ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางแบบยั่งยืน

KLM มีความมุ่งมั่นต่อความพยายามในการลดผลกระทบที่มีผลต่อสภาพอากาศจากการเดินทางทางอากาศ คุณสามารถช่วยได้โดยการเดินทางแบบ CO2 Neutral กับบริการ CO2ZERO compensation ของเรา

การเดินทางทางอากาศและสภาพอากาศ

การเดินทางทางอากาศสร้างสวัสดิการและงานทั่วโลก แต่น่าเสียดายที่เป็นการปล่อยก๊าซ CO2 ด้วย เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลด ควบคุม และชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2

สิ่งที่เราทำ

ผลที่ได้รับจากมาตรการที่เราดำเนินการคือ เราเป็น "ที่หนึ่งในอุตสาหกรรม" ในกลุ่มสายการบินนานาชาติขนาดใหญ่สำหรับด้านการประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง

แผนการดำเนินการของเรา

สิ่งที่เราสามารถทำร่วมกัน

Flying CO2 Neutral

ข่าวดี! คุณสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ในแต่ละครั้งที่คุณเดินทาง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการชดเชยก๊าซ CO2 ร่วมกัน

ชดเชยเลย!

หากคุณจองเที่ยวบินไว้แล้ว และต้องการชดเชยเลย คุณสามารถจัดการการจองได้ที่ My Trip

My Trip