การเดินทางกับสุนัขช่วยเหลือของคุณ

หากคุณนำสุนัขนำทางหรือสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจขึ้นมาบนเที่ยวบิน KLM ด้วย โปรดติดต่อ KLM CARES และกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นให้ครบถ้วน
 

การนำสุนัขช่วยเหลือของคุณมาด้วย

หากคุณประสงค์จะเดินทางกับสุนัขช่วยเหลือของคุณ เราจะอำนวยความสะดวกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อ KLM CARES อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอจะอำนวยความสะดวกให้คุณ เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์ช่วยเหลืออื่นๆ นอกเหนือจากสุนัขมาด้วย

บางประเทศอาจมีข้อจำกัดสำหรับการนำสัตว์มาด้วย ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับกรณีดังกล่าว (เช่น มีหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน)

สุนัขนำทาง
หากต้องการนำสุนัขนำทางเข้ามาในห้องโดยสารด้วย โปรดดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสำหรับสุนัขนำทาง และส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนมายัง KLM CARES กรุณานำแบบฟอร์มมาด้วยเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

สุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2019 เราอนุญาตให้นำสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจเข้าห้องโดยสารสำหรับเที่ยวบินตรงไปและกลับจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ สุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 4 เดือน หากคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถนำสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจไปด้วยได้

โปรดดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสำหรับสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจ และขอใบรับรองพร้อมลายเซ็นจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตของคุณที่ระบุถึงความจำเป็นสำหรับคุณที่ต้องเดินทางโดยมีสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจไปด้วย กรุณาส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับใบรับรองที่ลงนามแล้วไปยัง KLM CARES และนำเอกสารเหล่านี้มาด้วยเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

ใบรับรองพร้อมลายเซ็นจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตของคุณ
เมื่อมีการนำสุนัขช่วยเหลือด้านจิตใจมาด้วย คุณต้องมีใบรับรองพร้อมลายเซ็นจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งระบุถึงความจำเป็นที่ต้องนำสุนัขไปด้วยเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง เอกสารนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี และต้องมีใบรับรองพร้อมลายเซ็นจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับ และให้การรักษาความพิการด้านจิตใจหรืออารมณ์ของผู้โดยสาร โดยระบุว่า

1. ผู้โดยสารมีความพิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ระบุอยู่ใน "คู่มือการวินิจฉัยและสถิติโรคความผิดปกติทางจิต (DSM IV)" (KLM ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบถามคุณถึงลักษณะความพิการทางจิตใจของคุณ)
2. ผู้โดยสารต้องมีสุนัขเดินทางไปด้วย โดยจำเป็นต่อสุขภาพจิตหรือการรักษาของผู้โดยสาร
3. บุคคลที่ทำการประเมินผู้โดยสารเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้ให้การรักษาผู้โดยสาร
4. วันที่และประเภทใบจดทะเบียนของผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับและรัฐหรือเขตอำนาจศาลที่ออกใบจดทะเบียนนี้
 

ที่สนามบิน

กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับบอร์ดดิ้งพาสของคุณ เราขอแนะนำให้มาถึงที่สนามบินอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปกติที่แนะนำให้มาถึงสนามบิน.

หากสุนัขของคุณมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เราจะไม่ถือว่าสุนัขของคุณเป็นสุนัขช่วยเหลือ แม้ว่าสุนัขจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุนัขมีความจำเป็นต่อสุขภาวะทางจิตของผู้โดยสาร ในกรณีนี้ สุนัขของคุณจะถูกปฏิเสธ หากมีข้อสงสัย พนักงานของ KLM สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อรับรองว่าสุนัขของคุณเป็นสุนัขช่วยเหลือจริงๆ หากคุณไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้เพียงพอ อาจมีการขอหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม

หากเที่ยวบินมีกำหนดการบินเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงขึ้นไป เราอาจต้องขอบันทึกเอกสารว่าสุนัขช่วยเหลือนั้นจะไม่จำเป็นต้องขับถ่าย หรือสามารถทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือสุขอนามัยบนเครื่องบิน

 

ระหว่างเที่ยวบินของคุณ

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสุนัขช่วยเหลือสามารถนั่งในที่นั่งใดก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าสุนัขกีดขวางทางเดินหรือบริเวณอื่นๆ ที่ห้ามมีการกีดขวางด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สุนัขของคุณจะต้องใส่เครื่องบังเหียน (สำหรับรถยนต์) และต้องผูกไว้กับเข็มขัดนิรภัยของคุณตลอดทั้งเที่ยวบิน

หากสุนัขช่วยเหลือของคุณไม่สามารถอยู่ในที่ที่กำหนดให้คุณได้ คุณจะได้ที่นั่งใหม่ในห้องโดยสาร ภายในชั้นโดยสารเดียวกันที่สุนัขสามารถนั่งใต้ที่นั่งหรืออยู่ข้างหน้าผู้โดยสารได้โดยไม่นั่งกีดขวาง เราสามารถขอให้ผู้โดยสารท่านอื่นเปลี่ยนที่นั่งได้หากจำเป็น อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องจัดพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับสุนัขนอกเหนือจากพื้นที่ในที่นั่งที่จองไว้ หรือจัดที่นั่งในชั้นโดยสารอื่นที่ผู้โดยสารไม่ได้ซื้อไว้ หรือปฏิเสธไม่ให้บริการผู้โดยสารท่านอื่นบนเที่ยวบิน หากไม่มีที่นั่งใดๆ ในห้องโดยสารที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณและสุนัขได้โดยไม่กีดขวางพื้นที่ใดๆ เราอาจเสนอตัวเลือกให้คุณเดินทางในเที่ยวบินถัดไปหรือให้สุนัขช่วยเหลือของคุณเดินทางใต้ท้องเครื่องบิน