การขึ้นเครื่อง

การตรวจสอบหนังสือเดินทางและความปลอดภัย ตลอดจนการขึ้นเครื่องอาจใช้เวลานานกว่าที่คิด เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามสนามบินแต่ละแห่ง เราขอให้คุณเดินทางมาถึงสนามบินและเกตตรงเวลา โดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่มีการเดินทางหนาแน่น เพื่อป้องกันความล่าช้า
 
 

เช็คอินและดรอปสัมภาระของคุณ

คุณสามารถเช็คอินออนไลน์หรือที่สนามบิน รวมถึงดรอปสัมภาระของคุณอย่างง่ายดายที่จุดดรอปสัมภาระจุดใดก็ได้ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณอย่างผ่อนคลาย ดูเวลาเช็คอินและดรอปสัมภาระ

คุณต้องการเดินทางอย่างสะดวกสบายที่สุดหรือไม่ ถ้าเช่นนั้นเราขอแนะนำให้คุณพกเฉพาะกระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาอย่างมาก โดยเฉพาะที่ Amsterdam Airport Schiphol ที่มีช่องสำหรับกระเป๋าขนาดเล็กโดยเฉพาะ  หากสัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาต เราจำเป็นจะต้องนำกระเป๋าของคุณไปเช็คอิน และคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อนำกระเป๋าขึ้นเครื่อง เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดบนเครื่องบิน .

เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินของคุณ เราขอแนะนำให้คุณคำนึงว่า การตรวจสอบความปลอดภัย การควบคุมหนังสือเดินทาง รวมถึงการดรอปสัมภาระล้วนใช้เวลา

 
 

เวลาที่เกต

เวลาขึ้นเครื่องจะแสดงอยู่บนทั้งบอร์ดดิ้งพาสของคุณ และบนหน้าจอข้อมูลที่เกตผู้โดยสารขาออก เราขอแนะนำให้ไปที่เกตก่อนเวลาขึ้นเครื่อง ระยะเวลาระหว่างการขึ้นเครื่องและการออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับปลายทาง และสนามบินขาออกของคุณ ตรวจสอบหน้าจอที่สนามบินเสมอ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเกตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบหมายเลขเที่ยวบินของคุณบนหน้าจอประจำเกตขาออก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่เกตที่ถูกต้องแล้ว

จะมีพนักงานอยู่ที่เกต 90 ถึง 60 นาที ก่อนออกเดินทาง เริ่มขึ้นเครื่อง 25 ถึง 60 นาที ก่อนออกเดินทาง เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามสนามบินและปลายทางแต่ละแห่ง นอกจากนี้ Amsterdam Airport Schiphol ยังให้เวลาสำหรับการเดินในสนามบิน ดังนั้นคุณจะรู้ว่า ต้องไปเกตของคุณเมื่อใดเพื่อให้ขึ้นเครื่องได้ทันเวลา

 
 

ขึ้นเครื่อง

ทั้งแอป KLM และหน้าจอที่สนามบินจะแสดงสถานะเที่ยวบินล่าสุดของคุณ นั่นเป็นข้อมูลล่าสุด เวลาขึ้นเครื่องจะระบุไว้บนบอร์ดดิ้งพาสของคุณเช่นกัน ขอแจ้งให้ทราบว่าเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่าลืมไปถึงเกตตรงเวลา เพื่อให้การขึ้นเครื่องดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดและเที่ยวบินของคุณออกเดินทางตรงเวลา

ก่อนถึงกำหนดขึ้นเครื่อง เราจะเชิญผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีให้ขึ้นเครื่องก่อน ตามด้วยผู้โดยสารชั้นธุรกิจและ SkyPriority

ที่สนามบินหลายแห่ง เราใช้การขึ้นเครื่องตามโซน โซนจะระบุไว้บนบอร์ดดิ้งพาสของคุณและขึ้นอยู่กับชั้นโดยสาร ประเภทค่าโดยสาร และระดับสมาชิกสะสมไมล์ ผู้โดยสารในโซน 1 จะขึ้นเครื่องเป็นคนแรก ตามด้วยผู้โดยสารในโซน 2 ถึง 5

 
 

รับข้อมูลเที่ยวบินทางโทรศัพท์ของคุณ

ต้องการรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณหรือไม่ ใช้แอพ KLM ของเราเพื่อค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ หรือลงชื่อสมัครใช้สำหรับบริการข้อความและอีเมลของเรา เราจะส่งเวลาเช็คอิน อัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกต รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้า และ/หรือ การยกเลิกเที่ยวบินของคุณ ไม่มีค่าบริการสำหรับการลงชื่อสมัครใช้บริการนี้รวมถึงการรับข้อความ