ottawa Railway Station (XDS): 200 Tremblay Road - ถัดจากทางหลวง 417
 • มาถึง Montreal Airport (YUL) หน้าเคาน์เตอร์ KLM ที่ชั้นขาออก

และ

 • ออกเดินทางจาก Montreal Airport (YUL) หน้าอาคารศุลกากร ประตู 7 ที่ชั้นขาเข้า
 • มาถึงที่ Ottawa Railway Station: (XDS): 200 Tremblay Road - ถัดจากทางหลวง 417

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถขึ้นรถโดยสารนี้ได้หากคุณเดินทางมาพร้อมกับเก้าอี้รถเข็น สัตว์เลี้ยง (ยกเว้นในกรณีของสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือ) จักรยานหรือในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง ส่วนการเดินทางด้วยรถโดยสารนี้ไม่สามารถจองแยกต่างหากได้

การเดินทางด้วยรถไฟระหว่างเนเธอร์แลนด์/เบลเยียม/ฝรั่งเศส

ในขณะที่จองเที่ยวบิน คุณสามารถเลือกเที่ยวบินร่วมซึ่งบางส่วนดำเนินการโดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศได้ คุณสามารถรับตั๋วรถไฟที่มีนั่งที่จองไว้ได้โดยการแสดงตั๋ว KLM และหลักฐานการแสดงตัวตนที่ถูกต้อง ณ สถานีที่ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาที่รถไฟออกเดินทาง ในสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid ตั๋วรถไฟ Thalys สามารถรับได้ที่อาคารผู้โดยสาร AIR FRANCE KLM Air&Rail หรือ Departure Today Zone ใน Antwerp Central Station ตั๋วรถไฟ Thalys สามารถรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการตั๋วระหว่างประเทศ ที่ Amsterdam Airport Schiphol สามารถรับตั๋วได้ที่ NS-Service Desk


ต่อไปนี้คือควรคำนึงถึง:

 • ผู้โดยสารควรคำนึงถึงว่า ตนเองอาจต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นจากรัฐบาลเบลเยียม และขอแนะนำให้ไปที่ชานชาลาให้ทันเวลา
 • เก็บตั๋วรถไฟที่ประทับตราไว้: ถ้าคุณเดินทางต่อด้วยเครื่องบิน คุณต้องแสดงตั๋วรถไฟที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
 • หากคุณเดินทางด้วยรถไฟระหว่างสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid หรือ Antwerp Central Station และ Amsterdam Airport Schiphol (หรือสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid) คุณต้องแลกตั๋ว KLM ที่สถานีรถไฟเพื่อรับตั๋วรถไฟ Thalys มิฉะนั้น ค่าโดยสารอาจถูกคำนวณใหม่
 • หากคุณเดินทางด้วยรถไฟ TGV ระหว่างสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid และ Paris - Charles de Gaulle (หรือในทางกลับกัน) คุณจำเป็นต้องเช็คอินที่อาคารโดยสาร AIR FRANCE KLM Air&Rail มิฉะนั้น ค่าโดยสารอาจถูกคำนวณใหม่
 • หากเดินทางกับเด็ก (อายุไม่เกิน 2 ปี) คุณจำเป็นต้องมีตั๋วรถไฟสำหรับเด็ก หากมีที่นั่งที่จองไว้แล้ว

 • ที่นี่คุณสามารถแลกเปลี่ยนตั๋วอิเล็คทรอนิกเป็นตั๋ว Thalys หรือตั๋ว TGV 1 ใบ:


  • ระหว่างเบลเยี่ยมและ Amsterdam Airport Schiphol
   เส้นทางรับตั๋วรถไฟที่
   จาก Antwerp Central Station ไปยัง Amsterdam Airport Schipholเคาน์เตอร์บริการตั๋วระหว่างประเทศที่ Antwerp Central Station
   จากสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid ไปยัง Amsterdam Airport Schipholอาคารโดยสาร AIR FRANCE KLM Air&Rail หรือ Departure Today zone ที่สถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid
   จาก Amsterdam Airport Schiphol ไปยัง Antwerp Central Stationเคาน์เตอร์บริการ NS ที่ Amsterdam Airport Schiphol
    
   ระหว่างเบลเยี่ยม และ Paris-Charles de Gaulle Airport
   เส้นทางรับที่
   จากสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid ไปยัง Paris-Charles de Gaulleที่อาคารโดยสาร AIR FRANCE KLM Air&Rail ที่ Brussels-Midi/ Zuid railway station (ทางเข้า Rue de France) * ตั้งแต่ 90 ถึง 30 นาทีก่อนเวลารถไฟออกเดินทาง
   จาก Paris-Charles de Gaulle ไปยังสถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuidเคาน์เตอร์บริการ Air France ที่สถานีรถไฟ TGV* ตั้งแต่ 60 ถึง 20 นาทีก่อนเวลารถไฟออกเดินทาง


   * ที่จุดออกเดินทาง คุณสามารถเช็คอินสำหรับการเดินทางทั้งทริป

รถไฟ Thalys

 • จากรถไฟ Thalys ไปยังเที่ยวบินของคุณ: เมื่อคุณมาถึง Amsterdam Airport Schiphol โปรดรับสัมภาระของคุณและเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับการต่อเที่ยวบินของคุณด้วยตั๋วรถไฟที่ประทับตรา คุณสามารถดรอปสัมภาระไว้ที่นี่ได้
 • จากเที่ยวบินไปยังรถไฟ Thalys: ถ้าคุณเดินทางต่อด้วยรถไฟ Thalys หลังจากเดินทางกับเที่ยวบิน KLM อย่าลืมรับสัมภาระที่จุดรับ ก่อนที่คุณจะรับตั๋วรถไฟ Thalys คุณสามารถดูหมายเลขตู้และหมายเลขที่นั่งสำหรับที่นั่งที่จองไว้ได้บนตั๋วรถไฟ ที่สถานี ดูหมายเลขตู้ซึ่งแสดงด้านนอกรถไฟถัดจากประตู หรือที่ป้ายบนชานชาลา

ห้องรับรองที่สถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid

ผู้โดยสารชั้น World Business Class และชั้นหนึ่งที่เดินทางไปยังสนามบิน Paris-Charles de Gaulle สามารถใช้บริการ Thalys Lounge ที่สถานีรถไฟ Brussels-Midi/ Zuid ได้ สมาชิก Flying Blue Elite และ Club 2000 ก็สามารถใช้บริการห้องรับรองได้เช่นกัน

เดินทางด้วยรถไฟในฝรั่งเศส

คุณสามารถเดินทางไปยังสนามบิน Paris-Charles de Gaulle ได้โดยรถไฟจากสถานีหลายแห่งในฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน Air France หรือ KLM ไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ


TGV AIR เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ TGV Paris-Charles de Gaulle ไปยังจุดหมายปลายทางดังต่อไปนี้

 • สถานีรถไฟ Angers Saint-Laud (QXG)
 • สถานีรถไฟ TGV Avignon (XZN)
 • สถานีรถไฟ Le Mans (ZLN)
 • สถานีรถไฟ Lille-Europe (XBD)
 • สถานีรถไฟ TGV Lyon Part-Dieu (XYD)
 • สถานีรถไฟ TGV Metz/Nancy Lorraine (XZI)
 • สถานีรถไฟ TGV Nantes (QJZ)
 • สถานีรถไฟ TGV Nimes (ZYN)
 • สถานีรถไฟ TGV Poitiers (XOP)
 • สถานีรถไฟ TGV Reims Champagne-Ardenne (XIZ)
 • สถานีรถไฟ TGV Strasbourg (XWG)
 • สถานีรถไฟ TGV Toulon (XZV)
 • สถานีรถไฟ TGV Tours Saint-Pierre-des-Corps (XSH)
 • สถานีรถไฟ TGV Valence (XHK)


คุณต้องไปรับตั๋วที่เคาน์เตอร์บริการ TGV AIR ในสถานีรถไฟ SNCF

- แสดงตั๋วเที่ยวบินเพื่อรับตั๋วรถไฟ TGV AIR
- หากคุณจองการเดินทางออนไลน์ ตั๋วใบเดียวสามารถเดินทางได้ทั้งทริปทั้งโดยรถไฟและเครื่องบิน คุณสามารถรับตั๋วได้โดยแสดงรายการสรุปเส้นทางหรือหลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช็คอิน

 • กำหนดการเช็คอินคือ 30 นาที ก่อนเวลารถไฟออก
 • คุณเช็คอินเพียงครั้งเดียวสำหรับการเดินทางทั้งทริป ทั้งโดยรถไฟและเครื่องบิน
 • หากต้องการเช็คอินสัมภาระ ให้ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือจุดดรอปสัมภาระทันทีที่มาถึงสนามบิน

ขึ้นรถไฟต่อจากสนามบินที่คุณบินไปถึง

เมื่อไปถึง Paris-Charles de Gaulle ให้ไปที่สถานี TGV เพื่อเดินทางต่อ จากนั้น คุณสามารถรับตั๋วรถไฟได้ที่เคาน์เตอร์บริการ TGV AIR

การเดินทางถึงสนามบินโดยรถโดยสารหรือรถไฟ

คุณต้องรับสัมภาระของคุณด้วยตนเองจากรถโดยสารหรือรถไฟ

เมื่อคุณมาถึง Amsterdam Airport Schiphol หรือที่ Paris-Charles de Gaulle Airport คุณสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินต่อไป คุณสามารถดรอปสัมภาระที่จะเช็คอินไว้ที่นี่ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินสัมภาระที่ Amsterdam Airport Schiphol