รายการที่มีข้อจำกัดหรือสิ่งต้องห้าม

มีการบังคับใช้กฎที่เข้มงวดว่าด้วยสิ่งที่คุณสามารถและไม่สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน เราจะอธิบายรายการที่มีข้อจำกัดหรือต้องห้ามเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัว
 

กฎทั่วไปว่าด้วยสิ่งของที่มีข้อจำกัดหรือสิ่งต้องห้าม

airport baggage check for security
หน้านี้มีข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับรายการที่มีข้อจำกัดหรือต้องห้าม แต่กฎระเบียบบางประการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือสายการบิน กรุณาตรวจสอบกฎของสนามบินท้องถิ่นและกฎของสายการบินเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังต่อเครื่อง ณ ที่ใดก็ตามด้วยสายการบินอื่นในระหว่างการเดินทาง

เพื่อความปลอดภัยและมั่นคงของลูกค้าและลูกเรือของเรา เราจะไม่อนุญาตให้คุณพกพาสิ่งของใดๆ ที่เราคิดว่าอาจถูกนำไปใช้หรือดัดแปลง อันนำไปสู่การบาดเจ็บหรือพิการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่เครื่องบิน

สิ่งของของคุณไม่ได้รับการเอ่ยถึงในหน้านี้หรือมีข้อสงสัยใดๆ หรือไม่ กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือศูนย์บริการลูกค้า KLM

ต้องการทราบเกี่ยวกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีที่สนามบินหรือไม่
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสินค้าปลอดภาษี
 

ของเหลวและผงต่างๆ

คุณสามารถนำของเหลวใส่กระเป๋าถือได้ แต่ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก โดยมีปริมาณไม่เกิน 100 มล. (3.4 ออนซ์) ต่อหนึ่งชิ้นเท่านั้น คุณต้องใส่ของเหลวทั้งหมดลงในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้หนึ่งถุงซึ่งมีปริมาตรรวมไม่เกิน 1 ลิตร คุณต้องปิดถุงให้เรียบร้อยและของเหลวดังกล่าวต้องอยู่ในถุงได้อย่างพอดี ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถนำถุงพลาสติกใสมาได้คนละหนึ่งใบเท่านั้น โดยจะต้องโหลดรายการที่มีปริมาณมากกว่าที่ระบุเป็นสัมภาระที่เช็คอิน

ในเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา คุณสามารถนำผงและสารต่างๆ จำนวนเล็กน้อย ซึ่งไม่เกิน 350 มล. (12 ออนซ์) ต่อรายการไว้ในกระเป๋าถือ โดยจะต้องโหลดรายการที่มีปริมาณมากกว่าที่ระบุเป็นสัมภาระที่เช็คอิน ไม่อนุญาตให้นำของที่มีการแก้ไขดัดแปลงไว้ในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน

คุณสามารถพกพาของเหลวและผงต่างๆ ต่อไปนี้ไว้ในกระเป๋าถือของคุณได้เสมอ
 • อาหารทารกสำหรับบริโภคระหว่างเที่ยวบิน
 • ยาที่จะรับประทานระหว่างเที่ยวบิน โดยต้องมีใบสั่งยาหรือจดหมายรับรองจากแพทย์ผู้รักษา
 • อาหารควบคุมโภชนาการพิเศษสำหรับบริโภคระหว่างเที่ยวบิน
 • โกศที่บรรจุขี้เถ้าของบุคคลที่เสียชีวิตซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด
 • สินค้าปลอดภาษีที่ปิดผนึก
 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ลิเธียม

ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่ที่เสียหาย ชำรุด หรือถูกเรียกคืนไว้ในกระเป๋าที่เช็คอินหรือกระเป๋าถือ

คุณจะนำเก้าอี้รถเข็นแบบไฟฟ้าหรือใช้แบตเตอรี่ไปด้วยหรือไม่ สำหรับสิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้กฎอื่นๆ กรุณาติดต่อ KLM CARES เพื่อให้เราช่วยหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

แบตเตอรี่ลิเธียม
สามารถพกอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดไม่เกิน 100 วัตต์-ชั่วโมงไว้ในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอินของคุณ เมื่อเก็บอุปกรณ์ในสัมภาระที่เช็คอิน อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องปิดสนิทและต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ผู้โดยสารสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอรี่ไม่เกิน 100 วัตต์-ชั่วโมงติดตัวได้ไม่เกิน 15 ชิ้นต่อคนโดยไม่ต้องขออนุญาต สำหรับอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดบรรจุไม่เกิน 160 วัตต์-ชั่วโมง จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM ไม่อนุญาตให้พกพาอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดบรรจุมากกว่า 160 วัตต์-ชั่วโมงในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน

คุณสามารถพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองและพาวเวอร์แบงค์ (สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์) แยกต่างหากไว้ในกระเป๋าถือเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถนำแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดไม่เกิน 100 วัตต์-ชั่วโมงติดตัวได้ไม่เกิน 20 ชิ้นต่อคนโดยไม่ต้องขออนุญาต สำหรับแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 วัตต์-ชั่วโมง คุณไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต สำหรับแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 160 วัตต์-ชั่วโมง คุณต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สำรองที่มีขนาดบรรจุมากกว่า 160 วัตต์-ชั่วโมง หากไม่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงแสดงอยู่บนแบตเตอรี่หรือไม่สามารถระบุได้ แบตเตอรี่นั้นจะถูกปฏิเสธ หากต้องการคำนวณอัตราวัตต์-ชั่วโมง ให้คูณอัตราแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) ด้วยแรงดันไฟฟ้า (V)

ต้องบรรจุแบตเตอรี่แต่ละชิ้นแยกต่างหากในบรรจุภัณฑ์เดิม หากไม่มีบรรจุภัณฑ์นี้แล้ว คุณต้องหุ้มขั้วแบตเตอรี่ด้วยเทปที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อเป็นฉนวนและห่อแบตเตอรี่แต่ละชิ้นในถุงพลาสติกแยกกัน

 

แบตเตอรี่ในอุปกรณ์

แบตเตอรี่สำรอง (รวมถึงพาวเวอร์แบงค์)

 

กระเป๋าถือ

สัมภาระที่เช็คอิน

กระเป๋าถือ

สัมภาระที่เช็คอิน

< 100 วัตต์-ชั่วโมง

Yes

Yes

Yes

No

100 - 160 วัตต์-ชั่วโมง

Yes*

Yes*

Yes*

No

> 160 วัตต์-ชั่วโมง

No

No

No

No* ในกรณีนี้ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM หลังได้รับอนุญาต คุณสามารถพกพาอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม 2 ชิ้น หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม 1 ชิ้น พร้อมกับแบตเตอรี่สำรอง 1 ชิ้น

เมื่อชาร์จอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในระหว่างเที่ยวบิน กรุณาตรวจดูอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่เสมอ นำปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อชาร์จเสร็จ หากอุปกรณ์ตกลงไประหว่างที่นั่ง กรุณาขอความช่วยเหลือจากลูกเรือของเรา ไม่อนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่สำรองขณะอยู่บนเครื่อง

สัมภาระแบบ Smart Baggage
สำหรับกระเป๋าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมทุกประเภท ยกเว้นลิเธียมแบบเซลล์เม็ดกระดุม (Smart Baggage) ต้องถอดแบตเตอรี่ออกได้ หากต้องการโหลดเป็นสัมภาระที่เช็คอิน คุณต้องถอดแบตเตอรี่ออกและนำขึ้นห้องโดยสารไปกับคุณ หากไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ลิเธียมออกจากสัมภาระได้ เราจะไม่อนุญาตให้คุณโหลดสัมภาระดังกล่าวเป็นทั้งสัมภาระที่เช็คอินและกระเป๋าถือ

อุปกรณ์รักษาการทรงตัว
ไม่อนุญาตให้พกอุปกรณ์รักษาทรงตัวหรืออุปกรณ์การเคลื่อนไหวส่วนบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไว้ในกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน แม้ว่าจะนำแบตเตอรี่ออกแล้วหรือไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม เช่น โฮเวอร์บอร์ด แอร์บอร์ด อ็อกซ์บอร์ด อีสเก็ตส์ เวฟบอร์ด ยูรันเนอร์ และกระเป๋าเคลื่อนที่ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางกายภาพสามารถใช้อุปกรณ์รักษาการทรงตัว ในกรณีนี้ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผ่าน KLM CARES กรุณาส่งคำขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

บุหรี่ไฟฟ้า
สำหรับปลายทางส่วนใหญ่ คุณสามารถพกบุหรี่ไฟฟ้า (e-smoker) หรือบุหรี่ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ (รวมแบตเตอรี่สำรอง) ติดตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เก็บบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน เนื่องจากกฎระเบียบของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน เราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อจำกัดของแต่ละประเทศในการเดินทางของคุณเสมอ ไม่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่อง

การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
สำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นที่ใช้แบตเตอรี่ในกระเป๋าถือจะต้องผ่านการตรวจสอบพิเศษเพิ่มเติม โดยจะต้องถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากปลอกหรือเคส เปิดเครื่อง และแสดงว่าใช้งานได้ที่เกต เราไม่รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัง ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย
 

สิ่งต้องห้าม

อาวุธปืน
คุณไม่สามารถพกพาปืน อาวุธปืน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจ (หรือดูเหมือนอาจ) ใช้เพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงจากการยิงกระสุนไว้ในกระเป๋าถือ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • อาวุธปืนทุกประเภท เช่น ปืนสั้น ปืนลูกโม่ ปืนยาว และปืนลูกซอง
 • ปืนของเล่น ปืนจำลอง และอาวุธปืนจำลองที่อาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธจริง
 • ส่วนประกอบของอาวุธปืน (ยกเว้นอุปกรณ์ส่องทางไกลและตัวเล็งภาพ)
 • ปืนสั้นอัดลม ปืนลม ปืนกระสุนทรงกลม และปืนบีบีกัน (ปืนกระสุนพลาสติก)
 • ปืนยิงพลุและปืนส่งสัญญาณออกตัว
 • คันธนู หน้าไม้ และลูกธนู
 • ฉมวกและหอก
 • หนังสติ๊กและไม้ยิงหนังสติ๊ก
คุณสามารถพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปใช้ในกีฬายิงปืนและการล่าสัตว์ โดยต้องเช็คอินเป็นสัมภาระที่เช็คอิน ในกรณีที่คุณมีใบอนุญาตทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่เข้มงวด และหลังจากที่ทำการจองเพื่อทำการขนส่งแล้วเท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตครอบครองอาวุธ

อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า
คุณไม่สามารถพกพาอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อทำให้สลบหรือหยุดนิ่งไว้ในกระเป๋าถือ เช่น
 • อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า เช่น เครื่องช๊อตไฟฟ้า ปืนไฟฟ้า กระบองช็อตไฟฟ้า ไม้ไล่สัตว์ และระบบพลังงานขีปนาวุธ
 • อุปกรณ์สำหรับช็อตสัตว์และอุปกรณ์สำหรับฆ่าสัตว์
วัตถุปลายแหลมหรือมีเหลี่ยม
ห้ามมิให้นำวัตถุที่แหลมคมหรือมีเหลี่ยมซึ่งสามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บไว้ในกระเป๋าถือ วัตถุเหล่านี้อาจทำจากเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ ที่แข็งแรงพอที่จะใช้เป็นอาวุธ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • ขวาน ขวานขนาดเล็ก มีด และวัตถุอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสับ
 • มีดหรือกรรไกรที่มีใบมีดมากกว่า 6 ซม./2.35 นิ้ว (อาจมีการบังคับใช้กฎท้องถิ่นอื่นๆ)
 • ขวานเจาะน้ำแข็งและที่เจาะน้ำแข็ง
 • ใบมีดโกน
 • มีดตัด
 • สเกตน้ำแข็ง
 • กระบี่ ดาบ และดาบตรง
 • เข็มและเข็มถักโครเชต์
เครื่องมือสำหรับแรงงาน
คุณไม่สามารถพกพาเครื่องมือต่างๆ ไว้ในกระเป๋าถือที่ใช้เป็นอาวุธปลายแหลมหรือมีเหลี่ยมได้ เช่น
 • ชะแลง
 • สว่านและดอกสว่าน รวมถึงสว่านไฟฟ้าแบบพกพาและไร้สาย
 • เครื่องมือที่มีใบมีดหรือด้ามยาวกว่า 6 ซม./2.35 นิ้ว (อาจมีการบังคับใช้กฎท้องถิ่นอื่นๆ) เช่น ไขควงและสิ่ว
 • เลื่อย รวมถึงเลื่อยไฟฟ้าแบบพกพาและไร้สาย
 • เครื่องพ่นไฟ
 • ปืนลูกเลื่อน เครื่องยิงลวดเย็บอุตสาหกรรม และเครื่องยิงตะปู
เครื่องมือปลายทู่
คุณไม่สามารถพกพาเครื่องมือปลายทู่ไว้ในกระเป๋าถือที่สามารถใช้ตีและก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • ไม้เบสบอลและไม้ซอฟต์บอล
 • ไม้กระบองและดุมตะขอเกี่ยว เช่น ไม้ตะบองของตำรวจ กระบองแบล็กแจ็ก และกระบองสั้นของตำรวจ
 • ไม้คิวบิลเลียด ไม้คิวสนุกเกอร์ และไม้คิวพูล
 • เบ็ดตกปลา
 • ไม้กอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ ไม้ลาครอส และไม้คริกเก็ต
 • ไม้พายเรือคายัคหรือเรือแคนู
 • อุปกรณ์ศิลปะป้องกันตัว เช่น สนับมือ
 • สเก็ตบอร์ดและลองบอร์ด
วัตถุระเบิดและวัตถุไวไฟ
ห้ามมิให้นำสารและอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือไวไฟไว้ในทั้งกระเป๋าถือหรือสัมภาระที่เช็คอิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือทรัพย์สินของผู้โดยสารและลูกเรือหรือต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
 • เครื่องกระสุนปืน
 • เชื้อประทุ
 • เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิดและฟิวส์
 • วัตถุระเบิด ระเบิดแสวงเครื่อง วัสดุที่ใช้เป็นวัตถุระเบิด ระเบิดหรือวัตถุระเบิดจำลอง
 • ทุ่นระเบิด ระเบิดมือ และวัตถุระเบิดทางทหารอื่นๆ
 • ดอกไม้ไฟหรือพลุในรูปแบบใดๆ (รวมทั้งประทัดและประทัดคริสต์มาส และปืนของเล่น)
 • กระป๋องผลิตควันหรือกระสุนปืน
 • ระเบิด ดินปืน และระเบิดพลาสติก
 • ของแข็งและของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์
 • กระป๋องสีแบบละออง น้ำมันสน และทินเนอร์ผสมสี
 • เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 70% โดยปริมาตร
 • ก๊าซและขวดก๊าซ เช่น บิวเทน ก๊าซหุงต้ม อะเซทิลีน ออกซิเจนปริมาณมาก
เราไม่อนุญาตให้นำไฟแช็กขนาดเล็กและไม้ขีดไฟนิรภัยใส่กระเป๋าถือ ต้องพกติดตัวเท่านั้น

สารเคมีและสารพิษ
ห้ามมิให้นำสารเคมีหรือสารพิษซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือทรัพย์สินของผู้โดยสารและลูกเรือ หรือต่อความปลอดภัยของเครื่องบินติดตัวมาด้วย เช่น
 • สเปรย์ป้องกันตัวหรือสเปรย์ที่ทำให้สูญเสียความสามารถ เช่น สเปรย์พริก สเปรย์พริกไทย และก๊าซน้ำตา
 • กรดและด่าง เช่น แบตเตอรี่ "เปียก" แบบรั่วไหลได้
 • สารกัดกร่อนหรือสารฟอกขาว เช่น ปรอทและคลอรีน
 • เครื่องดับเพลิง
 • วัตถุที่เป็นอันตรายทางชีวภาพหรือวัตถุติดเชื้อ เช่น เลือดที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย และไวรัส
 • วัตถุที่สามารถจุดระเบิดหรือเผาไหม้ได้เอง
 • ยาพิษ
 • วัตถุกัมมันตภาพรังสี เช่น ไอโซโทปซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาหรือที่ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • เครื่องพิมพ์หรือตลับหมึก
รายการต้องห้ามอื่นๆ
โดยทั่วไป คุณไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ติดตัวมาด้วย ซึ่งรวมถึง (ส่วนต่าง ๆ ของ) สัตว์ที่ได้มาจากการล่าสัตว์

สำหรับเที่ยวบินไปหรือกลับจากฟิลิปปินส์ ไม่อนุญาตให้พกพาเครื่องประดับหรือเครื่องรางที่ทำจากกระสุนปืนจริงหรือปลอกกระสุนปืน

ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังเคนยา แทนซาเนีย และรวันดา ถือถุงพลาสติกไปด้วยเมื่อเข้าประเทศ คุณกำลังจะซื้อสินค้าปลอดภาษีหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณถอดถุงพลาสติกออกก่อนขึ้นเครื่อง