ข้อกำหนดและเงื่อนไข: สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า

หากคุณต้องการนำสัมภาระมามากกว่าน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาต คุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ของเรา มีกฎและเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่บังคับใช้กับสัมภาระเพิ่มเติม

1. การนำสัมภาระเพิ่มเติมมาด้วย

1.1 KLM จะเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารนำสัมภาระเพิ่มเติมมาได้มากกว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในราคาค่าธรรมเนียมพิเศษตามเงื่อนไขของตั๋ว ขณะที่ทำการจองเที่ยวบินหรือเช็คอินออนไลน์และผ่านทาง My Trip

1.2 โปรดทราบว่าการเดินทางออกจากสนามบินบางแห่ง อาจไม่สามารถจัดการสัมภาระเพิ่มเติมทาง KLM.com ได้ ในกรณีดังกล่าว โปรดไปที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินเพื่อจัดการสัมภาระเพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่เช็คอิน

2. เงื่อนไขของสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า

2.1 สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าต้องใช้ร่วมกับตั๋วใบที่คุณใช้ซื้อสัมภาระเพิ่มเติมเวลาเช็คอินออนไลน์ สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

2.2 สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าใช้ได้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว (การเดินทางขาไปหรือขากลับ) ไปยังสถานที่หยุดพักหรือปลายทางแห่งสุดท้าย และเฉพาะเที่ยวบิน KLM

2.3 เงื่อนไขในการขนส่งทั่วไปของ KLM เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้

2.4 คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าได้ให้ข้อมูลครบถ้วนในขณะที่ทำการจองและซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัมภาระพิเศษ

3. การคืนเงิน

3.1 คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะของสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้:

(I) KLM ไม่สามารถดำเนินการกับเที่ยวบินของคุณ หรือ
(II) สัมภาระที่คุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าไว้สูญหาย และหาไม่เจอภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

3.2 คุณไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินหากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกเที่ยวบินของคุณหรือนำสัมภาระมาน้อยกว่าที่คุณได้รับสิทธิ์จากการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า หากคุณเลือกที่จะนำสัมภาระมามากกว่าน้ำหนักรวมที่อนุญาต ซึ่งรวมถึงสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับจำนวนที่เกินมา

3.3 หากคุณสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของตั๋ว สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าของคุณจะยังใช้งานคู่กับตั๋วใหม่ได้

3.4 คำขอเงินคืนสามารถส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเงินชดเชยและการคืนเงิน