สัมภาระโดยรวมของคุณ

ดูข้อมูลทั้งหมดในการเตรียมสัมภาระที่เช็คอินและกระเป๋าถือ เช่น คุณสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้กี่ชิ้น ขนาดเท่าไหร่ และมีน้ำหนักเท่าไหร่
 

จองเที่ยวบินแล้ว? ดู My Trip!

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามจริงอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้เราจึงแสดงรายละเอียดที่แน่นอนของสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณในช่วงเวลาต่างๆ เช่น เวลาที่คุณจอง ในข้อมูลยืนยันการจอง บนตั๋ว และใน My Trip

 

น้ำหนักกระเป๋าถือที่อนุญาตโดยทั่วไป

Hand baggage Economy Class total max. 12 kg

ชั้นประหยัดบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • กระเป๋าถือ 1 ใบ ขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (21.5 x 13.5 x 10 นิ้ว)
 • สัมภาระเสริม 1 ใบ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือแล็ปท็อป ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 15 ซม. (16 x 12 x 6 นิ้ว)
 • น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 12 กก. (26 ปอนด์)
 
Hand baggage Business Class total max 18 kg

ชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • กระเป๋าถือ 2 ใบ แต่ละใบขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (21.5 x 13.5 x 10 นิ้ว)
 • สัมภาระเสริม 1 ใบ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือแล็ปท็อป ขนาดไม่เกิน 40 x 30 x 15 ซม. (16 x 12 x 6 นิ้ว)
 • น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 18 กก. (40 ปอนด์)
 

สำคัญ

 • กระเป๋าขนาดใหญ่ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับกระเป๋าหิ้วอาจจำเป็นต้องเช็คอินที่เกตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีที่ว่างจำกัดในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะในห้องผู้โดยสาร กรุณาจัดเก็บกระเป๋าขนาดเล็กใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณ
 • เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณใน My Trip สำหรับเที่ยวบิน KLM กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์สายการบินอื่นๆ ในกำหนดการเดินทางของคุณสำหรับนโยบายสัมภาระ (หิ้ว) ของแต่ละสายการบิน
 

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตโดยทั่วไป

Check-in baggage Economy Class max 23 kg

ชั้นประหยัดบนเที่ยวบินยุโรปและข้ามทวีป

 • สัมภาระที่เช็คอิน 1 ใบ*: ย + ก + ส ไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) และน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์)
 • สมาชิก Flying Blue Silver, Gold และ Platinum และสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus นำสัมภาระที่เช็คอินเพิ่มเติมซึ่งมีน้ำหนักและขนาดเดียวกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นมาได้ 1 ใบสำหรับเที่ยวบินที่บินโดยสายการบิน SkyTeam

* ในเส้นทางส่วนใหญ่ ตัวเลือกตั๋ว Light ไม่รวมสัมภาระที่เช็คอิน

 
2 check-in baggage Business Class items each max. 32 kg

ชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินข้ามทวีปและยุโรป

 • สัมภาระเช็คอิน 2 ใบ แต่ละใบมีขนาด ยาว + กว้าง + สูงไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) และมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. (70.5 ปอนด์) ต่อใบ
 • สมาชิก Flying Blue Silver, Gold และ Platinum และสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus นำสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมที่มีน้ำหนักและขนาดเดียวกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นมาได้ 1 ใบบนเที่ยวบินที่บินโดยสายการบิน SkyTeam
 
 • สัมภาระที่มีหีบห่อหรือรูปทรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหรือขัดขวางระบบจัดการสัมภาระ เช่น สัมภาระที่ห่อด้วยฟิล์มห่ออาหารหรือกระเป๋าทรงลูกบอลจะถูกปฎิเสธเมื่อเช็คอิน ดังนั้นเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าห่อกระเป๋าด้วยฟิล์มห่ออาหาร เรายอมรับสัมภาระที่ห่อโดยผู้เชี่ยวชาญ หากไม่ทำให้กระเป๋านั้นควบคุมจัดการไม่ได้
 • หากคุณซื้อการอัปเกรดเป็นตั๋วชั้นธุรกิจระหว่างการเช็คอิน หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตบนตั๋วชั้นธุรกิจจะยังมีผลบังคับใช้อยู่
 • ขนาดของสัมภาระนั้นรวมที่จับและล้อด้วย
 • ซื้อสัมภาระเพิ่มเติมทางออนไลน์ ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • Flying Blue Explorers ได้รับส่วนลดสูงสุด 10 ยูโร สำหรับสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมชิ้นแรก หากสำรองล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางในชั้นประหยัดบนเที่ยวบินของ KLM หรือ Air France ทั่วโลก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการสัมภาระพิเศษเพิ่มเติม.
 

สัมภาระพิเศษและสัมภาระขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนด

คุณต้องการนำสัมภาระมาเกินน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตหรือไม่ หรือคุณวางแผนที่จะนำสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่า 158 ซม. (ก+ย+ส) หรือหนักเกิน 23 กก. เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด หรือ 32 กก. เมื่อเดินทางในชั้นธุรกิจหรือเปล่า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำสัมภาระมาเพิ่มเติม

คุณนำสัมภาระพิเศษทุกประเภทมากับคุณได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัมภาระพิเศษ.
 

สัมภาระของเด็ก

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่จะเดินทางโดยนั่งบนตักของคุณซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถนำสิ่งต่อไปนี้มาได้

 • กระเป๋าถือ 1 ใบใส่อุปกรณ์ดูแลเด็ก โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กก. (26 ปอนด์) และขนาดไม่เกิน 55 x 35 x 25 ซม. (22 x 14 x 10 นิ้ว)
 • รถเข็นเด็กแบบพับได้ 1 คัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • ที่นั่งในรถสำหรับเด็ก 1 ชิ้น

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตสำหรับเด็กที่เดินทางโดยนั่งบนตักของคุณขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วและปลายทาง ตรวจสอบรายละเอียดสัมภาระที่แน่นอนบนตั๋วของคุณและใน My Trip.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับเด็ก.

 

สัมภาระและการต่อเครื่อง

หากตั๋วโดยสารที่คุณซื้อมีการต่อเที่ยวบินน้อยกว่า 24 ชั่วโมง สัมภาระที่เช็คอินมักจะได้รับการส่งไปยังปลายทางสุดท้าย แท็กกระเป๋าที่คุณได้รับเมื่อดรอปสัมภาระจะระบุปลายทางแห่งสุดท้ายของสัมภาระเสมอ

เวลาต่อเครื่อง คุณต้องไปรับสัมภาระและเช็คอินสัมภาระอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินต่อ ถ้าหาก:
 • คุณซื้อตั๋วอย่างน้อย 2 ใบจากคนละสายการบินซึ่งมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน
 • คุณต่อเครื่องจากเที่ยวบินข้ามทวีปไปเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ (เช่น ในสหรัฐอเมริกา)
 • คุณมาถึงสนามบินแห่งหนึ่งและเที่ยวบินต่อของคุณจะออกเดินทางจากสนามบินอื่น 
 • คุณจะเดินทางโดยรถบัสหรือรถไฟด้วย

เมื่อต่อเครื่องที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮลหรือปารีส-ชาร์ล เดอ โกล คุณอาจรับสัมภาระของคุณได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตั๋วของคุณ ทั้งนี้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม