ตัวเลือกตั๋ว Light ไม่รวมสัมภาระเช็คอินสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในหรือหลังจากวันที่ 10 เมษายน 2018 ระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและประเทศดังต่อไปนี้: ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน สหราชอาณาจักร เบลเยียม สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ลักเซมเบิร์ก สโลวาเกีย เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย