ความช่วยเหลือพิเศษตลอดการเดินทางของคุณ

คุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่สนามบินหรือบนเครื่องหรือไม่ อ่านเพิ่มเติมถึงวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ปรับเปลี่ยนไว้เป็นพิเศษ และวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ในการวางแผนและจองเที่ยวบิน
 

การขอความช่วยเหลือพิเศษ

โปรดขอความช่วยเหลือพิเศษก่อนถึงเวลาเดินทางของคุณให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อให้เรามีเวลาเพียงพอในการอำนวยความสะดวกให้คุณ ยิ่งเรามีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพิเศษของคุณมากเท่าใด เราจะสามารถเตรียมการเพื่อรองรับความต้องการของคุณได้ดีเท่านั้น หากเราได้รับคำขอของคุณภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือคุณ แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้ทันเวลา

ต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษใช่ไหม

ติดต่อ KLM CARES

จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือพิเศษ หาก:

 • คุณต้องการความช่วยเหลือที่สนามบินหรือระหว่างการขึ้นเครื่อง ลงจากเครื่อง หรือต่อเครื่อง
 • คุณนำเก้าอี้รถเข็น (ไฟฟ้า) หรือสกูตเตอร์ของคุณเองมาด้วย
 • คุณพกพาอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์มาด้วย แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องก็ตาม
 • คุณจำเป็นต้องนำสุนัขช่วยเหลือของคุณเข้ามาในห้องโดยสาร
 • ขาของคุณจำเป็นต้องอยู่ในแนวนอน (ในเฝือก) เนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์
 • คุณต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน
 • คุณไม่สามารถขึ้นบันไดหรือไม่สามารถเดินได้เลย
 • คุณไม่สามารถเดินทางไกล (เช่น ระหว่างพื้นที่เช็คอินและเกตออกเดินทาง ระหว่างเกตของคุณและโถงผู้โดยสารขาเข้า หรือระหว่างเกตเมื่อมีการเปลี่ยนเครื่อง)
 • คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน (เช่น ออกซิเจนทางการแพทย์)

การขอความช่วยเหลือพิเศษไม่สามารถทำได้หรือไม่จำเป็น

 • การนำไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยเดิน หรือไม้เท้าขึ้นเครื่องนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องจอง
 • เราไม่มีการช่วยเหลือพิเศษในกรณีของโรคกลัวการโดยสารทางอากาศ .

โปรดจัดหาผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัย หรือเพื่อนร่วมเดินทางมาเอง

 • หากคุณเดินทางลำพังและไม่สามารถอพยพได้ด้วยตัวเองในเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง จำเป็นต้องมีการจัดหาผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่สามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถจัดหาด้วยตัวเองได้ หรือติดต่อพนักงาน KLM ที่สนามบินเพื่อจัดหาผู้ช่วยเหลือให้คุณ หากไม่มีผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยที่จะช่วยเหลือคุณระหว่างเที่ยวบิน คุณจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
 • หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องรับยา ใช้ห้องน้ำ หรือรับประทาน คุณจำเป็นต้องจัดหาเพื่อนร่วมทาง ผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในระหว่างเที่ยวบิน ในกรณีเหล่านี้ เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพิเศษได้

ความช่วยเหลือพิเศษผ่านสายการบินพาร์ทเนอร์
ในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย KLM คุณสามารถวางใจได้ว่าจะมีบริการการดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บางเที่ยวบินจะดำเนินการโดยสายการบินพาร์ทเนอร์ของเรา ในเที่ยวบินเหล่านี้ อาจไม่มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับบริษัทท่องเที่ยวหรือสายการบินนั้นโดยตรงเพื่อดูว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง

 

ที่ Amsterdam Airport Schiphol

หากคุณออกเดินทางจาก Amsterdam Airport Schiphol สนามบิน Schiphol จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน มีรถเข็นและความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีปัญหาในการเคลื่อนที่ระหว่างจุดจอดรถยนต์และโถงผู้โดยสารขาออก สามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยติดต่อ Amsterdam Airport Schiphol .

หากคุณได้ขอความช่วยเหลือ โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินดังต่อไปนี้:

 • ชั้นประหยัด: เคาน์เตอร์เช็คอิน 8 (ประเทศในเขตเชงเกน) หรือเคาน์เตอร์เช็คอิน 16 (ประเทศนอกเขตเชงเกน)
 • ชั้นธุรกิจ: เคาน์เตอร์เช็คอิน 10 หรือ 11

โปรดมาถึงสนามบิน Amsterdam Airport Schiphol อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปกติที่แนะนำให้มาถึงสนามบิน หรือ 1 ชั่วโมงหากคุณนำรถเข็นไฟฟ้าของคุณเองมาด้วย คุณต้องต่อเครื่องที่ Amsterdam Airport Schiphol หรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณวางแผนให้มีเวลาต่อเครื่องอย่างน้อย 90 นาทีระหว่างเที่ยวบิน

ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษเมื่อคุณ ออกเดินทาง และเมื่อคุณเดินทางมาถึงหรือเมื่อคุณเปลี่ยนเครื่อง ที่สนามบิน Amsterdam Airport Schiphol

หน่วยบริการทางการแพทย์ที่สนามบิน จะเป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ Amsterdam Airport Schiphol และยังให้บริการรถพยาบาลอีกด้วย

ห้องรับรองที่ Amsterdam Airport Schiphol
หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองและมีเวลา เราสามารถช่วยนำคุณไปกลับห้องรับรองได้ ผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรอง KLM ของเราที่สนามบิน Amsterdam Airport Schiphol ได้ และยังมีห้องน้ำที่เสริมอุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารเหล่านี้ KLM Crown Lounge ไม่มีห้องอาบน้ำเสริมอุปกรณ์พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่

ออกเดินทางจากสนามบินอื่น
เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับบริษัทท่องเที่ยวหรือสายการบินนั้นโดยตรงเพื่อดูว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง

 

การขึ้นและลงจากเครื่อง

พนักงานของเราจะคอยช่วยเหลือคุณเมื่อขึ้นและลงจากเครื่อง รวมถึงการต่อเครื่อง หากคุณได้ขอรับบริการนี้ล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ผู้โดยสารที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนที่สามารถขึ้นเครื่องได้เป็นลำดับแรก และด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น เราจะขอให้ผู้โดยสารเหล่านี้ลงจากเครื่องเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อถึงที่หมาย

 

ระหว่างเที่ยวบินของคุณ

ลูกเรือของเรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งและสามารถรับรองความปลอดภัยและความสะดวกสบายระหว่างเที่ยวบินแก่ลูกค้าทุกคนของเราได้ คุณสามารถพูดคุยถึงความต้องการและความจำเป็นของคุณกับลูกเรือได้ระหว่างเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือคุณในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลหรือการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ พวกเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้ยกหรืออุ้มผู้โดยสาร หรือให้บริการทางการแพทย์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องรับยา ใช้ห้องน้ำ หรือรับประทาน คุณจำเป็นต้องจัดหาเพื่อนร่วมทาง ผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในระหว่างเที่ยวบิน

คุณต้องการอาหารพิเศษเนื่องจากกำลังควบคุมอาหารโดยวิธีทางการแพทย์ใช่ไหม สำหรับเที่ยวบินข้ามทวีปของ KLM คุณสามารถสั่งอาหารพิเศษได้อย่างหลากหลาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ