การเดินทางพร้อมสุนัขบริการ

หากคุณนำสุนัขบริการที่ผ่านการฝึกขึ้นมาบนเที่ยวบิน KLM ด้วย โปรดติดต่อ KLM CARES และกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นให้ครบ
 

การนำสุนัขบริการมาด้วย

สุนัขบริการได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะในการช่วยเหลือผู้พิการ หากคุณประสงค์จะเดินทางกับสุนัขบริการที่ผ่านการฝึกแล้ว เราจะอำนวยความสะดวกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อ KLM CARES  อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่คุณ

 
สุนัขบริการของคุณต้องสามารถนั่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ให้ในเที่ยวบิน KLM ทั้งหมดได้ เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์บริการอื่นๆ นอกเหนือจากสุนัขมาด้วย

บางประเทศอาจมีข้อจำกัดสำหรับการนำสัตว์มาด้วย ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับกรณีดังกล่าว (เช่น มีหนังสือเดินทางสำหรับสัตว์ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน)
 
สุนัขบริการในทุกเที่ยวบิน
หากต้องการนำสุนัขบริการเข้ามาในห้องโดยสารด้วย โปรดดาวน์โหลดและกรอก แบบฟอร์มขอนำสุนัขบริการขึ้นเครื่อง และส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนมายัง KLM CARES  กรุณานำแบบฟอร์มมาด้วยเมื่อเช็คอินที่สนามบิน
 
สุนัขบริการในเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา
ในการนำสุนัขบริการขึ้นเครื่องไปและกลับจากสหรัฐอเมริกา โปรดดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอนำสุนัขบริการขึ้นเครื่อง  คุณต้องดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติม ของสหรัฐอเมริกา แบบฟอร์ม DOT Service Animal Transportation (การขนส่งสัตว์เลี้ยงบริการ DOT)  ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งสองแบบฟอร์มไปที่ KLM CARES  กรุณานำแบบฟอร์มทั้งสองแบบฟอร์มมาด้วยเมื่อเช็คอินที่สนามบิน

 

ที่สนามบิน

กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อรับบอร์ดดิ้งพาสของคุณ เราขอแนะนำให้มาถึงที่สนามบินอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปกติที่แนะนำให้มาถึงสนามบิน.

หากสุนัขของคุณมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เราจะไม่ถือว่าสุนัขของคุณเป็นสุนัขช่วยเหลือ แม้ว่าสุนัขจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือสุนัขมีความจำเป็นต่อสุขภาวะทางจิตของผู้โดยสาร ในกรณีนี้ สุนัขของคุณจะถูกปฏิเสธ หากมีข้อสงสัย พนักงานของ KLM สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อรับรองว่าสุนัขของคุณเป็นสุนัขช่วยเหลือจริงๆ หากคุณไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้เพียงพอ อาจมีการขอหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม

หากเที่ยวบินมีกำหนดการบินเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงขึ้นไป เราอาจต้องขอบันทึกเอกสารว่าสุนัขช่วยเหลือนั้นจะไม่จำเป็นต้องขับถ่าย หรือสามารถทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือสุขอนามัยบนเครื่องบิน

 

ระหว่างเที่ยวบินของคุณ

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสุนัขช่วยเหลือสามารถนั่งในที่นั่งใดก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าสุนัขกีดขวางทางเดินหรือบริเวณอื่นๆ ที่ห้ามมีการกีดขวางด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สุนัขของคุณจะต้องใส่เครื่องบังเหียน (สำหรับรถยนต์) และต้องผูกไว้กับเข็มขัดนิรภัยของคุณตลอดทั้งเที่ยวบิน

หากสุนัขช่วยเหลือของคุณไม่สามารถอยู่ในที่ที่กำหนดให้คุณได้ คุณจะได้ที่นั่งใหม่ในห้องโดยสาร ภายในชั้นโดยสารเดียวกันที่สุนัขสามารถนั่งใต้ที่นั่งหรืออยู่ข้างหน้าผู้โดยสารได้โดยไม่นั่งกีดขวาง เราสามารถขอให้ผู้โดยสารท่านอื่นเปลี่ยนที่นั่งได้หากจำเป็น อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องจัดพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับสุนัขนอกเหนือจากพื้นที่ในที่นั่งที่จองไว้ หรือจัดที่นั่งในชั้นโดยสารอื่นที่ผู้โดยสารไม่ได้ซื้อไว้ หรือปฏิเสธไม่ให้บริการผู้โดยสารท่านอื่นบนเที่ยวบิน หากไม่มีที่นั่งใดๆ ในห้องโดยสารที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณและสุนัขได้โดยไม่กีดขวางพื้นที่ใดๆ เราอาจเสนอตัวเลือกให้คุณเดินทางในเที่ยวบินถัดไปหรือให้สุนัขช่วยเหลือของคุณเดินทางใต้ท้องเครื่องบิน