KLM Takes Care

KLM รับผิดชอบในหลายๆ ด้าน นับตั้งแต่การเริ่มใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไปจนถึงการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆ และระหว่างการเดินทางกับเรา คุณสามารถสังเกตเห็นการมีส่วนร่วมนี้ของเราได้ด้วยโลโก้ KLM Takes Care

การดูแลผู้คนและโลกของเรา

KLM Takes Care

KLM เล็งเห็นว่าการรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญ ในฐานะที่เราเป็นผู้ทำธุรกิจรายใหญ่รายหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน

เพื่อช่วยให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น เราได้เข้าร่วมในโครงการริเริ่มต่างๆ มากมาย ผลที่ได้รับจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราร่วมกับ Air France คือ เรามีความภาคภูมิใจที่ติดอันดับต้นๆ ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในภาคส่วนธุรกิจของเราเป็นเวลาหลายปีในปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KLM Takes Care  (ในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

โลโก้ KLM Takes Care

เมื่อเดินทางกับเรา คุณสามารถสังเกตเห็นการมีส่วนร่วมของเราได้ด้วยโลโก้ KLM Takes Care เร็วๆ นี้คุณจะได้เห็นโลโก้นี้บนถ้วยชาและกาแฟของเรา ซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%!

 

ความพยายามของเรา

เราเชื่อว่าการลงมือทำในตอนนี้และลงทุนในอนาคตมีความสำคัญไม่แพ้กัน ด้วยเหตุนี้เราจึงเข้าร่วมในโครงการต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น:

  • เรามีความคืบหน้าอย่างมากในการพัฒนาและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้เราจึงร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และอื่นๆ
  • เรากำลังพยายามคิดค้นวิธีลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ยั่งยืน 
  • เราเสิร์ฟอาหารที่ผลิตด้วยวิธีเกษตรกรรมแบบยั่งยืนบนเครื่องเสมอเท่าที่เป็นไปได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย UTZ สำหรับกาแฟที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน หรือเครื่องหมายคุณภาพขององค์กร MSC สำหรับ ปลาที่มีการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 
  • เราสนับสนุน โครงการช่วยเหลือสังคม  เช่น Close the Gap และ Wings of Support ซึ่งเป็นบริการด้านสุขภาพของ KLM ร่วมกับศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย VU ในโครงการจากแพทย์สู่แพทย์ (Doctor2Doctor) เพื่อส่งเสริมด้านการแพทย์ในเคนยา
  • เราพูดคุยกับผู้พำนักในพื้นที่ Schiphol อยู่เสมอ เช่น เกี่ยวกับการลดมลภาวะทางเสียง
 

Fly CO2 Neutral!

เวลาเดินทาง คุณสามารถลดรอยเท้าของคุณบนท้องฟ้าได้ เพียงชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2 ของเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์เวลาทำการจองเที่ยวบินหรือผ่านทาง My Trip ความร่วมมือของคุณในโครงการ CO2ZERO ของเราเป็นการลงทุนโดยตรงอย่างสมบูรณ์ในโครงการพลังงานยั่งยืนต่างๆ มากมาย

ดูการชดเชยก๊าซ CO2 สำหรับเที่ยวบินของคุณ