คุณกำลังเดินทางไปหรือกลับจากแอฟริกาหรือไม่ ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงสิ่งบ่งชี้เท่านั้น คุณสามารถดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามจริงและค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการเดินทางได้ขณะจอง ในอีเมลยืนยันการจอง รวมถึงใน My Trip