การเดินทางโดยมีสินค้าปลอดภาษีประเภทของเหลว

หากวางแผนที่จะซื้อสินค้าปลอดภาษีที่สนามบินหรือบนเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถเดินทางพร้อมกับการซื้อของเหลวปลอดภาษีเมื่อต่อเครื่องที่สนามบิน EU เช่น Amsterdam Airport Schiphol
 

เดินทางภายในยุโรป

สำหรับการเดินทางภายในยุโรป คุณสามารถเดินทางพร้อมการซื้อของเหลวปลอดภาษี ของเหลว เช่น เหล้าและน้ำหอมจะได้รับการบรรจุและปิดผนึกให้กับคุณ โดยป้ายปิดผนึกจะมีผลหนึ่งวัน ห้ามมิให้คุณเปิดป้ายปิดผนึกจนกว่าจะเดินทางไปถึงปลายทางแห่งสุดท้าย แม้ว่าการเดินทางของคุณจะมีการต่อเครื่อง

 
 

เดินทางไปหรือกลับจากประเทศที่ไม่ใช่ EU

หากคุณจะต่อเครื่องที่สนามบิน EU ซึ่งรวมถึง Amsterdam Airport Schiphol คุณสามารถนำของเหลวและเจลปลอดภาษีที่ซื้อที่สนามบินที่ไม่ใช่ EU มาได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างต่อเครื่องที่ Amsterdam Airport Schiphol ของเหลวเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบที่จุดตรวจสอบของเหลวระหว่างต่อเครื่อง

เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา: คุณสามารถนำของเหลวปลอดภาษีที่ซื้อและปิดผนึกที่ Amsterdam Airport Schiphol ขึ้นเครื่องได้เท่านั้น

หากคุณกำลังต่อเครื่องในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา สัมภาระที่เช็คอินของคุณจะไม่มีป้ายกำกับไปจนถึงปลายทางแห่งสุดท้าย เราขอแนะนำให้คุณบรรจุของเหลวปลอดภาษีที่ซื้อก่อนหน้านี้ลงในสัมภาระที่เช็คอินของคุณ

สำคัญ: ที่สนามบินอื่น จะใช้กฎในแต่ละสถานที่เสมอ โปรดตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ก่อนเดินทางพร้อมของเหลว

 
 

Shop@KLM

สำหรับเที่ยวบิน KLM หลายเที่ยวที่ออกเดินทางจากอัมสเตอร์ดัม คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ทางออนไลน์จากที่บ้าน และรับสินค้าบนเครื่องของเที่ยวบิน KLM หรือเราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่บ้านของคุณ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shop@KLM