ใบอนุญาตครอบครองอาวุธ

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับการแข่งกีฬาและการล่าสัตว์สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่เช็คอินได้เท่านั้น คุณยังต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและจองการขนส่งล่วงหน้าด้วย

การจอง เอกสาร และใบอนุญาต

หากต้องการนำอาวุธปืนและ/หรือเครื่องกระสุนปืนไปด้วยบนเที่ยวบิน คุณจะต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ดำเนินการจองผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือผ่านบริการสำรองที่นั่ง ทางโทรศัพท์ของ KLM

2. ตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารต่อไปนี้:


3. ยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์สำหรับการเดินทางพร้อมอาวุธและ/หรือเครื่องกระสุนปืนไป กลับจาก หรือผ่านเนเธอร์แลนด์ (ดูด้านล่าง)

ยื่นขอใบอนุญาตเดินทางพร้อมอาวุธ

หากต้องการการอนุญาตขนส่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ และต้องมอบสำเนาเอกสารต่อไปนี้:

  • หนังสือเดินทางของผู้ถือใบอนุญาตอาวุธ
  • ใบอนุญาตอาวุธ
  • คำเชิญหรือการอนุญาตของประเทศที่จะมีการล่าสัตว์

โปรดไปที่ www.belastingdienst.nlเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตขนส่งอาวุธปืน

แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตยังมีให้บริการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์ผ่านที่อยู่ดังต่อไปนี้:

Belastingdienst, Douane, Centrale dienst voor in- en uitvoer
P. O. Box 3070
6401 DN HEERLEN

เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์จะส่งคืนแบบฟอร์มพร้อมใบอนุญาตและจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและฝ่ายรักษาความปลดภัยของ Schiphol ทราบเกี่ยวกับการขนส่งดังกล่าว ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 8 สัปดาห์

ระหว่างการเดินทาง คุณจะต้องมีแบบฟอร์มใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องติดตัวไปด้วย หากคุณไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นติดตัวไปด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของคุณจะถูกยึด

ข้อยกเว้น: ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต

ผู้โดยสารต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์:

  • นักล่าสัตว์ที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดินทางไปหรือกลับจากเนเธอร์แลนด์ และมีใบอนุญาตล่าสัตว์ที่ถูกต้อง ต้องระบุข้อมูลอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องไว้ในใบอนุญาตล่าสัตว์
  • สมาชิกสโมสรยิงปืนที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดินทางไปหรือกลับจากเนเธอร์แลนด์ และหากสามารถแสดงคำเชิญหรือประกาศจากสโมสรยิงปืนในประเทศปลายทาง
  • ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของ EU ซึ่งกำลังเดินทางภายในสหภาพยุโรปและมีบัตรผ่านอาวุธปืนอย่างเป็นทางการของ EU ในรูปแบบหนังสือเดินทาง บัตรผ่านอาวุธปืนของ EU ต้องออกในนามของผู้โดยสารและออกสำหรับอาวุธปืนที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: ประเทศ EU บางแห่งออกบัตรผ่านอาวุธปืนที่ไม่มีการอ้างอิง EU ผู้ถือบัตรผ่านเหล่านี้ต้องมีใบอนุญาต
  • บุคลากรทางการทหารที่กำลังเดินทางตามคำสั่งของรัฐบาล (NATO, องค์การสหประชาชาติ)