นโยบายการใช้บริการห้องรับรอง

หากคุณเป็นผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สมาชิก Flying Blue Platinum หรือ Gold หรือผู้โดยสาร SkyTeam Elite Plus คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องรับรองทั้งหมดของเราก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างต่อเครื่องได้

การใช้บริการห้องรับรอง

เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย KLM เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย SkyTeam หรือเที่ยวบินภายในประเทศที่ดำเนินการโดย SkyTeam ที่เดินทางต่อในวันเดียวกันด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย SkyTeam

หมายเหตุ: ในขณะนี้เราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้บริการห้องรับรอง KLM Crown Lounge 52 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงอย่างเต็มความสามารถ (ดูตารางที่สอง)

 

ใครเข้าใช้บริการห้องรับรอง KLM Crown Lounges ได้บ้าง

ห้องรับรอง KLM Crown Lounges ของเราตั้งอยู่ที่ Amsterdam Airport Schiphol และที่สนามบินของโทรอนโตและฮิวสตัน ตรวจสอบตารางนี้เพื่อดูว่าใครเข้าใช้บริการได้:

KLM Crown Lounge
การเข้าใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การเข้าใช้บริการโดยมีค่าธรรมเนียม
ชั้นธุรกิจ

Flying Blue Platinum + แขกหนึ่งท่าน

Flying Blue Platinum - แขกพิเศษเพิ่มเติม

Flying Blue Gold + แขกหนึ่งท่าน

Flying Blue Gold – แขกพิเศษเพิ่มเติม

SkyTeam Elite Plus + แขกหนึ่งท่าน

Flying Blue Petroleum
✔ (มีเงื่อนไข: ดูหมายเหตุ)
Flying Blue Silver

✔ (ดูหมายเหตุ)
Flying Blue Explorer

✔ (ดูหมายเหตุ)

หมายเหตุ:

  • สมาชิก Petroleum ใช้บริการได้ในกรณีที่ต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินที่ใช้ชื่อหมายเลขเที่ยวบินและดำเนินการโดย Air France และ/หรือ KLM ทั้ง 2 เที่ยวบิน 
  • สำหรับสมาชิก Flying Blue Explorer และ Silver คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องรับรองด้วยไมล์หรือบัตรเครดิตได้
 

ปรับเปลี่ยนการเข้าใช้บริการห้องรับรอง KLM Crown Lounge 52 ในระหว่างชั่วโมงที่มีการเข้าใช้สูงสุด

เราอยู่ระหว่างการปรับโฉมภายในห้องรับรอง KLM Crown Lounge 52 (non-Schengen) จนถึงเดือนมีนาคม 2019 จึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในระหว่างชั่วโมงที่มีการเข้าใช้สูงสุดตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 11. 00 น. กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่าง คุณอาจได้ยินเสียงจากการก่อสร้างภายในห้องรับรอง ขออภัยมา ณ ที่นี้

ปรับเปลี่ยนการเข้าใช้บริการ KLM Crown Lounge 52
ใช้บริการได้ตลอด 24 ชม.
     เข้าใช้ได้ยกเว้นชั่วโมงที่มีการเข้าใช้สูงสุด คือ เวลา 7.30 น. ถึง 11.00 น. เท่านั้น
ชั้นธุรกิจ
✔ (ดูหมายเหตุ)
Flying Blue Platinum
✔ (ดูหมายเหตุ)
Flying Blue Gold
✔ (ดูหมายเหตุ)
SkyTeam Elite Plus
✔ (ดูหมายเหตุ)
แขกของสมาชิก Flying Blue Platinum

แขกของสมาชิก Flying Blue Gold

แขกของผู้โดยสาร Sky Elite Plus


หมายเหตุ:
 
  • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สมาชิก Flying Blue Platinum หรือ Gold หรือผู้โดยสาร SkyTeam Elite Plus ที่มีปลายทางเป็นประเทศในกลุ่มเชงเกนเข้าใช้บริการห้องรับรอง KLM Schengen Crown Lounge 25 แทนได้
  • เรายินดีต้อนรับผู้โดยสาร Flying Blue Ultimate, Skipper และ Club2000 รวมถึงแขกของท่านที่ห้องรับรอง 52 เสมอ รวมถึงในชั่วโมงที่มีการเข้าใช้สูงสุดด้วยเช่นกัน
 

Other lounges worldwide

As a Business Class passenger, Flying Blue Platinum and Gold member or as a SkyTeam Elite Plus member you can also access many of our partner airline lounges worldwide. All our other passengers can access the lounges mentioned below as well upon payment of a fee. The lounges are shared by Air France, KLM and Delta.


Region 
Destination
Europe 
Amsterdam, Berlin, Frankfurt, Paris-Charles de Gaulle (except La Première and Terminal 2G lounges), Stuttgart and Zurich 
North America (Air France/KLM/Delta airport lounges) 
Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Montreal, New York-JFK, San Francisco, Toronto, Washington, Atlanta, Cincinnati, Tampa, Dallas, Raleigh, New Orleans, Jacksonville, Seattle, Fort Lauderdale, Minneapolis, Portland, Detroit, West Palm Beach, Memphis, Milwaukee, Boston and New York-LaGuardia
Asia-Pacific (Delta airport lounges)Tokyo and Honolulu
AfricaDouala


The lounge entrance fees differ per region. You can pay with Miles: between 3,500 and 9,000. Or you can pay with credit card. And just so you know, paying with cash is not possible.


Lounges per region 
Lounge access fee 
Europe, Africa and Asia-Pacific 
Between EUR 25 and 45
The United States Between USD 35 and 50
CanadaBetween CAD 30 and 50