การเดินทางของเด็ก

เราต้องการให้ทั้งเด็กๆ และผู้ปกครองได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดกับ KLM
 
 

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง

เอกสารประกอบการเดินทาง

  • บุตรหลานของคุณเดินทางโดยลำพังพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพียง 1 คน หรือพร้อมผู้ใหญ่ที่ไม่มีอำนาจปกครองบุตร/ดูแลผู้เยาว์หรือไม่ ก่อนผ่านจุดควบคุมความปลอดภัย คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มให้ความยินยอมสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • นามสกุลของบุตรหลานแตกต่างจากคุณหรือไม่ กรุณานำอนุสารครอบครัวหรือสูติบัตรมาด้วยเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้อง
  • เด็กที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปที่จะเดินทางจาก ไปยัง หรือผ่านประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ต้องถือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวของตนเอง ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อเด็กลงในหนังสือเดินทางของผู้ปกครองอีกต่อไป กฎนี้ไม่บังคับใช้กับผู้ถือเอกสารที่เป็นพลเมืองสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์
  • คุณเดินทางพร้อมบุตรหลานในชั้นประหยัด โดยออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักรหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกภาษีผู้โดยสารทางอากาศสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี .
  • สำหรับการเดินทางไปและกลับจากแอฟริกาใต้ เด็กๆ จะต้องนำเอกสารต่างๆ มาด้วยไม่ว่าจะเดินทางพร้อมผู้ปกครองทั้ง 2 คน พร้อมผู้ปกครอง 1 คน พร้อมผู้ใหญ่ 1 คน หรือเดินทางโดยลำพัง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปและกลับจากแอฟริกาใต้ .
  • อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมกับเด็กในเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์  (มีผลต่อทุกสัญชาติ) หรือดูเว็บไซต์ของสถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง


การฉีดวัคซีนและยา

เมื่อเดินทางไปยังปลายทางที่เป็นเมืองร้อน (อยู่ในเขตร้อน) คุณจะต้องตรวจสอบว่าสมาชิกในครอบครัวได้รับวัคซีนที่เหมาะสมทั้งหมด ดูคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับปลายทางของคุณ 

คุณสามารถนำยาที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับสมาชิกในครอบครัวขึ้นบนเที่ยวบิน KLM ได้ เพียงตรวจสอบว่ามีการระบุชื่อผู้ใช้ไว้บนฉลากยา หากต้องการนำยาที่เป็นของเหลวซึ่งอยู่ในขวดบรรจุที่มีขนาดมากกว่า 100 มล. (3.4 ออนซ์) ติดตัวไปกับคุณ กรุณานำใบรับรองแพทย์มาด้วย


การตั้งครรภ์

หากคุณตั้งครรภ์อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 36 ขึ้นไป เราขอแนะนำว่าไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน นอกจากนี้ เราไม่แนะนำให้เดินทางหลังจากคลอด 1 สัปดาห์ หากคุณคาดว่าจะมีลูกแฝด เราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง หากมีอาการแทรกซ้อน คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้