บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

เด็กเล็กอายุ 5 ปี ขึ้นไปจนถึงอายุ 14 ปี อาจเดินทางโดยลำพังได้หากมีการจองบริการ"ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" คุณสามารถจองบริการนี้ได้เช่นกันสำหรับเด็กอายุ 15 ปี ขึ้นไปจนถึงอายุ 17 ปี

บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

Stewardess and child

บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" ช่วยให้คุณสามารถวางใจได้ว่าเด็กจะสามารถเดินทางตามลำพังได้อย่างปลอดภัย การจองบริการเป็นข้อบังคับสำหรับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 14 ปีที่เดินทางโดยลำพังหรือเดินทางโดยการมีที่นั่งอยู่คนละชั้นโดยสารกับผู้ปกครองที่ร่วมเดินทาง บริการนี้เป็นทางเลือกสำหรับเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ17 ปี

ก่อนการออกเดินทางและหลังเดินทางถึงจุดหมาย เจ้าหน้าที่ KLM ของเราหรือเจ้าหน้าที่ที่รับการว่าจ้างโดย KLM จะดูแลเด็กทั้งพาไปส่งและรับมาจากเครื่องบิน รวมถึงกรณีที่เครื่องเกิดความล่าช้าด้วยเช่นกัน และในระหว่างเที่ยวบินจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด

ระหว่างการต่อเครื่องที่ใช้เวลานานที่ Amsterdam Airport Schiphol เราจะพาเด็กไปที่ห้องรับรอง Junior Jet ซึ่งเด็กๆ จะได้ดื่มน้ำหวานและสนุกกับการวาดรูปเล่น เล่นของเล่นและเกมคอมพิวเตอร์ หรือดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุด และแน่นอน เรายังมีมุมบีนแบ็กให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลาย พร้อมอ่านหนังสือดีๆ (ที่มีหลากหลายภาษาให้เลือก)

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตารางเวลาเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงของเด็ก ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความ เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง เราจะไปส่งเด็กให้ถึงมือผู้ที่คุณอนุญาตให้มารับเด็ก

KLM อนุญาตให้ต่อเครื่องสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังในเที่ยวบิน KLM, AIR FRANCE และ Delta Air Lines. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ KLM การสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์.

เอกสารประกอบการเดินทาง

โปรดตรวจสอบว่าเด็กมีเอกสารสำคัญประกอบการเดินทางตลอดทั้งการเดินทาง


ดูเอกสารประกอบการเดินทางที่จำเป็น

ตรวจสอบการเดินทางของคุณ

วิธีการทำงาน

จอง
คุณจะต้องจองเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังและบริการบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" ก่อนการออกเดินทางอย่างน้อยที่สุด 24 ชั่วโมง บริการนี้ไม่สามารถจองแยกจากเที่ยวบิน และคุณสามารถจองได้ผ่านการจองทางโทรศัพท์ของ KLM  หรือผ่านทางตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น เมื่อคุณทำการจองบริการ เราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กและข้อมูลติดต่อของคุณ เราขอแนะนำให้กรอกแบบฟอร์ม Handling Advice ก่อนโทรติดต่อเรา

เช็คอิน
ต้องมีการจองบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" ไม่ช้าไปกว่า 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ระหว่างออนไลน์เช็คอิน คุณจะได้รับข้อมูลเช็คอิน ซึ่งคุณสามารถพิมพ์และนำมาแลกเปลี่ยนเป็นบอร์ดดิ้งพาสได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอายุ 18 ปีขึ้นไปต้องพาเด็กมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่าง 2½ และ 1½ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ที่ Amsterdam Airport Schiphol เคาน์เตอร์นี้คือเคาน์เตอร์ 8 ในโถงผู้โดยสารขาออก 1 (เที่ยวบินในยุโรป) หรือเคาน์เตอร์ 16 ในโถงผู้โดยสารขาออก 2 (เที่ยวบินข้ามทวีป) คุณต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องสมบูรณ์มาด้วย และอยู่ที่สนามบินจนกว่าเที่ยวบินของเด็กจะออกเดินทาง

ในการดูแลติดตามเด็กระหว่างการเดินทาง คุณต้องให้การอนุญาตต่อเราโดยการยื่นสำเนาแบบฟอร์ม Handling Advice ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลายเซ็นที่เคาน์เตอร์ เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มมาจากที่บ้าน และนำสำเนามาที่สนามบิน 4 ชุด คุณสามารถรับแบบฟอร์มนี้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ขาเข้า
เมื่อเดินทางถึงที่หมาย เราจะส่งมอบเด็กให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มารับเด็กที่ปลายทางตามที่ระบุในแบบฟอร์มคำแนะนำในการส่งมอบ (Handling Advice) บุคคลที่มารับเด็กต้องนำเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องมาด้วย เราจะไม่ส่งมอบเด็กให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กร ดังนั้นโปรดกรอกชื่อบุคคลทั่วไป

จัดการบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไปที่แบบฟอร์ม Handling Advice

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข่าวสารข้อมูลเที่ยวบิน

ค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าใด ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" จะเท่ากับราคาตั๋วเครื่องของผู้ใหญ่ รวมกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดูตารางข้างล่างสำหรับราคาที่แน่นอนของตั๋วแบบเที่ยวเดียว ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นสองเท่าสำหรับตั๋วไปกลับ สำหรับเด็กไม่เกิน 4 คน ค่าธรรมเนียมของผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เด็ก ๆ อาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นญาติกัน ตราบใดที่พวกเขาจองตั๋วพร้อมกัน นั่นหมายความว่ารหัสการจองของพวกเขาต้องเป็นรหัสเดียวกัน

โปรดทราบว่าราคาด้านล่างจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น และในบางประเทศอาจมีการเพิ่มภาษีท้องถิ่น


ค่าธรรมเนียมบริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง" (ตั๋วเที่ยวเดียว):


เที่ยวเดียว

ยูโร

เที่ยวบินตรงยุโรป

100

เที่ยวบินตรงระหว่างประเทศ

150

จากสนามบินยุโรปผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินยุโรปอื่น

200

จากสนามบินยุโรปผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินยุโรปอื่น (หรือในทางกลับกัน)

250

จากสนามบินข้ามทวีปผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินข้ามทวีปอื่น

300

เที่ยวบิน KLM ระหว่างสนามบินอื่นนอกเหนือจาก Amsterdam Airport Schiphol

100

จาก Amsterdam Airport Schiphol ผ่านจุดหมายปลายทางภายในสหรัฐฯไปยังสนามบินระหว่างทวีป

250