บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

บุตรหลานของคุณอายุ 5-14 ปีและเดินทางโดยลำพังหรือไม่ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง จองบริการนี้สำหรับเด็กอายุ 15-17 ปีได้เช่นกัน
 

บริการ "ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง"

Stewardess and child

บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังช่วยให้คุณวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัย การสำรองบริการนี้เป็นข้อบังคับสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปีที่เดินทางโดยลำพัง หรือเดินทางในชั้นโดยสารที่ต่างจากคุณ ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เดินทางพร้อมกัน


ก่อนการออกเดินทางและหลังเดินทางถึงจุดหมาย เจ้าหน้าที่ KLM หรือเจ้าหน้าที่ที่ KLM เป็นผู้จ้าง จะดูแลเด็กทั้งพาไปส่งและรับมาจากเครื่องบิน รวมถึงกรณีที่เกิดความล่าช้าเช่นกัน ในระหว่างเที่ยวบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะคอยดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบินของเด็กทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความ เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง เราจะพาเด็กไปส่งให้ถึงมือบุคคลที่คุณอนุญาตให้มารับเด็ก


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับข้อมูลเที่ยวบินทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความ.


บริการนี้เป็นทางเลือกสำหรับเด็กอายุ 15-17 ปี หากคุณเลือกที่จะไม่จองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง เราจะให้บริการบุตรหลานของคุณในฐานะผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีของความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ หากบุตรหลานของคุณแจ้งอายุกับพนักงาน KLM อย่างไรก็ตาม หากต้องการการดูแลในกรณีที่มีการหยุดทำการของเที่ยวบิน กรุณาจองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง

 

บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังจะดำเนินการอย่างไร

การจอง

สำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง คุณต้องจองเที่ยวบินพร้อมบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ไม่สามารถจองบริการนี้แยกจากเที่ยวบินได้ และจะสามารถจองบริการดังกล่าวผ่านศูนย์บริการลูกค้า KLM หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร


ได้เท่านั้น เมื่อคุณจองบริการนี้ เราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ นอกจากนั้น เราจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะมาส่งบุตรหลานของคุณที่สนามบินขาออกและบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มารับเมื่อเดินทางถึงที่หมาย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เตรียมข้อมูลทั้งหมดแล้วขณะจองบริการดังกล่าว เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม Handling Advice ซึ่งบุตรหลานของคุณจะต้องพกตลอดการเดินทาง

การเช็คอินและขณะอยู่ที่สนามบิน

หากต้องการดูแลติดตามเด็กระหว่างการเดินทาง คุณจำเป็นต้องมอบอำนาจให้เรา โดยยื่นสำเนาแบบฟอร์ม Handling Advice ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงนามแล้วจำนวน 4 ฉบับที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือพิมพ์แล้วกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงนามในแบบฟอร์มทุกฉบับ และนำแบบฟอร์มเวอร์ชันล่าสุดมากับคุณที่สนามบิน


ระหว่างการเช็คอินออนไลน์ คุณจะได้รับการยืนยันการเช็คอิน แต่จะไม่ได้รับบอร์ดดิ้งพาส คุณจะได้รับบอร์ดดิ้งพาสที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องพาเด็กไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง บุคคลที่จะพาเด็กไปที่สนามบินจะต้องนำเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องสมบูรณ์มา และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งเที่ยวบินของเด็กจะออกเดินทาง

การออกเดินทางจาก Amsterdam Airport Schiphol

ที่ Amsterdam Airport Schiphol การเช็คอินสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ 8 ในห้องพักผู้โดยสารขาออก 1 (สำหรับเที่ยวบินในยุโรป) หรือเคาน์เตอร์ 16 ในห้องพักผู้โดยสารขาออก 2 (สำหรับเที่ยวบินข้ามทวีป) ภายหลังได้รับบอร์ดดิ้งพาสและเช็คอินสัมภาระแล้ว คุณจะต้องพาเด็กไปยังเคาน์เตอร์บริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังโดยเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างห้องพักผู้โดยสารขาออก 1 และ ห้องพักผู้โดยสารขาออก 1a กรุณาไปถึงเคาน์เตอร์ดังกล่าวอย่างน้อย 75 นาทีก่อนออกเดินทาง


การต่อเครื่อง

ระหว่างการต่อเครื่องที่ใช้เวลานานที่ Amsterdam Airport Schiphol เราจะพาบุตรหลานของคุณไปยังห้องรับรอง Junior Jet ของเรา ซึ่งเด็กๆ จะสามารถดื่มน้ำอัดลม เพลิดเพลินกับการวาดรูป เล่นของเล่นและเกมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งรับชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดได้ เรายังมีมุมเก้าอี้เม็ดโฟมให้เด็กๆ ได้ผ่อนคลาย พร้อมอ่านหนังสือดีๆ (ที่มีหลากหลายภาษาให้เลือก)


KLM อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังต่อเครื่องในเที่ยวบิน KLM, Air France และ Delta Air Lines เท่านั้น หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM


การเดินทางมาถึง

เมื่อเดินทางถึงที่หมาย เราจะพาบุตรหลานของคุณไปยังบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มารับตามแบบฟอร์ม Handling Advice บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องนำเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องสมบูรณ์มาด้วย เราจะไม่ส่งมอบบุตรหลานของคุณให้กับบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทหรือองค์กร

 

ค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าใด ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังจะเท่ากับราคาตั๋วของผู้ใหญ่ รวมกับค่าธรรมเนียมบริการ ดูตารางด้านล่างเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการที่แน่นอนสำหรับตั๋วแบบเที่ยวเดียว ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็นสองเท่าสำหรับตั๋วไปกลับ สำหรับเด็กไม่เกิน 4 คนในการจอง 1 ครั้ง จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางลำพังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เด็กๆ อาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นญาติกันก็ได้ ตราบใดที่พวกเขามีรหัสการจองเดียวกัน


ขอแจ้งให้ทราบว่า ราคาด้านล่างจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น อาจมีการเพิ่มภาษีท้องถิ่นในบางประเทศ


ค่าธรรมเนียมบริการสำหรับตั๋วแบบเที่ยวเดียว
EUR
เที่ยวบินตรงภายในยุโรป100
เที่ยวบินตรงข้ามทวีป150
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินยุโรป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินยุโรปแห่งอื่น200
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินยุโรป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น (หรือในทางกลับกัน)250
เที่ยวบินที่ออกจากสนามบินข้ามทวีป ผ่าน Amsterdam Airport Schiphol ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น300
เที่ยวบิน KLM ระหว่างสนามบินอื่น 2 แห่งนอกเหนือจาก Amsterdam Airport Schiphol100
เที่ยวบินที่ออกจาก Amsterdam Airport Schiphol ผ่านปลายทางในสหรัฐฯ ไปยังสนามบินข้ามทวีปแห่งอื่น250