สัมภาระที่มาถึงล่าช้า สูญหาย หรือเสียหาย

ถึงแม้จะได้รับการดูแลและใส่ใจจากเรา แต่สัมภาระของคุณอาจมาถึงล่าช้าหรือสูญหายได้ เราขออภัยในความไม่สะดวก และจะพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งคืนสัมภาระให้กับคุณโดยเร็วที่สุด
 

การรายงานสัมภาระที่มาถึงล่าช้า

หากคุณมาถึงบริเวณรับสัมภาระแล้วพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาไปที่สำนักงานบริการด้านสัมภาระที่บริเวณรับสัมภาระของสนามบินทันที ที่ Amsterdam Airport Schiphol สำนักงานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณรับสัมภาระซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสายพานลำเลียงสัมภาระหมายเลข 9

ที่สำนักงานบริการด้านสัมภาระ การขอรับสัมภาระของคุณจะได้รับการลงทะเบียนและจากนั้นคุณจะได้รับเอกสารรายงานความผิดปกติ (PIR) พร้อมหมายเลขอ้างอิงส่วนบุคคล คุณต้องใช้หมายเลขนี้ในการตรวจสอบสถานะของสัมภาระที่มาถึงล่าช้า เมื่อพบสัมภาระแล้ว เราจะติดต่อคุณเพื่อจัดการส่งคืนให้กับคุณ

คุณจะได้รับแท็กกระเป๋าสำหรับสัมภาระทุกใบที่คุณได้เช็คอินก่อนออกเดินทาง อย่าลืมเก็บแท็กเหล่านี้ไว้จนกว่าคุณจะได้รับสัมภาระทุกใบ

การรายงานสัมภาระที่มาถึงล่าช้าทางออนไลน์

คุณรายงานสัมภาระที่มาถึงล่าช้าทางออนไลน์ได้ สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย KLM หรือ Air France โดยรายงานได้ภายใน 2 วัน หลังจากที่เดินทางมาถึง ในกรณีต่อไปนี้

 • เที่ยวบิน KLM ของคุณที่ออกเดินทางจากหนึ่งในปลายทางที่คุณเลือก ถูกยกเลิกหลังจากที่คุณได้ดรอปสัมภาระแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งคืนสัมภาระกลับมาที่คุณ
 • คุณเดินทางมาถึงหนึ่งในปลายทางที่คุณเลือกเรียบร้อยแล้ว แต่สัมภาระยังไม่มาถึง

การรายงานสัมภาระที่มาถึงล่าช้าทางออนไลน์

รายงานตอนนี้

 

การติดตามสัมภาระที่มาถึงล่าช้า

ด้วยการใช้นามสกุลและ หมายเลขอ้างอิงของเอกสาร ที่ระบุอยู่บนเอกสารรายงานความผิดปกติ (PIR) ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของสัมภาระมาถึงล่าช้าทางออนไลน์ด้วย World Tracer

ติดตามสัมภาระที่มาถึงล่าช้า 

ไม่พบสัมภาระภายใน 3 วัน

หากไม่พบสัมภาระของคุณภายใน 3 วัน คุณใช้ World Tracer เพื่อกรอกแบบฟอร์มสัมภาระตกค้างและขอรับสัมภาระ ทางออนไลน์ได้ คุณจะเห็นแบบฟอร์มนี้ทางออนไลน์หลังจากผ่านไป 3 วัน กรุณาใส่นามสกุลของคุณและหมายเลขอ้างอิงของเอกสารเพื่อล็อกอิน รวมถึงกรอกข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลนี้จะช่วยเราส่งคืนสัมภาระให้คุณได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่เราไม่สามารถติดตามกระเป๋าได้ภายใน 21 วัน แบบฟอร์มนี้จะส่งกลับไปยังฝ่ายดูแลลูกค้า KLM

วิธีติดต่อเราเกี่ยวกับสัมภาระที่มาถึงล่าช้า

หลังจากที่คุณรายงานสัมภาระสูญหาย คุณจะได้รับหมายเลขติดต่อ นอกจากนี้คุณยังติดต่อเราได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทางFacebook  หรือ Twitter  กรุณาให้รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณในข้อความส่วนตัวเท่านั้น

 

สัมภาระที่เสียหาย

อาจมีรอยขีดข่วน รอยตำหนิ รอยบุบเล็กๆ รวมถึงรอยอื่นๆ บนสัมภาระของคุณจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

หากคุณพบว่ามีความเสียหายชนิดอื่นๆ บนสัมภาระของคุณ กรุณารายงานไปยังสำนักงานบริการด้านสัมภาระทันทีที่คุณเดินทางมาถึง หากคุณพบว่ามีความเสียหายหลังออกจากสนามบินแล้ว ให้ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องสิทธิ์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า KLM ได้ภายใน 7 วัน หลังเดินทางมาถึงด้วยจดหมายหรืออีเมล

 

หากทรัพย์สินในกระเป๋าสูญหาย

หากมีรายการใดสูญหายจากสัมภาระของคุณ คุณต้องรายงานสำนักงานบริการด้านสัมภาระในสนามบินโดยทันทีหลังจากที่เดินทางมาถึง หากคุณทราบหลังออกจากสนามบินแล้ว คุณรายงานสิ่งของที่สูญหายได้โดยกรอกแบบฟอร์มทางอีเมลภายใน 7 วันหลังเดินทางมาถึง

 

ลืมอะไรไว้บนเครื่องหรือไม่

คุณลืมของใช้ส่วนตัวไว้บนเครื่องบินหรือไม่ ขั้นตอนปฏิบัติต่อไปนี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่และเวลาที่คุณลืมสิ่งของ

 • คุณได้ทิ้งของใช้ส่วนตัวไว้บนเครื่องบิน KLM ที่มาถึง Amsterdam Airport Schiphol แล้วหรือไม่
  เพียงแจ้งให้เราทราบผ่านทาง Facebook  หรือ Twitter  

  ทีมติดตามสัมภาระสูญหายของ KLM  จะดำเนินการทันทีเพื่อนำทรัพย์สินมาคืนให้กับคุณ เพียงแจ้งเราภายใน 3 วัน

  • หลังจาก 3 วันแล้ว เราจะนำสิ่งของที่พบทั้งหมดไปเก็บไว้ในที่จัดเก็บส่วนกลาง กรุณาติดต่อ Amsterdam Airport Schiphol เช่นกัน หากคุณทำสิ่งของสูญหายที่หนึ่งใน KLM Crown Lounge ทั่วโลก

 • หากคุณทำสิ่งของสูญหายบนเครื่องบิน KLM ที่เดินทางมาถึงสนามบินอื่นแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ KLM ท้องถิ่นที่สนามบินดังกล่าว

 • หากคุณทำสิ่งของสูญหายบนเครื่องบิน Air France กรุณาติดต่อสำนักงานติดตามสัมภาระสูญหายของ Air France  เราขอแจ้งให้ทราบว่าสิ่งของทั้งหมดที่พบจะได้รับการจัดเก็บไว้สูงสุด 3 เดือน

 • หากคุณทำสิ่งของสูญหายบนเครื่องบินที่บินโดยสายการบินอื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อแผนกบริการลูกค้าของสายการบินที่เกี่ยวข้อง


แม้ว่า KLM จะดูแลสิ่งของที่พบอย่างดีที่สุด แต่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหายของสิ่งของส่วนบุคคลบนเครื่องบินของเรา

 

ห้องพักระดับพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึง สกิปโพล

ในฐานะผู้โดยสาร World Business Class หรือสมาชิก Flying Blue ระดับ Gold หรือ Platinum คุณรายงานสัมภาระที่มาถึงล่าช้าหรือเสียหายที่ห้องพักระดับพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารขาเข้าที่ Amsterdam Airport Schiphol ได้ ห้องรับรองระดับพรีเมียมสำหรับผู้โดยสารขาเข้าตั้งอยู่ในบริเวณรับสัมภาระ ตรงข้ามกับสายพานลำเลียงสัมภาระหมายเลข 9 ถัดจากเคาน์เตอร์สำหรับการแจ้งสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย

 

เงินชดเชย

หากสัมภาระของคุณสูญหาย เสียหาย หรือมีสิ่งของสูญหายไป คุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายและ/หรือขอเงินชดเชยได้

กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
 • หากคุณต้องการขอรับเงินคืนอันเนื่องมาจากการได้รับสัมภาระล่าช้า คุณต้องแจ้งภายใน 21 วันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระล่าช้า
 • หากสัมภาระที่มาถึงล่าช้าเกิดเสียหาย คุณต้องแจ้งความเสียหายนั้นๆ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสัมภาระ
เรามีขอบเขตการรับผิดชอบที่จำกัด ดังนั้น หากสัมภาระของคุณสูญหาย เราขอแนะนำให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณ (หากมี) ส่วนใหญ่นโยบายของการประกันได้มีการคุ้มครอบความสูญเสียบนฐานของมูลค่าของทรัพท์สิน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับผิดชอบของ KLM