บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

บุตรหลานของคุณอายุ 5-14 ปีและเดินทางโดยลำพังหรือไม่ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง จองบริการนี้สำหรับเด็กอายุ 15-17 ปีได้เช่นกัน
 
 

บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

Stewardess and child

บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังช่วยให้คุณวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัย การสำรองบริการนี้เป็นข้อบังคับสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปีที่เดินทางโดยลำพัง หรือเดินทางในชั้นโดยสารที่ต่างจากคุณ ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เดินทางพร้อมกัน


ก่อนการออกเดินทางและหลังเดินทางถึงจุดหมาย เจ้าหน้าที่ KLM หรือเจ้าหน้าที่ที่ KLM เป็นผู้จ้าง จะดูแลเด็กทั้งพาไปส่งและรับมาจากเครื่องบิน รวมถึงกรณีที่เกิดความล่าช้าเช่นกัน ในระหว่างเที่ยวบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะคอยดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบินของเด็กทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความ เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง เราจะพาเด็กไปส่งให้ถึงมือบุคคลที่คุณอนุญาตให้มารับเด็ก


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อมูลเที่ยวบินทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความ.


บริการนี้เป็นทางเลือกสำหรับเด็กอายุ 15-17 ปี หากคุณเลือกที่จะไม่จองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง เราจะให้บริการบุตรหลานของคุณในฐานะผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีของความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ หากบุตรหลานของคุณแจ้งอายุกับพนักงาน KLM อย่างไรก็ตาม หากต้องการการดูแลในกรณีที่มีการหยุดทำการของเที่ยวบิน กรุณาจองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง

 
 

บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังจะดำเนินการอย่างไร

จอง

อย่าลืมจองเที่ยวบินสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพังพร้อมบริการผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ไม่สามารถจองบริการนี้แยกจากเที่ยวบินได้ และสามารถจองบริการดังกล่าวผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารได้เท่านั้น


เมื่อคุณจองบริการนี้ เราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณ รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ นอกจากนั้น เราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาส่งบุตรหลานของคุณที่สนามบินขาออกและบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มารับเมื่อเดินทางถึงที่หมาย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วขณะจองบริการดังกล่าว เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม Handling Advice ซึ่งบุตรหลานของคุณจะต้องพกตลอดการเดินทาง

การเตรียมพร้อมและการเช็คอิน

สำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมก่อนผ่านจุดควบคุมความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มให้ความยินยอมสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) นอกจากนั้น บางประเทศอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง อย่าลืมตรวจสอบกฎท้องถิ่นของปลายทาง

หากต้องการดูแลติดตามเด็กระหว่างการเดินทาง คุณจำเป็นต้องมอบอำนาจให้เรา โดยยื่นสำเนาแบบฟอร์ม Handling Advice ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน คุณจำเป็นต้องยื่นสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงนามแล้วจำนวน 4 ฉบับสำหรับแต่ละเที่ยวบินในการจอง กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน My Trip หรือในระหว่างออนไลน์เช็คอิน หลังจากเช็คอิน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนแบบฟอร์มได้โดยการโทรไปยังศูนย์บริการลูกค้า KLM เท่านั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำแบบฟอร์มเวอร์ชันล่าสุดมากับคุณที่สนามบินและลงนามในแบบฟอร์มทุกฉบับแล้ว


 

ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใช่ไหม คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มและกรอกด้วยตนเอง ได้เช่นกัน หากจำเป็น คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แต่กรุณาเผื่อเวลาไว้มากกว่าปกติ 15 นาที

ระหว่างออนไลน์เช็คอิน คุณจะได้รับการยืนยันการเช็คอิน แต่จะไม่ได้รับบอร์ดดิ้งพาส คุณจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องพาเด็กมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง บุคคลที่จะพาเด็กไปที่สนามบินจะต้องนำเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องสมบูรณ์มา และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งเที่ยวบินของเด็กออกเดินทาง


การต่อเครื่อง

ระหว่างการต่อเครื่องที่ใช้เวลานานที่ Amsterdam Airport Schiphol เราจะพาบุตรหลานของคุณไปยังห้องรับรอง Junior Jet ของเรา ซึ่งเด็กๆ จะสามารถดื่มน้ำอัดลม เพลิดเพลินกับการวาดรูป เล่นของเล่น และเกมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรับชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดได้ เรายังมีห้องให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลายด้วยเก้าอี้เม็ดโฟม พร้อมอ่านหนังสือดีๆ (ที่มีหลากหลายภาษาให้เลือก) เช่นกัน


KLM อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน KLM, Air France และ Delta Air Lines เท่านั้น หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM

ขาเข้า

เมื่อเดินทางถึงที่หมาย เราจะพาบุตรหลานของคุณไปให้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มารับตามแบบฟอร์ม Handling Advice บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องนำเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องสมบูรณ์มาด้วย เราจะไม่ส่งมอบบุตรหลานของคุณให้กับบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทหรือองค์กร

 
 

ค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าใด ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังแต่ละคนจะเท่ากับราคาตั๋วของผู้ใหญ่ รวมกับค่าธรรมเนียมบริการ ดูตารางด้านล่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการที่แน่นอนสำหรับตั๋วแบบเที่ยวเดียว ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นสองเท่าสำหรับตั๋วไปกลับ


ขอแจ้งให้ทราบว่า ราคาด้านล่างจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น อาจมีการเพิ่มภาษีท้องถิ่นในบางประเทศ


ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับตั๋วแบบเที่ยวเดียว
EUR
เที่ยวบินตรงภายในยุโรป100
เที่ยวบินตรงข้ามทวีป150
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินยุโรป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินยุโรปแห่งอื่น200
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินยุโรป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น (หรือในทางกลับกัน)250
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินข้ามทวีป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น300
เที่ยวบิน KLM ระหว่างสนามบินอื่น 2 แห่งนอกเหนือจาก Amsterdam Airport Schiphol100
เที่ยวบินที่ออกจาก Amsterdam Airport Schiphol ผ่านปลายทางในสหรัฐฯ ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น250