รายการตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมสัตว์เลี้ยงของคุณ

เวลาเช็คอินสัตว์เลี้ยงที่สนามบิน เราจะใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณพร้อมที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดอ่านรายการตรวจสอบนี้อย่างถี่ถ้วน

การจัดการการเดินทาง

 • อย่าลืมจัดเตรียมวัคซีน เอกสารประกอบการเดินทาง และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้พร้อมไว้ล่วงหน้า ติดต่อสถานทูตในท้องถิ่นของประเทศปลายทางเพื่อสอบถามข้อมูลข้อกำหนดที่ถูกต้องชัดเจน โปรดอย่าลืมว่าบางประเทศมีระเบียบข้อบังคับด้านการกักกันสัตว์ที่เข้มงวด  
 • ติดป้ายกำกับข้างกรงสัตว์เลี้ยงโดยระบุชื่อสัตว์เลี้ยงและคำแนะนำในการให้อาหาร
 • เตรียมให้สัตว์เลี้ยงคุ้นเคยกับกรงสัตว์เลี้ยงก่อนเดินทางอย่างน้อยห้าวัน
 • ห้ามให้สัตว์เลี้ยงดื่มน้ำ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ห้ามให้อาหารสัตว์เลี้ยง 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • เราขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ยาระงับประสาทกับสัตว์เลี้ยง สัตว์จะต้องใช้เวลานานในการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ และอุณหภูมิร่างกายอาจต่ำลงระหว่างเที่ยวบิน
 • ด้านล่างนี้คือรายการตรวจสอบสัตว์เลี้ยงของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ KLM จะเป็นผู้ตรวจสอบเมื่อคุณมาเช็คอิน โปรดตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ
 

รายการตรวจสอบสัตว์เลี้ยงของ KLM

 1. กรงสัตว์เลี้ยง:
  • สุนัข/แมวต้องสามารถยืนและเงยศีรษะได้เต็มที่ (โดยมีพื้นที่เหลือระหว่างศีรษะกับเพดานกรง) หมุนตัวได้ และนอนลงได้อย่างสะดวกสบาย กรงสัตว์เลี้ยงต้องทำจากพลาสติกที่แข็งแรงพร้อมประตูเหล็กในตัว (ไม่อนุญาตให้ใช้กรงสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไม้และกรงสัตว์เลี้ยงที่มีประตูพลาสติก)
  • กรงสัตว์เลี้ยงต้องมีชามข้าวสองใบติดมาด้วย หรือชามข้าวใบเดียวแบบ 2 หลุมสำหรับอาหารและน้ำ
  • กรงสัตว์เลี้ยงต้องมีผ้าห่ม หนังสือพิมพ์ หรือวัสดุซึมซับอื่นๆ รองที่พื้น ไม่อนุญาตให้ใส่ฟางหญ้าในกรง
  • กรงสัตว์เลี้ยงต้องติดสติกเกอร์ "สัตว์มีชีวิต" อย่างน้อยหนึ่งดวง และสติกเกอร์ "ลูกศรชี้ขึ้น" สองดวงที่ด้านนอกกรง KLM จะมีสติกเกอร์ให้ในกรณีจำเป็น
  • ล็อกของประตูต้องแน่นหนา แต่ห้ามใช้แม่กุญแจ บานพับประตูและขาล็อกต้องยื่นออกมาจากส่วนอัดขึ้นรูปแนวนอนเหนือและใต้พื้นที่ว่างอย่างน้อย 1.6 ซม. (0.62 นิ้ว)
  • ต้องถอดล้อออกหรือติดเทปไว้ไม่ให้เลื่อนได้

 2. อายุ/จำนวน:
  • สุนัขหรือแมวต้องมีอายุอย่างน้อย 10 สัปดาห์
  • สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวต้องมีกรงสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม หากแมว 2 ตัวหรือสุนัข 2 ตัวที่มีขนาดเท่ากันและแต่ละตัวน้ำหนักไม่เกิน 9 กก. (20 ปอนด์) สัตว์ทั้ง 2 ตัวสามารถเดินทางในกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรงได้ ลูกสุนัขหรือลูกแมวอายุน้อยกว่า 4 เดือนสามารถเดินทางในกรงสัตว์เลี้ยงเดียวกับแม่สุนัขหรือแม่แมวได้

 3. เอกสาร:
  • เอกสารเดินทางของสัตว์เลี้ยงของคุณจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เราขอแนะนำให้ติดสำเนาไว้กับกรงสัตว์เลี้ยงด้วย อย่าลืมนำเอกสารฉบับจริงมาด้วยเมื่อคุณเช็คอิน
  • กรงสัตว์เลี้ยงต้องมีแท็กที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารติดอยู่ด้วย
  • กรงสัตว์เลี้ยงต้องมีป้ายกำกับที่ระบุชื่อสัตว์เลี้ยงติดไว้ด้านข้าง

 4. อาการทางร่างกาย:
  • สัตว์เลี้ยงของคุณต้องไม่แสดงอาการเจ็บปวดทางร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับยาระงับประสาท
  • สัตว์เลี้ยงต้องไม่ใส่สายจูงหรือตะกร้อครอบปาก และห้ามทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในกรงสัตว์เลี้ยง