เครื่องบินของเรา

กองบินของเรามีเครื่องบินทั้งหมด 14 ประเภท อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินลำโปรดของคุณ หรือดูแผนผังที่นั่ง หากจองเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูใน My Trip ได้ว่าจะได้เดินทางในเครื่องบินลำใดและดูข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องการทราบ

คุณอาจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ…