การชำระภาษีสนามบินของประเทศไทย

การชำระภาษีสนามบินของประเทศไทยระหว่างการออกตั๋ว (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2006 สำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2007 เป็นต้นไป)

การชำระภาษีสนามบินของประเทศไทยระหว่างการออกตั๋ว

(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2006 สำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2007 เป็นต้นไป)

 

ภาษีสนามบิน

 • ขณะนี้ภาษีสนามบิน (ค่าบริการผู้โดยสารหรือ PSC) สำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยจะเก็บโดยสำนักงานท่าอากาศยานที่บริเวณขาออกของสนามบิน จะมีการเก็บ PSC ที่จุดออกตั๋วโดยสายการบิน/บริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารในนามของสนามบินแห่งประเทศไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2006 การดำเนินการนี้มีผลกับการเดินทางออกจากประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2007* เป็นต้นไป
  หมายเหตุ:*ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนวันที่1 กุมภาพันธ์ 2007 จะชำระ PSC ที่บริเวณขาออกของสนามบินเช่นเดิม

 • สนามบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่ม PSC จาก 500 บาทในปัจจุบันเป็น 700 บางต่อผู้โดยสารสำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2007 เป็นต้นไป

 • ผู้โดยสารที่ออกตั๋วแล้วสำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2007 เป็นต้นไปจะต้องจ่าย PSC จำนวน 700 บาทระหว่างการเช็คอินที่สนามบิน หรือผู้โดยสารสามารถแจ้ง Air France หรือ KLM หรือตัวแทนจำหน่ายที่ออกตั๋วก่อนการเดินทางได้

 • ผู้โดยสารต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจาก PSC::
  ทารก (เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี)
  ผู้โดยสารต่อเครื่อง

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือโทรหา Air France (กรุงเทพฯ) ที่: +66-2-610-0808 หรือ KLM (กรุงเทพฯ) ที่: +66-2-610-0800