ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางแบบยั่งยืน

การเดินทางทางอากาศเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างอาชีพขึ้นทั่วโลก แต่กลับสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นผู้นำในการสร้างอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต
 

Bluey mascot plane


 

Fly Responsibly

Fly Responsibly คือ ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต เราลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ให้ยั่งยืนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เราต้องดำเนินการมากกว่านั้น เราทราบว่าการประกอบธุรกิจสายการบินมาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งประการ คือ การอนุรักษ์โลกไว้ให้เด็กๆ รุ่นหลังได้สำรวจเช่นกัน ในตอนต้นของ Fly Responsibly เราทำให้ทั่วโลกทราบถึงความรับผิดชอบร่วมกัน เราประสบผลสำเร็จได้หากร่วมมือกัน ร่วมมือกับเราวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งกว่า

ดูสิ่งที่คุณสามารถทำได้เลย 

 
 

แผนการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนของ KLM

ในฐานะที่เป็นผู้ทำธุรกิจรายใหญ่รายหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน เราตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบรอยเท้าคาร์บอน เราจึงจัดทำแผนการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนขึ้น ซึ่งเป็นแผนการที่ผสมผสานวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันร่วมกับวิธีการที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่ออนาคต เป้าหมายปัจจุบันของเราคือ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 20 ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนภายในปี 2020 (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2011) เรากำลังดำเนินการตามแผนโดยได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 17 ภายในสิ้นปี 2018

เราเริ่มมองไปไกลกว่าปี 2020 แล้ว ในปี 2030 เรามุ่งหวังที่จะลดรอยเท้าคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 15 จากทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2005

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน 

 
 

KLM Takes Care

นอกเหนือจากการลงทุนเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเองแล้ว เราทราบว่าผู้โดยสารต้องการมีบทบาทในการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน นั่นคือสาเหตุที่เราริเริ่ม CO2ZERO ซึ่งเป็นบริการการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในปี 2008: ซึ่งคุณทำให้เที่ยวบินของคุณปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยการมีส่วนร่วมเล็กๆ น้อยๆ โดยใช้บริการนี้เพื่อลงทุนในโครงการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับ Gold Standard ผ่านทางฉลาก Global Goals นอกจากการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการเหล่านี้ยังส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ตรวจสอบการคำนวณตามจริงตามปลายทาง  (พร้อมให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น)


การคำนวณในแต่ละเที่ยวบินนั้นอิงจากประเภทของเครื่องบิน ระยะทางที่บิน และอัตราส่วนการบรรทุกเดิมของเที่ยวบินนั้นๆ เพียงชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเที่ยวบินทางออนไลน์: เลือก CO2ZERO เมื่อจองหรือผ่านทาง My Trip

การตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซและวิธีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนดำเนินการโดย KPMG Sustainability ดาวน์โหลดคำประกาศของ KPMG  หรือคำอธิบายวิธีการคำนวณ 

 
 

KLM Takes Care

Bluey mascot plane
While we naturally want to limit our environmental impact whenever possible, our ambition extends further. Not only are we working on finding the best solutions for attaining that goal, we’re also pro-actively striving to make a positive contribution to society. And in those efforts, every good idea is welcome. On the KLM Takes Care platform , you’ll find examples of what we are doing to achieve more sustainable aviation.