สัมภาระโดยรวมของคุณ

ดูข้อมูลทั้งหมดในการเตรียมสัมภาระที่เช็คอินและกระเป๋าถือ เช่น คุณสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้กี่ชิ้น ขนาดเท่าไหร่ และมีน้ำหนักเท่าไหร่

จองเที่ยวบินแล้ว? ดู My Trip!

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามจริงอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้เราจึงแสดงรายละเอียดที่แน่นอนของสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณในช่วงเวลาต่างๆ เช่น เวลาที่คุณจอง ในข้อมูลยืนยันการจอง บนตั๋ว และใน My Trip

น้ำหนักกระเป๋าถือที่อนุญาตโดยทั่วไป

Hand baggage Economy Class total max. 12 kg

ชั้นประหยัดบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • กระเป๋าถือ 1 ใบ ขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (21.5 x 13.5 x 10 นิ้ว)
 • สัมภาระเสริม 1 ใบ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือแล็ปท็อป ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 15 ซม. (16 x 12 x 6 นิ้ว)
 • น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 12 กก. (26 ปอนด์)
Hand baggage Business Class total max 18 kg

ชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • กระเป๋าถือ 2 ใบ แต่ละใบขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (21.5 x 13.5 x 10 นิ้ว)
 • สัมภาระเสริม 1 ใบ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือแล็ปท็อป ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 15 ซม. (16 x 12 x 6 นิ้ว)
 • น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 18 กก. (40 ปอนด์)

สำคัญ

 • กระเป๋าขนาดใหญ่ที่ไม่เข้าข้อกำหนดของกระเป๋าหิ้วอาจจำเป็นต้องเช็คอินที่เกตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีที่ว่างจำกัดในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะในห้องผู้โดยสาร กรุณาจัดเก็บกระเป๋าขนาดเล็กใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณ
 • เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ดูน้ำหนักสัมภาระส่วนตัวที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบิน KLM ใน My Trip กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์สายการบินอื่นๆ ในกำหนดการเดินทางของคุณสำหรับนโยบายสัมภาระ (หิ้ว) ของแต่ละสายการบิน

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตโดยทั่วไป

Check-in baggage Economy Class max 23 kg

ชั้นประหยัดบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • สัมภาระเช็คอิน 1 ใบ*: ยาว + กว้าง + สูงไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) และน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์)
 • สมาชิก Flying Blue Silver, Gold และ Platinum และสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus นำสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมที่มีน้ำหนักและขนาดเดียวกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นมาได้ 1 ใบ

* ตัวเลือกตั๋ว Light ไม่รวมสัมภาระเช็คอิน

2 check-in baggage Business Class items each max. 32 kg

ชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • สัมภาระเช็คอิน 2 ใบ แต่ละใบมีขนาด ยาว + กว้าง + สูงไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) และมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. (70.5 ปอนด์) ต่อใบ
 • สมาชิก Flying Blue Silver, Gold และ Platinum และสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus นำสัมภาระเช็คอินที่มีน้ำหนักและขนาดเดียวกันตามที่ระบุไว้ด้านบนมาได้ 1 ใบ
 • สัมภาระที่มีหีบห่อหรือรูปทรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบจัดการสัมภาระ เช่น สัมภาระที่ห่อด้วยฟิล์มห่ออาหารหรือกระเป๋าทรงลูกบอลจะถูกปฎิเสธเมื่อเช็คอิน ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ห่อกระเป๋าด้วยฟิล์มห่ออาหารเป็นอย่างยิ่ง เรายอมรับสัมภาระที่ห่อโดยผู้เชี่ยวชาญ หากไม่กระทบต่อการจัดการสัมภาระ
 • หากคุณซื้อการอัปเกรดเป็นตั๋วชั้นธุรกิจระหว่างการเช็คอิน หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตบนตั๋วชั้นธุรกิจจะยังมีผลบังคับใช้อยู่
 • ขนาดของสัมภาระนั้นรวมที่จับและล้อด้วย
 • ซื้อสัมภาระเพิ่มเติมทางออนไลน์ ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • Flying Blue Explorers ได้รับส่วนลดสูงสุด 10 ยูโร สำหรับสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมชิ้นแรก หากสำรองล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางในชั้นประหยัดบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย KLM หรือ AIR FRANCE ทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการสัมภาระพิเศษเพิ่มเติม.

สัมภาระพิเศษและสัมภาระขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนด

หากคุณต้องการนำสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่า 300 ซม. (ยาว + กว้าง + สูง) หรือมีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม สำหรับการขนส่งสัมภาระที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าปกติ คุณต้องสำรองผ่าน ศูนย์บริการลูกค้า KLMเสมอ โปรดสำรองล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

คุณต้องการนำสัมภาระมาเกินน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำสัมภาระเพิ่มเติมมา

นอกจากนี้คุณยังนำสัมภาระพิเศษทั้งหมดมากับคุณได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัมภาระพิเศษ.

สัมภาระของเด็ก

เด็กและเด็กเล็กที่เดินทางในที่นั่งที่จองไว้ของตัวเองสามารถนำกระเป๋าถือและสัมภาระที่จะเช็คอินมาได้เท่ากับผู้ใหญ่

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่จะเดินทางโดยนั่งบนตักคุณ คุณสามารถนำสิ่งต่อไปนี้มาได้

 • กระเป๋าถือ 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ดูแลเด็ก: สูงสุด 12 กก. (26 ปอนด์) และไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (22 x 14 x 10 นิ้ว)
 • สัมภาระเช็คอิน 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ดูแลเด็ก: สูงสุด 10 กก. (22 ปอนด์)*


* ตัวเลือกตั๋ว Light ไม่รวมสัมภาระเช็คอินสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สำหรับเที่ยวบินระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา แคนาดา เฟรนช์เกียนา กวาเดอลูป มาร์ตีนิกและเรอูเนียง และเที่ยวบินจากฝรั่งเศสไปยังแคริบเบียน อเมริกากลางและใต้ และเรอูเนียง


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางกับเด็ก

สัมภาระและการต่อเครื่อง

หากตั๋วโดยสารที่คุณซื้อมีการต่อเที่ยวบินน้อยกว่า 24 ชั่วโมง สัมภาระที่เช็คอินมักจะได้รับการส่งไปยังปลายทางสุดท้าย แท็กกระเป๋าที่คุณได้รับเมื่อดรอปสัมภาระจะระบุปลายทางแห่งสุดท้ายของสัมภาระเสมอ

เวลาต่อเครื่อง คุณต้องไปรับสัมภาระและเช็คอินสัมภาระอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินต่อ ถ้าหาก:
 • คุณซื้อตั๋วมากกว่า 2 ใบจากเที่ยวบินที่แตกต่างกันซึ่งมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน
 • คุณต่อเครื่องจากเที่ยวบินข้ามทวีปเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ (เช่น ในสหรัฐอเมริกา)
 • คุณมาถึงสนามบินแห่งหนึ่งและเที่ยวบินต่อของคุณจะออกเดินทางจากสนามบินอื่น 
 • ส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นรถบัสหรือรถไฟ

เมื่อต่อเครื่องจากสนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮลหรือปารีส-ชาร์ล เดอ โกล จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตั๋วว่าสามารถรับสัมภาระของคุณได้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น